Täsmäviljelytarkkuutta viljankuivaukseen ja -varastointiin

Teksti: Arttu Koivulahti, Hankkija Oy

Ultiman nettipalvelussa voi tarkistaa etänä kuivauksen tilan ja hallita kuivurin toimintoja tai asetuksia esimerkiksi puhelimella tai tabletilla.

Täsmäviljely on keino, jolla pyritään parantamaan kasvinviljelytilojen kannattavuutta ja pienentämään ympäristön kuormitusta. Teknologian avulla toimenpiteet ja tuotantopanokset voidaan kohdentaa siten, että resurssien käyttö tehostuu ja molemmat edellä mainituista tavoitteista on mahdollista saavuttaa.

 
Siilokirjanpitoon kuuluu havainnollinen kuva siilosta, josta varastotilanne ja siilojen täyttöaste ovat helposti tarkistettavissa.

Useilla tiloilla erilaiset täsmäviljelyratkaisut, kuten satokartoitus, lohkoautomatiikka tai paikkakohtainen annostelu, ovat keskeinen osa tuotannon suunnittelua ja hallintaa. Peltotöihin tehdyt täsmäviljelyinvestoinnit jäävät kuitenkin vajaakäytölle, mikäli kuivausvaiheessa tuhlataan energiaa ja sadon jäljitettävyys katoaa.

TÄSMÄLLISESTI SIILOON SAAKKA

Antti-Teollisuuden Ultima-ohjausjärjestelmän avulla tilan täsmäviljelytoimet voidaan ulottaa sadon- korjuusta varastointiin. Ultima yhdistää jatkuvan kosteudenmittauksen, automatiikan, etähallinnan sekä erä- ja siilokirjanpidon kokonaisuudeksi, joka vapauttaa työvoimaa, säästää energiaa ja tarjoaa tarkkaa tietoa kuivausprosessin kulusta ja varas- tosta.

 

Ultiman jatkuva kosteudenmittaus suoraan viljasta vähentää ylikuivausta ja mahdollistaa tarkan ja energiatehokkaan viljankuivauksen. Nettipalvelussa voi tarkistaa etänä kuivauksen tilan ja hallita kuivurin toimintoja tai asetuksia esimerkiksi puhelimella tai tabletilla. Ohjausjärjestelmän täyttö-, kuivaus- ja tyhjennysautomatiikat mahdollistavat myös jatkuvan eräkuivauksen, jossa kuivausprosessi jatkuu katkeamattomana valittujen asetusten mukaisesti. Näin Ultima vapauttaa merkittävästi kuivurin käyttöön sitoutuvaa työaikaa sadon korjaamiseen.
Ultima Pro tai Premium -lisenssillä saa lisäksi käyttöön sähköisen erä- ja siilokirjanpidon. Tällöin jokaisen kuivauserän tiedot tallentuvat nettipalveluun aina erän valmistuttua, ja käyttäjä voi täydentää niitä esimerkiksi laatu- ja lohkotiedoilla. Siilokirjanpito muodostuu, kun kuivauserät on varastoitu valittuihin varastosiiloihin. Tiedot ovat siis aina ajan tasalla, tallessa ja hyödynnettävissä esimerkiksi myyntitilanteessa.