Murskeviljan säilöntä

Murskevilja

Murskeviljan säilöntään SILA-BAC tuoteportfoliosta löytyy kaksi tuotetta: SILA-BAC 11G22 Rapid React Combi sekä Sila-Bac Stabilizer. Murskeviljan kuiva-ainepitoisuus on yleisesti ottaen hyvin korkea, jolloin säilöntäaineen valintaan pätevät hieman eri lainalaisuudet kuin säilörehun säilönnässä. Kuiva-aine on jokatapauksessa hyvin korkea, jolloin huomiota kannattaa kiinniittää homeiden ja hiivojen kasvun estämiseen muutenkin kuin säilöntäaineella.

Yli 25–30 % puintikosteudessa murskevilja saadaan yleensä litistettyä paremmin sekä se myös tiivistyy paremmin kuin kuivempi vilja. Hapettomimmissa oloissa tarvitaan myös pH:n laskua säilönnän laadun takaamiseksi. Alle 25 % puintikosteuden vilja ei välttämättä tiivisty enää niin hyvin, jolloin hapetonta tilaa on vaikeampi saavuttaa ja säilöntäaineelta vaadintaan etenkin homeiden ja hiivojen kasvun estämistä. Mikäli kuivaan viljaan lisätään vettä, voi kosteus nousta 30 prosenttiin, jolloin on suotavaa käyttää myös homofermentatiivisia bakteerikantoja pH-arvon laskemiseksi.

Sila-Bac Stabilizer

Sila-Bac Stabilizerilla (11A44) saadaan tehokkaasti estettyä homeiden ja hiivojen kasvu heterofermentatiivisten bakteerikantojen ansiosta. Kuivalle viljalle, puintikosteus < 25 %.

Sila-Bac 11G22 Rapid React

Sila-Bac 11G22 Rapid React -tuotetta tulee käyttää murskeviljan säilöntään silloin, kun korjattava vilja on kosteampaa ja kuiva-ainepitoisuus on hieman alhaisempi. Tällöin homo- ja heterofermentatiivisia bakteerikantoja sisältävä Sila-Bac 11G22 Rapid Reactilla saadaan tarvittava pH-arvon lasku, homeiden ja hiivojen kasvun estämisen lisäksi. Kosteammalle viljalle, puintikosteus 25–30 % tai kun kuivempaan viljaan lisätään reilusti vettä.