Moottorisahat

Nainen sahaa puuta moottorisahalla turvavaatteissa metsässä.

Tehokkaat moottorisahat ja akkusahat mökille, pihatöihin ja ammattikäyttöön. Turvalliset ja helposti käsiteltävät moottorisahat Hankkijalta. Tutustu ja tilaa!

Oikeanlainen moottorisaha helpottaa sahausprojektia

Moottorisahaa käytetään metsänhoidossa, puun kaatamisessa ja klapien tekemisessä. Moottorisahan valinnassa tärkeää on ottaa huomioon sahan käyttötarkoitus ja käyttötarve. Jatkuvaan ja ammattimaiseen käyttöön vaaditaan enemmän kuin satunnaiseen vapaa-ajan käyttöön tulevalta moottorisahalta.
Moottorisahaa käytetään usein polttopuiden tekemiseen ja muihin pieniin sahaustöihin vapaa-ajalla. Viiltosuojatut työvaatteet, kuulonsuojaimet ja turvakengät ovat sahaajan tärkeimmät varusteet eikä niistä pidä joustaa vaikka kyseessä olisikin vain nopea sahaus.
Puun kaataminen moottorisahalla vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta kaato tapahtuu turvallisesti ja hallitusti. Hyvä moottorisaha auttaa kaatamisessa ja tekee työstä helppoa ja nopeaa. Tärkeää on valita oikea sahanterä ja käyttää oikeaa tekniikkaa, jotta puu saadaan kaatumaan sinne, minne halutaan. Puun kaatamisessa on otettava huomioon myös vallitsevat olosuhteet, kuten tuuli ja maasto.
Hyvän moottorisahan ominaisuuksia ovat muun muassa tehokkuus, kestävyys, helppokäyttöisyys ja turvallisuus. Kestävä moottorisaha kestää kovaa käyttöä ja pysyy hyvässä kunnossa pitkään. Helppokäyttöinen moottorisaha käynnistyy helposti ja on ei vaadi jatkuvaa huoltoa. Öljyn ja polttoaineen riittävyydestä huolehtiminen riittää. Moottorisahoissa on myös paljon erilaisia lisäominaisuuksia, jotka voivat helpottaa sahaustyötä. Tällaisia ovat esimerkiksi EasyStart-käynnistys, osittain läpinäkyvä polttoainetankki sekä ketjun kiristys sivulta.
Sahaketju on yksi keskeisimmistä moottorisahan osista. Ketju koostuu terävästä leikkausterästä, joka on kiinnitetty ketjun hampaisiin. Sahaketjun terävyys on tärkeää tehokkaan ja turvallisen sahausprosessin varmistamiseksi. Sahaketjua voidaan viilata teräväksi, mutta se on myös helppo vaihtaa, mikäli se tylsyy tai vaurioituu.

Minkälainen moottorisaha kannattaa ostaa?

Moottorisahan valintaan vaikuttavat esimerkiksi sahan käyttötarkoitus, käyttöolosuhteet ja käyttäjän aiempi kokemus.

Kotipihaan ja mökille pieniin puutöihin: satunnaiseen oman pihan puiden kaatamiseen tai puutarhan puiden leikkaamiseen riittää usein helppokäyttöinen, kevyt ja kompakti sähkö- tai akkumoottorisaha.
Pienempiin metsätöihin: Jos moottorisahaa käytetään satunnaisesti metsänhoitotöihin, kuten oksien leikkaamiseen tai polttopuiden sahaamiseen, kannattaa harkita kevyttä ja kompaktia bensiinikäyttöistä moottorisahaa.
Ammattimaiseen metsätyöhön: Jos käytät moottorisahaa säännöllisesti ammattimaisessa metsätyössä, kannattaa hankkia tehokas ja kestävä bensiinikäyttöinen moottorisaha. Valitse moottorisaha, joka on suunniteltu raskaaseen käyttöön ja jolla on riittävästi tehoa isojen puiden sahaamiseen.

Milloin moottorisahan ketju pitää vaihtaa?

Moottorisahan ketjun vaihtotarve riippuu käyttötavasta, ketjun kunnosta ja siitä mitä on sahattu. Yleensä ketju tulisi tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa noin 10-20 käyttötunnin välein tai aina kun ketjussa on merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Tylsynyttä ketjua voi myös viilata terävämmäksi, joten vaihto ei ole aina tarpeen. Tärkeää on myös huolehtia, että moottorisahan ketjuöljy ei pääse loppumaan ja että ketju on kiristetty. Valmistajan ohjeita ja suosituksia moottorisahan huollosta ja kunnossapidosta tulee aina noudattaa.

Mitä bensaa moottorisahaan?

