Konservatiivista maanviljelyäkö?

Teksti: JUHO SÄTERI, Hankkija Oy

Olosuhteiden mukainen kylvömuokkaus, oikein säädetty kylvökone, haihtumisen estävä mururakenne ja siemenen sijoitus kosteaan maahan antavat edellytykset tasaiselle itämiselle ja kasvukauden onnistumisille. Kuulostiko tutulta?

VARMASTI – NÄIN JULISTIMME VIIMEKSI KEVÄÄN 2019 ASIAKASLEHDESSÄ, eikä kasvinviljelyn perusopit siitä ole muuksi muuttuneet – vai ovatko sittenkin?
Vastaus kysymykseen on ei – siemen tarvitsee edelleen kosteutta ja sopivasti lämpöä itääkseen, ja kasvi valoa, ravinteita ja vettä kasvaakseen ja tuottaakseen korjattavaa satoa. Sen sijaan menetelmät ja maanviljelyn tavoitteet sadontuoton ohella ovat muuttuneet, tehokkuudesta tinkimättä. CA-viljely, ”aitosuorakylvö”, auraton viljely, regeneratiivinen viljely, hiiliviljely – olet varmasti kuullut näitä termejä joskus aiemminkin. Näiden teemojen ympärillä näkemykset tai tavoitteet ovat välillä varsin mustavalkoisia, jos teet näin – et voi tehdä noin.

TAVOITE ON SAMA MENETELMÄSTÄ RIIPPUMATTA

Rapid muokkaa erittäin intensiivisesti kylvön yhteydessä.  Disc-varustuksella maata työstää viisi riviä lautasia!
Rapid muokkaa erittäin intensiivisesti kylvön yhteydessä. Disc-varustuksella maata työstää viisi riviä lautasia!

Menestyksekkään kasvinviljelyn yksi tärkeimmistä kulmakivistä on luonnollisesti maan kasvukunto ja sen parantaminen, johon edellä mainitutkin "uskonnot" omilla teeseillään pyrkivät vaikuttamaan
Positiivisesti. Hiilen kierto ilmakehän hiilidioksidista fotosynteesin avulla kasvibiomassan kautta orgaaniseksi hiileksi eli humukseksi
– ja hapekkaissa olosuhteissa maahengityksen/hajoamisen kautta takaisin ilmakehään on jatkuva prosessi.

Mitä tämä tarkoittaa peltomaan kannalta – oleellinen asia on, että enemmän on enemmän. Yksinkertaistaen voi todeta suuren sadon olevan sekä ympäristöteko että pellon kasvukunnon ylläpidon ja parantamisen kannalta oleellisin tekijä. Korjattavan jyvä-/siemensadon bonuksena pellolla maan pintaan jäävä tai maahan muokattava kasviaines lisää humusta eli maan multavuutta – siis sitä paljon puhuttua orgaanista hiiltä. Kun maahan päätyvän biomassan puolesta tase on kunnossa, eli humusta kertyy enemmän kuin hajoaa – maan fysiologiset ominaisuudet paranevat, typen mineralisaatio nopeutuu ja pelto kestää myös ääreviä olosuhteita paremmin. Kaupan päälle "maailma pelastuu", kun hiilitase on positiivinen eli pelto toimii hiilinieluna.
Hiilen ja humuksen kannalta merkityksellistä on mekaanisen kuohkeutuksen kautta tapahtuva maan ilmastaminen. Muokkaamalla saamme annettua kunnon startin kasvinjätteen hajoamiselle ja ravinteiden mineralisaatiolle, jotta ne olisivat seuraavan viljelykasvin käytettävissä. Kolikon kääntöpuolena on maassa jo olemassa olevan humuksen hajoamisen kiihtyminen muokkauskertojen myötä. Sen lisäksi jokainen ajokerta vapauttaa maasta noin 5 mm sadantaa vastaavan määrän kosteutta.

CROSSCUTTER-CARRIER JA RAPID SOPIVAT YHTEEN

Ensiluokkaista kylvöalustaa on mahdollista tehdä vähillä ajokerroilla.
Ensiluokkaista kylvöalustaa on mahdollista tehdä vähillä ajokerroilla.

Tee enemmän vähemmillä ajokerroilla! Edellyttäen, että työkalupakki on kunnossa – eli käytettävissä oleva kalusto mahdollistaa muokkauksen intensiteetin sovittamisen vallitseviin olosuhteisiin – pystytään varsin minimaalisin ajokerroin hallitsemaan pintamaan kasvinjäte ja valmistamaan pelto kylvökuntoon. Siirryttäessä kevätpainotteiseen muokkaukseen tämä käytännössä tarkoittaa muokkaushorisontin mataloitumista verrattuna perinteisiin menetelmiin, tinkimättä lopputuloksesta. Tästä on oiva esimerkki Väderstad Carrier CrossCutter Disc, jolla saadaan tasalaatuista hienojakoista rakennetta yhdistettynä voimakkaaseen kasvinjätteen pilkkomiseen 1-5 cm työsyvyyksillä. Yksikin ajokerta CrossCutterilla aikaansaa kylvöalustaksi soveltuvaa mururakennetta, tekee kapillaarikatkon ja edesauttaa maan nopeampaa lämpenemistä.

Muokkaava kylvökone, kuten Väderstad Rapid lisää entisestään joustavuutta erilaisiin tilanteisiin. Parhaassa tapauksessa Rapid-tyyppisellä kylvökoneella erillinen kylvömuokkaus voidaan jättää kokonaan pois, esimerkiksi sänkeen kylvö öljy- tai palkokasvin jälkeen onnistuu varsin helposti ilman minkäänlaista muokkausvarustusta. Kun CrossCutter+Rapid yhtälöön lisätään vielä kylvökoneen etumuokkain, esimerkiksi System Disc tai System Disc Aggressive yhdistettynä tarvittaessa Crossboard-lataan, kylvö pystytään suorittamaan erilaisiin olosuhteisiin kasvipeitteisestä pellosta aina kynnökseen, minimaalisilla ajokerroilla ja yhtään kylvöalustan laadusta tinkimättä. Tämäntyyppisellä menetelmällä ja koneketjulla saadaan tehokkaasti poimittua rusinat pullasta CA-viljelyn työkalupakista, nauttien hyödyt ja tinkimättä lopputuloksesta. Syksyn kylvöjä ajatellen ketjuun voi lisätä tai korvata Crosscutterit vielä tehokkaalla kultivaattorilla, kuten Swift tai Cultus, mikäli kasvinjätteen määrä näin edellyttää.