Veto Cont M 150-500 kW

 

Monipuolinen biolämmitysratkaisu

Ala-Talkkarin Veto Cont M -​​lämpökeskus on oikea valinta niin maa­ta­lou­den, teol­li­suu­den kuin kiin­teis­töyh­tiöi­den­kin läm­mön­tuo­tan­non tar­pei­siin. Teho­luo­kassa on mal­leja 150–500 kW väliltä. Suuri siilo takaa polt­toai­neen har­vat täyt­tö­vä­lit. Veto Cont M-​​lämpökeskusmalleja on saa­ta­villa 23-​​32m³ sii­loilla. Polt­toai­neena voi­daan käyt­tää haketta, bri­ket­tiä, pala­tur­vetta tai pel­let­tiä. Lisä­va­rus­teena on saa­ta­villa mm takao­vet ja ajo­ram­pit, jotka mah­dol­lis­ta­vat hel­pon täy­tön suo­raan perä­vau­nusta kippaamalla.

Perus­pa­ketti sisältää:

Veto-​​​​stokerikattila, Savu­kaa­su­puh­dis­tin (>220 kW) Vesi­jääh­dyt­tei­nen ja liikkuva-​​arinainen pol­tin, Polt­ti­men jääh­dy­tys­pumppu, Jousi­pur­kain (polt­to­laite), Sul­kusyö­tin, 2-​​osainen tuh­ka­ruuvi, Veto Cont­rol L-​​​​ohjauskeskus, Kui­viin­kie­hun­ta­suoja, 1 x putkilähtö/​​-​​​​paluu eris­tet­tynä, Varo­vent­tii­lit, Täyt­tö­ryhmä, Ilmaus­vent­tiili, Paisunta-​​​​astia lämmityskattilalle.

Lisä­va­rus­teet:

Pai­neil­ma­nuo­hous, GSM-​​​​hälytys, Etä­käyttö, Syty­ty­sau­to­ma­tiikka, Tuhka-​​​​astia, Lisä­put­ki­läh­döt, Kier­to­ve­si­pumppu, Ener­gia­mit­tari, Läm­mön­vaih­din, Takao­vet ja ajo­ram­pit polt­toai­ne­sii­loon (ovien kor­keus 1m), Konvektio-​​osan tuh­ka­ruu­vit (>300 kW), Savu­kaa­su­puh­dis­tin (150 kW).

Tekniset tiedot

Teho­luokka 150 – 500 kW
Sii­lon tila­vuus 23 – 32 m³
Ulko­mi­tat 3 - 4,5 x 6,6m (kor­keus 3,6 m)
Paino 8000 – 15000 kg
 
 
VETO-lämmityslaitteiden lisävarusteet

Lue lisää Ala-Talkkarin lämmityslaitteiden yhteisesitteestä