Mottorisahat käyttävät kahta erilaista polttoainetta: bensiiniä ja öljyä. Moottorisahaan voi käyttää polttoaineena valmista 2-tahtista pienkonebensiiniä, jolloin muuta ei tarvita. 2-tahtiset pienkonebensiinit löytyvät täältä. Moottorisahaan käytettävän bensiinin on oltava lyijytöntä ja vähintään 90-oktaanista. Lisäksi sen tulee olla puhdasta, ilman epäpuhtauksia ja muita lisäaineita, jotka voivat vahingoittaa moottorin osia. Tärkeää on myös käyttää oikeassa suhteessa sekoitettua polttoainetta, joka sisältää sekä bensiiniä että öljyä. Moottorisahan käyttöohjeessa kerrotaan yleensä tarkka sekoitussuhde, mutta yleisesti käytetään sekoitussuhdetta 1:50 eli yksi osa öljyä 50 osaan bensiiniä. Moottorisahan toimivuuden ja kestävyyden kannalta on tärkeää, että käytetään aina oikeaa polttoaineseosta ja että polttoainetta säilytetään asianmukaisesti. Vanhentunut tai huonolaatuinen polttoaine voi vahingoittaa sahan moottorin osia ja heikentää suorituskykyä.

Miten moottorisahan ketjua huolletaan?

Moottorisahan ketju on yksi tärkeimmistä komponenteista. Ketju koostuu terävästä leikkausterästä, joka on kiinnitetty ketjun hampaisiin. Ketjun valinta riippuu sahan tehosta, käyttötarkoituksesta ja sahattavasta materiaalista. Ketjun tulee olla oikean kokoinen, jotta se sopii sahan laippaan ja terälevyyn. Ketjun pituus, jakoväli ja uraleveys ovat tärkeitä huomioida ostaessa. Tylsynyt tai vaurioitunut ketju tulee vaihtaa uuteen, jotta sahaus on turvallista ja tehokasta. Tarkista ja vaihda ketjusi noin 10-20 käyttötunnin välein tai aina kun ketjussa on merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Tärkeää on myös huolehtia, että moottorisahan ketjuöljy ei pääse loppumaan ja että ketju on kiristetty. Valmistajan ohjeita ja suosituksia moottorisahan huollosta ja kunnossapidosta tulee aina noudattaa.

Mikä on hyvä moottorisaha?

Hyvä moottorisaha on käyttäjän tarpeisiin sopiva, tehokas, kestävä ja helppokäyttöinen. Esimerkiksi, jos etsit sahaa, joka on kätevä mökillä tai pihatöissä, pieni ja kevyt moottorisaha tai tehokkain akkusaha voi olla hyvä valinta. Helppokäyttöinen moottorisaha käynnistyy helposti eikä vaadi jatkuvaa huoltoa. Öljyn ja polttoaineen riittävyydestä huolehtiminen riittää. Moottorisahoissa on myös paljon erilaisia lisäominaisuuksia, jotka voivat helpottaa sahaustyötä. Tällaisia ovat esimerkiksi EasyStart-käynnistys, osittain läpinäkyvä polttoainetankki sekä ketjun kiristys sivulta.

Mikä on moottorisahan käyttöikä?

Hyvän moottorisahan kestävyys on kiistatta yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista. Hyvin huollettu ja oikein käytetty moottorisaha voi kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kestävyys riippuu monista tekijöistä, kuten sahan laadusta, käyttöolosuhteista ja huollosta. On tärkeää puhdistaa saha jokaisen käyttökerran jälkeen, huoltaa se säännöllisesti ja käyttää oikeaa polttoainetta.

Mihin moottorisahaa voi käyttää?

Moottorisaha on monipuolinen työkalu, jota voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Alla on joitakin tyypillisimpiä käyttötarkoituksia: Puiden kaataminen: Moottorisaha on olennainen työkalu puunkaadossa, ja se on yleisin käyttötarkoitus tälle koneelle. Puiden kaataminen voi olla tarpeen esimerkiksi metsänhoitotöissä tai puiden turvallisuuden parantamiseksi.

Puun karsinta: Moottorisahaa voidaan käyttää puiden karsimiseen, jolloin poistetaan ylimääräiset oksat ja versot parantamaan puun terveyttä tai estetiikkaa. Vesakkojen karsintaan on kätevämpää hankkia raivaussaha.

Polttopuun valmistus: Moottorisahaa voidaan käyttää myös polttopuun valmistukseen. Kaadettu puu voidaan sahata sopivan kokoisiksi kappaleiksi, jotka voidaan sitten halkoa polttopuuksi.

Rakennustöissä: Moottorisahoja voidaan käyttää myös rakennustöissä, erityisesti kun työskennellään puumateriaalien kanssa. Esimerkiksi hirsirakentamisessa moottorisahalla saadaan tehokkaasti ja tarkasti leikattua suuret puutangot oikean kokoisiksi. Veistotyöt: Joitakin moottorisahoja voidaan käyttää myös taiteellisiin tarkoituksiin, kuten puuveistosten tekemiseen. Tällöin tarvitaan yleensä pienempi ja tarkempi saha, sekä erityisiä teriä.

Muistathan, että moottorisahan käyttö vaatii taitoa ja turvallisuusvarusteita. Käytä aina suojalaseja, kuulosuojaimia, kypärää, saappaat ja erityisesti suunniteltuja moottorisahahousuja tai -haalareita, jotka sisältävät kuitua, mikä pysäyttää sahan, jos se osuu vaatteeseen.

