Uusi biologinen säilöntäaine tilatestissä Kälviällä

Mika ja Anne Hyppönen testasivat kesällä 2020 Cortevan uutta säilöntäainetta ja pienannostelijaa. Kokemukset tuotteiden ja annostelijan toimivuudesta ovat olleet erinomaiset.

 
Mika ja Anne Hyppönen Kälviältä testasivat SILA BAC 1188 biologista säilöntäainetta kesällä 2020. Tuotteen käytettävyyteen ja tehoon oltiin hyvin tyytyväisiä.

Teksti ja kuvat: Eino Koskimäki, Corteva Agriscience

Mika ja Anne Hyppönen ovat isännöineet Keski-Pohjanmaalla Kälviällä lypsykarjatilaa vuodesta 1993 lähtien. Tilalla keskitytään tehokkaaseen maidontuotantoon, mistä kertoo noin 12 000 kg keskituotos 45-lypsävän lehmän voimin. Ruokinnassa käytetään erillisruokintaa, jossa nurmisäilörehua on vapaasti tarjolla ja säilörehua täydennetään omalla viljalla sekä täysrehulla automaattiruokkijan avulla.

Laadukkaan säilörehun tuotantoon panostetaan tehokkaalla nurmiviljelyllä. Nurmet perustetaan Hankkijan Klassikko-nurmiseoksella pääasiassa suojaviljan kanssa. Perustamisen yhteydessä huolehditaan maan kasvukunnosta kalkitsemalla ja lannoittamalla suunnitelman mukaisesti. 40 hehtaarin nurmiala pidetään tiheäkasvuisena ja puhtaana täydennyskylvön sekä rikkakasvien torjunnan avulla. Lisäksi tilalla viljellään ohraa, kuivaa-heinää ja laidunnurmea.

Säilöntäainekokeeseen he lähtivät mukaan Hankkijan myyjän kysyttyä ja koeaineeksi valittiin SILA-BAC 1188 biologinen säilöntäaine. Hyppöset korjaavat säilörehun paaleihin yhdistelmäpaalaimella, joka on yhteisomistuksessa naapuritilan kanssa. Paalaimeen asennettiin uusi Pioneerin pienannostelija, jossa käytettävä vesimäärä on 40 ml/ rehutonni. Cortevan valmistamissa pienannostelijoissa säilöntäaine saadaan levittymään tasaisesti koko rehumassaan. Säilöntäaineen tasaisella levittymisellä varmistetaan säilönnän onnistuminen. Uuden säilöntäaineen, SILA-BAC 1188 ja pienannostelijan Applipro EZ:n käyttöönotto sujui lopulta hyvin, kun säädöt saatiin kohdalleen.

– Totta kai ennakkoluuloja aina vähän tällaiseen on, mutta kaikki mikä työntekoa helpottaa, pitää ottaa mielenkiinnolla vastaan, Mika Hyppönen toteaa.

Pioneer EZ - pienannostelija
Pioneer EZ -pienannostelija asennettuna paalaimeen. Annostelijan mukana on asennusohjeet eri konetyyppeihin, jolloin suutin saadaan sijoitettua optimaalisesti tasaisen säilöntäaineen levittymisen varmistamiseksi.

Hyppösen tilalla käytössä ollut SILA-BAC 1188 -säilöntäaine on tuote, jota voidaan käyttää esikuivatulle säilörehulle alentamaan pH nopeasti ja varmistamaan tehokas käymisprosessi. Kuivien korjuuolosuhteiden takia korjattujen rehujen kuiva-ainepitoisuus oli 50 %, mutta säilönnällinen laatu rehussa oli hyvä. Säilörehuanalyysi tehtiin Corteva Saksan laboratoriossa, joka on erikoistunut karkearehujen analysointiin. Jatkossa Cortevan laboratorio tulee palvelemaan myös Suomen markkinoita.

SILA-BAC-säilöntäaineita testattiin kaiken kaikkiaan 13 tilalla, joista 11 oli maitotiloja ja kaksi lihakarjatiloja. Tiloilta saatu palaute on ollut myönteistä ja säilörehuanalyysien mukaan SILA-BAC:lla säilöttyjen rehujen laatu on ollut hyvää niin säilönnällisen laadun kuin rehuarvojenkin puolesta.

SILA-BAC-säilöntäaineet voidaan varastoida huoneenlämmössä alle 20-asteessa poissa auringonvalosta. Säilöntäaine on helposti veteen sekoittuva eikä tuki annostelulaitteita, letkuja tai suuttimia. Tämä tuli myös palautteena SILA-BAC-tuotteita testanneilta tiloilta.

– Pienannostelijaa ei enää palauteta takaisin, isompaan säiliöön ei ole paluuta ja säilöntäainekin vaikuttaa tulosten perusteella toimivan oikein hyvin, Hyppönen päättää.