Kasvunsääteet

Kasvunsääteet sadon tuki ja turva

Rehevä viljakasvusto tarvitsee usein kasvunsääteitä, erityisesti jos viljeltävän lajikkeen korsi on heikko ja kortta halutaan vahvistaa lakoa vastaan. Jos lannoitteena on käytetty lantaa, sitä ei välttämättä saada levittymään tarkasti. Tällöin pellolle syntyy helposti lakolaikkuja, joissa sadon laatu menetetään. Moddus tasaa kasvustoa ja alentaa lakoriskiä.

Käsittelyhetkellä kasvuston tulee olla hyvässä kasvussa ja se ei saa kärsiä kuivuudesta, puutosoireista, liiallisestä märkyydestä tms. Vaikutus kohdistuu siihen kasvinosaan, joka on kasvussa ruiskutushetkellä tai heti sen jälkeen. Vaikutuksen pituus ja voimakkuus riippuu annosmäärästä ja olosuhteista.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty Moddus Evon ja Moddus M:n käyttömäärät. Moddus Evon käyttömäärät pohjautuvat EU:N rekisteröintimateriaaliin ja ylimmät käyttömäärät eivät välttämättä sovellu Suomen olosuhteisiin. Moddus Evon käyttömäärä on n. 20% Moddus M annosta pienempi.

 

Moddus Evo

Kasvunsääde viljalle ja siemenheinälle. Pensomisen aikana käytettynä vahvistaa viljan juuristoa, edistää pensomista ja vahvistaa korren tyveä juurilakoa vastaan. T0-vaiheen käyttöön optimoitu koostumus toimii jo alhaisissa lämpötiloissa ja kiinnittyy sekä imeytyy hyvin kasviin jo orasvaiheessa

Moddus Evon käyttömäärät

Viljelykasvi Käyttömäärä l/ha, kertakäsittely Käyttömäärä l/ha, jaettu käsittely Kasvuaste Kasvuaste
Ruis ja ruisvehnä 0,15-0,5 2 x 0,25 Pensomisesta lippulehtivaiheeseen saakka 25-49
Syys- ja kevätvehnä 0,15-0,3 2 x 0,15 Pensomisesta lippulehtivaiheeseen saakka 25-49
Syys- ja kevätohra 0,15-0,6 2 x 0,3 Pensomisesta lippulehtivaiheeseen saakka 25-49
Kaura 0,15-0,4 2 x 0,2 Pensomisesta 2-solmuasteelle 25-32
Heinien siemenviljelykset 0,4-0,8 2 x 0,4 Korrenkasvun alusta lippulehtivaiheeseen saakka 30-49
 

Moddus M

Viljan, siementimotein ja siemennurminadan laonestoon ja kasvunsäätöön. T1 ja T2 vaiheen ruiskutuksiin laonestoon. Hyviä tuloksia jaetusta käsittelystä.

Moddus M käyttömäärät

Kasvilaji Käyttömäärä l/ha kertaruiskutus Käyttömäärä l/ha kerta-annos jaetussa käsittelyssä Kehitysaste
Ruisvehnä 0,5-0,7 39-45
Ruis 0,5-0,7 39-45
Syysvehnä 0,2-0,3 0,2 31-33
0,3-0,4 0,2-0,3 34-39
Ohra, 2-tahoinen 0,15-0,4 0,15-0,3 30-39
lyhyet lajikkeet (Saana) 0,1-0,3 0,1-0,2 30-39
Ohra, monitahoinen 0,2-0,5 0,2-0,3 30-39
Kevätvehnä 0,2-0,3 0,15-0,2 30-39
Kaura 0,15-0,3 0,1-0,15 30-37
Timotei 0,6-0,8 0,4 31-38
Nurminata 0,6-0,8 0,4 31-38
 
Liittyvät tuotteet