Miksi moottorisaha kannattaa ostaa Hankkijalta?

Hankkija tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia moottorisahoja ja akkusahoja eri tarpeisiin. Meillä on markkinoiden parhaita brändejä, jotka ovat tunnettuja tehokkuudestaan, kestävyydestään ja helppokäyttöisyydestään. Lisäksi tarjoamme asiantuntevaa palvelua ja neuvontaa sahan valinnassa, käytössä ja huollossa.

Miten puu kaadetaan moottorisahalla?

Puun kaataminen moottorisahalla vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta kaato tapahtuu turvallisesti ja hallitusti. Hyvä moottorisaha auttaa kaatamisessa ja tekee työstä helppoa ja nopeaa. Tärkeää on valita oikea sahanterä ja käyttää oikeaa tekniikkaa, jotta puu saadaan kaatumaan sinne, minne halutaan. Puun kaatamisessa on otettava huomioon myös vallitsevat olosuhteet, kuten tuuli ja maasto.

Mihin moottorisahaa ei voi käyttää?

Vaikka moottorisaha onkin erittäin monipuolinen työkalu, on tärkeää ymmärtää, että sitä ei voi eikä pidä käyttää joka tilanteessa. Tässä muutamia tilanteita ja materiaaleja, joissa moottorisahan käyttö ei ole suositeltavaa tai turvallista:
Metallin, kiven tai betonin leikkaaminen: Moottorisahat on suunniteltu leikkaamaan puuta, eikä niitä tulisi käyttää muiden materiaalien, kuten metallin, kiven tai betonin leikkaamiseen. Tällaiset materiaalit vahingoittavat sahanterää ja aiheuttaa vaaratilanteita, kuten kimpoavia teränpalasia.

Lähellä sähköjohtoja: Moottorisahan käyttö sähköjohtojen lähellä on erittäin vaarallista. Kaatuvat oksat tai puut voivat osua johtoihin, tai itse sahaaja voi vahingossa koskettaa johtoja sahan kanssa. Tämä voi aiheuttaa vakavan sähköiskun tai jopa kuoleman.

Puiden kaataminen kokenemattomana: Vaikka moottorisahaa voi teknisesti käyttää puiden kaatamiseen, tämä on työ, joka tulisi jättää ammattilaisille, jos ei ole riittävästi kokemusta tai koulutusta. Puun kaataminen väärin voi aiheuttaa vakavia vahinkoja sekä ihmisille että omaisuudelle.

Ilman asianmukaista suojavarustusta: Moottorisahaa ei koskaan tulisi käyttää ilman asianmukaista suojavarustusta. Viiltosuojatut työvaatteet, kuulonsuojaimet ja turvakengät ovat sahaajan tärkeimmät varusteet eikä niistä pidä joustaa vaikka kyseessä olisikin vain nopea sahaus.

Ahtaissa tai suljetuissa tiloissa: Moottorisahojen käyttö ahtaissa tai suljetuissa tiloissa voi olla vaarallista. Moottorisahat tuottavat pakokaasuja, jotka voivat olla haitallisia tai jopa tappavia, jos niitä hengittää suurina määrinä.

Muistathan aina lukea moottorisahan käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä. Jos et ole varma, onko jokin työ sopiva moottorisahalle, kannattaa kysyä neuvoa ammattilaiselta.

Hankkijalta laadukkaat moottorisahamerkit ja akkusahamerkit!

Hankkija on suosittu ja luotettava kauppapaikka, josta löydät laajan valikoiman erilaisia moottorisahoja ja sähkökäyttöisiä akkusahoja. Heidän valikoimassaan on useita eri merkkejä, joten voit valita juuri sinulle sopivan sahan riippuen tarpeistasi ja budjetistasi. Stihl: Stihl on yksi tunnetuimmista moottorisahamerkeistä, joka tarjoaa laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Stihliltä löydät sekä bensiini- että akkukäyttöisiä malleja, jotka sopivat niin ammattilaisille kuin kotikäyttäjillekin. Echo: Echo on erityisesti ammattikäyttöön suunnattu merkki, jonka moottorisahat ovat kestäviä ja tehokkaita. Echo-sahat ovat erityisen hyviä raskaiden töiden, kuten puiden kaatamisen, suorittamiseen.

Kun hankit uuden sahan, on tärkeää ottaa huomioon muutamia seikkoja. Ensinnäkin, mieti mihin tarkoitukseen sahaa tulet käyttämään. Onko se raskasta ammattikäyttöä vai kevyempää kotikäyttöä? Toiseksi, mieti budjettiasi. Laadukkaat sahat voivat olla kalliita, mutta ne ovat myös kestävämpiä ja turvallisempia käyttää. Kolmanneksi, mieti käyttömukavuutta. Esimerkiksi akkukäyttöiset sahat ovat kevyempiä ja hiljaisempia, mutta niiden teho ei välttämättä riitä kaikkein raskaimpiin töihin.