Uudet SILA-BAC® biologiset säilöntäaineet ja annostelijat

Tuotteen nimi ja koodi Tyyppi Käyttökohde Tarkoitus
SILA-BAC
1188
Homofermentatiivinen Nurmi-, maissi- ja kokoviljasäilörehu sekä herne-viljasäilörehu

Kuiva-ainepitoisuus 20–28 %
Nopea pH:n aleneminen

Parempi käyminen ja eläinten tuottavuus

Onnistunut rehun säilöntä
SILA-BAC Stabilizer 11A44 Puhtaasti heterofermentatiivinen Kuivaheinä ja erittäin kuiva säilörehu, jossa ei tarvetta pH:n laskulle

Kuiva-ainepitoisuus yli 30 %
Estää jälkilämpenemistä

Parempi aerobinen stabiilius
SILA-BAC Kombi Rapid React 11G22RR Homo- ja heterofermentatiivisia bakteereja sisältävä seos Nurmi- ja kokoviljasäilörehu sekä herne-viljasäilörehu

Kuiva-ainepitoisuus 28–42 %, optimialue 28 -33 %
Nopea pH:n lasku ja käymisprosessi, sekä mahdollisuus nopeaan siilon avaamiseen

Vähentää lämpenemistä ruokinnan aikana
SILA-BAC Mais Kombi Rapid React 11C33RR Homo- ja heterofermentatiivisia bakteereja sisältävä seos Maissi

Kuiva-ainepitoisuus 28–40 %
Parempi käyminen ja eläinten tuottavuus sekä nopea aerobinen stabiilius

Nopea käymisprosessi sekä mahdollisuus nopeaan siilon avaamiseen

Vähentää lämpenemistä ruokinnan aikana
 

SILA-BAC® biologiset säilöntäaineet

Vaikka tuotteet koostuvat elävistä bakteereista, tuotteita on helppo käyttää ja varastoida
• Jauhemaisia (kuivapakastettuja bakteereita)
• Säilyvyysaika enintään 3 vuotta
• Avaamattomat pakkaukset varastoidaan alle 20 oC:n lämpötilassa suoralta auringonvalolta suojattuna
• Avattu pakkaus/valmistettu säilöntäaineliuos säilyy
• jääkaapissa enintään 1 viikon ajan
• pakastimessa enintään 1 vuoden ajan • Sila-Bac säilöntäaineet kuuluvat Pioneer® tuotesarjaan. Kaikki Pioneer-säilöntäaineet ovat vesiliukoisia
• Kaksi pakkauskokoa: 250 säilörehutonnin ja 50 säilörehutonnin säilöntään • Täyteaine: alumiinisilikaatti, maltodekstriini
• Pioneerin annostelijoilla annostus voi olla jopa vain 10 ml vettä/tonni tuoretta säilörehua (0,5 l/50 tonnia), mutta soveltuu käytettäväksi myös perinteisissä markkinoilla jo olevissa annostelijoissa. Käytettävä vesimäärä/tonni annostelulaitteen mukaan.
• Ohjeen mukaisella annostuksella saadaan 100 000 lisääntyvää yksikköä per g säilörehua (1.000.000 bakteeria/1g valmista säilörehua), mikä vastaa maailmanlaajuisia vaatimuksia
 

Säilönnän perusteet

Hyvä säilörehun biologinen säilöntäaine nopeuttaa ja tehostaa käymistä, minkä ansiosta energia- ja kuiva-ainehävikki pienenevät ja eläinten tuottavuus paranee käsittelemättömään rehuun verrattuna.
Lyhyesti sanottuna säilöntäaine auttaa ottamaan talteen suuremman osan sadon ravinteista ja kuiva-aineesta, jotta karja voi käyttää ne tuottaakseen enemmän maitoa tai lihaa.
Säilörehun biologisilla säilöntäaineilla on toimialan ja yliopistojen valvotuissa tutkimuksissa todettu olevan seuraavia myönteisiä vaikutuksia:
 
 • Säilörehun alhaisempi pH
 • Suurempi maitohappopitoisuus
 • Suurempi kuiva-ainesaanto (DMR) (vähemmän hävikkiä, pilaantumista ja puristenestettä)
 • Parempi säilörehun sulavuus (suurempi rehun energia-arvo)
 • Parempi eläinten tuottavuus (enemmän maitoa tai lihaa syötettyä säilörehutonnia kohti)
 
Saat siis entistä laadukkaampaa säilörehua, jonka avulla karjasi voi tuottaa enemmän maitoa tai lihaa.

