Hankkijan Prima vastaa nykyaikaisen nurmen säilöntäaineen vaatimuksiin

nurmen korjuu

Taloustutkimuksella teetettiin vuonna 2022 asiakastutkimus säilöntäaineen käytöstä nautatiloilta. Samassa tutkimuksessa kartoitettiin asiakkaiden toiveita tulevaisuuden nurmen säilöntäaineiden ominaisuuksille.

Taustatietona kysyttiin aikaisemmasta nurmen säilöntäaineen käytöstä, korjuuketjusta, tilojen sijainnista ja kokoluokasta. Vastaukset painottuivat nautakarjatalouden sijainnin mukaan vahvasti Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Itä-Suomen alueille.

Yli puolet käytti nurmen säilönnässä happosäilöntää. Toiseksi eniten käytettiin biologista säilöntää ja pienessä määrin muita säilöntäaineita.

Tärkeimpinä ominaisuuksina nurmen säilöntäaineelta toivotaan hyvää säilöntätulosta ja joustavaa käyttöaluetta. Merkittäviä tekijöitä ovat myös hinta, tuotteen tuttuus sekä käyttöturvallisuus.

Hakkijan Prima on laajatehoinen ja tehokas tuote säilöntään ja ruokintaan

Hankkijan Prima

Hankkijan Prima vastaa ominaisuuksiltaan lähes kaikkiin asiakkaiden tärkeimpiin nurmen säilöntäaineelle asetettuihin vaatimuksiin. Hankkijan Primassa yhdistyy korkean happopitoisuuden varmistava hyvä säilöntätulos. Hankkijan Prima sopii laajalle käyttöalueelle, vähentää tuotteen syövyttävyyttä ja lisää työturvallisuutta puskuroivien aineiden ja propyleeniglykolin ansiosta.

Hankkijan Primalla voidaan säilöä nurmisäilörehun lisäksi kokoviljasäilörehut, murskevilja, maissisäilörehut ja se soveltuu myös sikojen liemirehun pilaantumisen estoon.

Hankkijan Primalla onnistut nurmen säilönnässä ja se on turvallinen niin käyttäjille kuin koneille.