Pellon kannattavuus tehdään pintaa syvemmällä

Muuttuvassa ja arvaamattomassa maailmassa maatilaa, kuten mitä tahansa yritystä, kannattelee monipuolisuus ja muuntautumiskyky. Sama pätee peltoviljelyyn ja peltoviljelyä kannattelevaan ekosysteemiin.

Uudistava maatalous

Maan rakennetta parantamalla ja eliöstöä monipuolistamalla riski sadon epäonnistumisesta rankkasateiden tai kuivuuden seurauksena pienenee. Sään ääri-ilmiöitä on luvassa jatkossa lisääntyvästi, eikä meillä ole niitä vastaan yhtään niin hyvää keinoa kuin maan rakenteesta huolehtiminen. Tilan kannattavuuden ylläpitäminen ja parantaminen on pitkälti kiinni siitä, mitä emme maanpinnalla näe – on katsottava paljon pintakerrostakin syvemmälle. Peltomaan hyvä, huokoinen rakenne hengittää, auttaa vedenpoistossa sadekeleillä sekä veden varastoinnissa kuivuutta varten. Päästessään kuntoon, se toimii itsessään huoltovarmuutena kriiseissä ja on luonnon oma kiertotaloussysteemi parhaimmillaan. Ensimmäinen askel maatilan pitkä­aikaiseen tuottavuuteen on mahdollisten tiivistymien tarkka kartoittaminen ja pellon vesitalouden parantaminen.

"Maaperän eliöt ovat ravinteiden pankkiireja."

 

Kun rakenne on kunnossa, on maaperässä viihtyvälle eliöstöllekin jälleen tilaa paluumuuttoon – ja erinomaisina naapureina ne myös auttavat pitämään paikkoja kunnossa. Maaperän eliöstö on yksi maailman monipuolisimmista yhteisöistä, joka runsaiden ja monimutkaisten reaktioiden ja prosessien kautta kannattelee maaperän ravinteikkuutta. Pieneliöstö pystyy tuottamaan tehokkaasti kasveille niiden tarvitsemia ravinteita, mutta vie aikaa että maan kasvukunto saadaan parannettua ja eliöstö koko kirjollaan toimintaan. Parhaimmillaan vahvasti eloperäinen ja eloisa peltomaa pystyy kannattelemaan kasvustoa silloin, kun globaalit poliittiset kriisit horjuttavat raaka-aineiden saatavuutta ja maailmantaloutta. Maailman mineraalikeskittymien ollessa harvassa ja vain muutaman suurvallan hallinnan alla on varmaa, että luonnollisten – ja luonnostaankin jo ehtyvien – mineraalien saatavuus on jatkos­sakin epä­vakaata. Ihminen, tuhoisistakin ominaisuuksistaan huolimatta, keksii uusia ratkaisuja ja innovaatioita ajan kanssa, mutta nekään eivät pidemmän päälle auta mikäli maaperä voi lähtökohtaisesti huonosti. Maaperän eliöt ovat ravinteiden pankkiireja, jokaisella on taskussaan rutkasti varallisuutta. Mitä runsaammin pankkiireja, sitä suurempi varallisuus, tänne kannattaa sijoittaa.

Uudistava maatalous on tulevaisuuden maataloutta

Uudistava maatalous, maapallo

Kolmannella osalla maapallomme viljellystä maasta on kunto heikentynyt mm. eroosion, orgaanisen hiilen ja monimuotoisuuden vähenemisen, pH tasapainon järkkymisen, tiivistymisen tai ravinne epätasapainon vuoksi, ja kaikki nämä myös linkittyvät vahvasti toisiinsa. Ruoantuotannon turvaamisen eteen tehtävät strategiat tulisi keskittää maaperän kunnon parantamiseen, sen ollessa niin tuotannon edellytys kuin lopullinen päämäärä.

Ravinneköyhän maaperän on todettu vaikuttavan hälyttävän laskevasti viljan kivennäis- ja hivenainepitoisuuksiin, mikä vaivihkaa aiheuttaa ihmiskunnalle ”hiljaista nälkää”: Emme kärsi ravinnon puutteesta, mutta ravinteiden puute saattaa olla viimeistään muutaman vuosikymmenen jälkeen meilläkin koettava kriisi sen nyt jo koetellessa yli kahta biljoonaa maailman kansalaisis­ta. Elintarviketeollisuus on tähän vaaraan jo herännyt, josta syystä kestävä ja uudistava maatalous koetaan monella tapaa yhdeksi ratkaisuksi tulevaisuuden maataloudessa.

Luonnollisen vastustuskyvyn lisääminen niin tautipaineita, sää­olosuhteita kuin raaka-ainekriisejä vastaan kannattelee tilan tuottavuutta kovimmissakin haasteissa ja puskuroi yllättävien tilanteiden aiheuttamia haittoja. Sen saavuttaminen vaatii kuitenkin aikaa, perehtymistä, tilannetajua ja joustavuutta tarvit­tavien toimenpiteiden suhteen. Kehittyvät teolliset ja teknologiset ratkaisut tukevat tuotantoa nyt ja jatkossa, jolloin yhdessä hyvinvoivan ekosysteemin kanssa saadaan paras lopputulos. Suomen monipuolisimpana maatalousalan toimijana tuemme sinua ratkaisuissasi ja tavoittelemme kestävää huomista.

Lähde: www.fao.org

 

Lyhyen aikavälin ohjelma pitkän aikavälin ratkaisuksi:

  • Liity mukaan AgreenaCarbon-ohjelmaan lunastaaksesi vuosittaisia hiilisertifikaattituloja
  • Tee Hankkijan RegenAg-viljelysopimus mah­dollistaaksesi uudistavan viljelyn tuloksena syntyneiden viljaerien kautta lisää lisäarvoa hiilisertifikaattien lisäksi
  • Ota yhteys alueesi maaneuvojaan kartoittaaksesi lohkojesi peruskunnot ja suunnittele tarvittavat toimenpiteet.
 

Teksti: Lumi Parviainen, Hankkija Oy