Kaikki edellä mainitut vaikutukset saadaan aikaan käyttämällä homofermentatiivisia maitohappobakteereja, jotka muuntavat glukoosia maitohapoksi.

Toinen usein esiintyvä haaste on säilörehun lämpeneminen ruokintavaiheessa, kun siilo on avattu. Lämpenemistä ei voi välttää kokonaan, mutta sitä voidaan vähentää merkittävästi käyttämällä heterofermentatiivisia bakteerikantoja. Ne muuntavat glukoosia paitsi maitohapoksi myös etikkahapoksi ja etanoliksi, joiden ansiosta säilörehu säilyy paremmin siilon tai auman avaamisen jälkeen säilörehun altistuessa ilmalle. Käyttämällä uusia heterofermentatiivisia Rapid React® tuotteitamme kaikkien edellä mainittujen aineiden tuotanto nopeutuu ja aerobinen stabiilius saavutetaan paljon tavanomaista nopeammin. Siilon avaaminen on tarvittaessa mahdollista jo kahden viikon kuluttua rehunteosta.
 
Bakteerikannan tehtävä tuotteessa Nopea ja voimakas pH:n lasku Parempi stabiilius Mahdollisuus nopeaan avaamiseen
Homofermentatiiviset (plantarum) + - (+) (vain, kun lämpeneminen ei ole ongelmana)
Heterofermentatiiviset (buchneri) - + -
Yhdistelmätuotteet (+) (+) -

Rapid React ® -yhdistelmätuotteet

+ (+) +

Annostelulaitteet

Biologisten säilöntäaineiden lisäksi Corteva Agriscience valmistaa markkinoiden parhaita pienannostelulaitteita. Annostelulaitteella varmistetaan säilöntäaineiden tasaisen levitys säilörehumassaan ja sitä kautta onnistunut säilöntä. Kaikki säilöntäaineemme on testattu perusteellisesti yhdessä annostelulaitteiden kanssa. Sekä säilöntäaineita että annostelulaitteita koskevaa kehitystyötä on tehty jo vuosien ajan. Annostelulaitteet on suunniteltu toimimaan kaikkien yleisimpien konevalmistajien rehunkorjuukoneiden kanssa.

Cortevan annostelulaitteet on suunniteltu sujuvoittamaan rehun tekoa ja parantamaan säilörehun laatua.
 
 • Sopiva annostelulaite kuhunkin korjuujärjestelmään: niin silppureihin ja noukinvaunuihin kuin paalaimiinkin
 • Erilaisille korjuukoneille suositellaan optimaalinen suuttimen sijainti.
 • Erittäin tarkka letkuannostelupumppu
 • Painejärjestelmä tuottaa hyvin pieniä pisaroita, jotka kostuttavat rehun optimaalisesti
 • Suuri kapasiteetti – osalla laitteista annostelu on vain jopa 10 ml vettä/tonni tuoretta rehua
 • Hyvä huolto ja tuki
 

Annostelijat

AppliPro® EZ

AppliPro® EZ
AppliPro® EZ pienanannostelijaa suositellaan pieniin silppureihin, paalaimiin ja noukinvaunuihin kun haetaan keskitasoista suorituskykyä. AppliPro® EZ on tehokas pienannostelija, joka käyttää 40 ml vettä/rehutonni. Vesimäärä määräytyy käytettävän säilöntäaineen mukaan. Annostelijan kapasiteetti on 30 -300 tonnia säilörehua/tunti. Annostelijassa on yksinkertaiset komponentit, jolloin ongelmia toiminnassa esiintyy vähemmän. Helppo kiinnittää ja asentaa. AppliPro® EZ sisältää huuhtelujärjestelmän, joka helpottaa annostelijan päivittäistä puhtaanapitoa.

 
AppliPro® SLV C500

AppliPro® SLV C500
AppliPro® SLV C500 pienannostelijaa suositellaan tehokkaisiin silppureihin eli kun tarvitaan korkeaa suorituskykyä. AppliPro® SLV C500 on tehokas pienannostelija, joka käyttää 10 ml vettä/rehutonni. Varmatoiminen järjestelmä, johon voi valita 5 litran tai 20 litran vesisäiliön. Paineilmalla toimiva sekoitusjärjestelmä varmistaa säilöntäaineen tasaisen laadun ja suuttimen oikea sijoittelu säilöntäaineen tasaisen levittymisen rehuun. Annostelijan maksimiteho 360 tonnia säilörehua/tunti. AppliPro® SLV C500 sisältää huuhtelujärjestelmän, joka helpottaa annostelijan päivittäistä puhtaanapitoa.