Maanmuokkaus digitalisoituu

Teksti: JUHO SÄTERI, Hankkija Oy

Topdownin valinta  Farm Machine of the  Year 2024 -palkinnon  saajaksi maanmuokkaus- kategoriassa oli odotettu  ilon aihe Väderstadilla!
Topdownin valinta Farm Machine of the Year 2024 -palkinnon saajaksi maanmuokkaus- kategoriassa oli odotettu ilon aihe Väderstadilla!

Kylvökoneiden ja pintalevittimien osalta levityskarttaan perustuva määränsäätö on jo monelle arkipäivää. Maanmuokkauksen hallinta vastaavilla keinoilla on seuraava tulevaisuuden askel.

Syksyn 2023 Agritechnica- näytelyssä Väderstad esitteli uudet, sähköisellä E-Services-hallinnalla olevat Topdown- ja Opus-muokkauskoneet. Topdown on yhdistelmämuokkain, jossa muokkaus tapahtuu ensin lautasilla, sitten kultivaattoripiikeillä ja jälki viimeistellään tasauslautasilla sekä jyrällä. Opus on järeä kultivaattori, käytännössä kuten Topdown, mutta ilman lautasmuokkainta.

SÄÄTÖAUTOMAATIO EDELLYTTÄÄ MITTAUSTEKNIIKKAA
Perinteisesti maanmuokkauskoneen säätäminen on perustunut ihmissilmin tapahtuvaan laadulliseen arviointiin, tarpeen mukaan apuvälineenä mah dollisesti lapio ja mittanauha. Kun säätö annetaan tietokoneen hoidettavaksi, on työkoneessa itsessään oltava mittalaitteisto, jonka datan perusteella tiedetään, missä työsyvyydessä milloinkin mennään ja minkä suuruisia säätöjä tehdään. Topdownin ja Opuksen tapauksessa tämä instrumentointi on tehty potentiometreillä ja lineaariantureilla, jotka kertovat missä asennossa suhteessa maan pintaan mikäkin maan kanssa tekemisissä oleva koneen osa on. Ja mikä tärkeintä – miten eri muokkauselementtien asennot suhtautuvat toisiinsa. Tämän ansiosta esimerkiksi lautasten työsyvyys saadaan säilymään vakiona, vaikka kultivaattorin piikkejä käskettäisiin muokkaamaan syvemmältä.

ERI OSA-ALUEIDEN OPTIMOINTIA

Työkoneen maan kanssa tekemisissä oleville osille annetaan tavoitearvot eri kohdissa peltoa.
Työkoneen maan kanssa tekemisissä oleville osille annetaan tavoitearvot eri kohdissa peltoa.

Maanmuokkaukseen pätee vanha viisaus: muokkaa aina sen verran kuin on pakko, eikä enempää kuin on tarpeellista. Perinteisestihän pelto tulee muokattua kauttaaltaan samaan syvyyteen, mikä on useissa tapauksissa tarpeetonta. Maalaji ja maan kosteus vaikuttavat oleellisesti maan muokkautuvuuteen, ja kultivoinnin ollessa kyseessä, paikkakohtainen satotaso korreloi suoraan maahan muokattavan oljen ja kasvinjätteen määrän kanssa. Muistetaan tässä kohtaa toinen vanha viisaus: tonni olkea vaatii noin tuuman verran työsyvyyttä. Eri kohdissa peltoa olisi siis eduksi sopeuttaa muokkauksen intensiteetti vallitseviin olosuhteisiin. Tällöin muokkausta voidaan esimerkiksi madaltaa alemman satotason kohdissa tai vastaavasti syventää esimerkiksi ruiskutusurien kohdalla. Tarpeettoman työsyvyyden minimointi vaikuttaa luonnollisesti myös polttoaineen kulutukseen sekä muokkauskoneen kulumiseen.

PAIKKATIETOON PERUSTUVA MUOKKAUSRESEPTI

ISOBUS-terminaali
ISOBUS-terminaali

Perinteinen levityskartta sisältää tiedon peltoon levitettävästä tai sijoitettavasta tuotteesta, pinta-alaan sidotulla määrämuuttujalla, esim. kg/ha. Paikkatietoon perustuvassa muokkauksessa ISOBUS-terminaalille syötetään kartta, jossa työkoneen maan kanssa tekemisissä oleville osille annetaan resepti eli tavoitearvot eri kohdissa peltoa. Esimerkiksi jossakin kohtaa tavoitearvot voisivat olla lautaset 5 cm, piikit 18 cm ja tasauslautaset 0 cm, eli pintaa hipoen. Topdownin ja Opuksen kanssa myös jyrän painatuksen säätö on mahdollinen, jolloin esimerkiksi kosteammissa oloissa pystytään ajamaan kevyemmällä jälkitiivistyksellä tai syvempään muokatessa voidaan painatusta lisätä. Silmämääräistä arviointia mittaustekniikka ei edelleenkään päihitä, joten kuljettajalla on mahdollisuus käyttää ns. offsettiä annettuun reseptiin nähden. Käytännön esimerkkinä haluttaessa vaikkapa enemmän hienojakoista aineista ohjaimelle voi käsipelillä painaa lautasille lisäsyvyyttä suhteessa tavoitearvoon. Tällöin lautaset kulkevat aina syötetyn offsetin (esim. 3 cm) verran syvemmällä kartalla annettuun syvyyteen nähden. Manuaalinen hallinta on luonnollisesti myös aina mahdollista, tällöin halutut syvyydet vain syötetään suoraan ohjaimelle, ja koneen LS-hydrauliikka säätää työlaitteet haluttuun asentoon.

PELLOLTA KERÄTTÄVÄ DATA HYÖTYKÄYTTÖÖN

Tässä kohtaa on varmasti herännyt kysymys, miltä pohjalta muokkauskarttaa voisi lähteä tekemään. Hyviä lähtökohtia ovat mm. peltoskannauksen maalajikartta tai puimurista saatava satokartta. Tonni olkea ja tuuma työsyvyyttä. Edellyttäen, että traktorin ISOBUS-terminaali tukee TCGEO-ominaisuutta, saadaan pellolla tehtävä muokkaus dokumentoitua myös paikkakohtaisesti. Tällöin saadaan jälleen lisää dataa, jota voi verrata esimerkiksi satokarttaan ja kartuttaa näin omaa viisauttaan, mikä oli toimiva ratkaisu ja mitä tulisi jatkossa tehdä toisin.

PALKITTU UUTUUS

Ainutlaatuinen E-Services-hallinta oli ilmeisen odotettu ja arvostettu uutuus Hannoverin näyttelyssä, tästä osoituksena Topdownin valinta Farm Machine of the Year 2024 -palkinnon saajaksi maanmuokkauskategoriassa.