Yhteistyössä mukana: CLAAS, AgXeed ja Amazone perustavat maailmanlaajuisen, valmistajasta riippumattoman autonomiaryhmän

Harsewinkel/Oirlo/Hasbergen-Gaste, 12. syyskuuta 2023. CLAAS, AgXeed ja Amazone vahvistavat yhteistyötään, pitkälle automatisoidusta, aina täysin autonomisten työkoneiden ja -prosessien alalla, perustamalla ensimmäisen, valmistajasta riippumattoman, autonomiaryhmän. „3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY“ on tarkoitettu vauhdittamaan, osittain ja täysin autonomisten traktori-työkoneyhdistelmien kehitystä, standardointia ja markkinointia, yhdistämällä osaamista ja on avoin myös muille maatalouskonevalmistajille.

CLAAS; AgXeed ja Amazone perustavat ensimmäisen Autonomiaryhmän ja esittelevät ratkaisuja automatisoituja ja autonomisia viljelytoimintoja varten. Agritechnica’n mennessä kumppaneita on useampia.
CLAAS; AgXeed ja Amazone perustavat ensimmäisen Autonomiaryhmän ja esittelevät ratkaisuja automatisoituja ja autonomisia viljelytoimintoja varten. Agritechnica’n mennessä kumppaneita on useampia.

3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY: Valmistajan ja merkin avoin yhteistyö tehokkuuden lisäämiseksi

Erityisesti ammattitaitoisten työntekijöiden pulaa pidetään monilla alueilla maailmassa yhtenä vahvimmista, pitkälle automatisoitujen ja autonomisten teknologioiden kehittämisen edistäjistä, teollisuudessa ja maataloudessa. Tavoitteena ei ole korvata työntekijöitä, vaan siirtää työvoima vaativampaan tehtäviin, erityisesti kiireisinä aikoina. Vuoden 2023 viljankorjuu Keski- ja Pohjois-Euroopassa on tästä hyvä esimerkki: Sään aiheuttaman sadonkorjuun viivästymisen takia puinti, sängen käsittely, pellon pintamuokkaus sekä kerääjäkasvien että syysviljojen kylvö on tehtävä samaan aikaan, mutta siihen ei usein ole tarjolla riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Uudet teknologiat voivat tasoittaa näitä työhuippuja ja tulevaisuudessa mahdollistaa optimaalisen työtuloksen saavuttamisen vähemmän kokemusta omaavalla työvoimalla.
Maatalouden prosessien automatisointi vaatii kuitenkin entistä tiiviimpää yhteistyötä toisaalta traktoreiden ja kuljetusajoneuvojen valmistajien ja toisaalta työkonevalmistajien välillä. CLAAS, AgXeed ja Amazone on tunnistanut tämän ongelman ja perustanut ”3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY”. Nämä kolme ovat jo pitemmän aikaa tehneet autonomiaa koskevaa yhteistyötä - CLAAS ja Amazone ovat vähemmistösijoittajia hollantilaisessa AgXeed-yhtiössä. 3A:n myötä yritykset yhdistävät yksilöllistä osaamistaan entistä tiiviimmin ja ottavat kehitetyt teknologiat käyttöön entistä nopeammin ja laajemmin perustamalla lisäkumppanuuksia.

Ensimmäinen käytännön ratkaisu

3A-ryhmässä kehitetty markkinavalmis teknologia on suunnittelu- ja toteutusohjelmisto, joka oli aiemmin käyttökelpoinen vain autonomisille peltoroboteille. Sitä voidaan nyt käyttää myös AgXeed Boxin kanssa traktoreiden ja työkoneiden ohjaamiseen. Tarpeesta ja saatavilla olevista "laitteistoista” riippuen, tämä voidaan tehdä pitkälle automatisoidusti tai itsenäisesti. Työnjohtajien ja kuljettajien työt helpottuvat aina suunnittelusta, toteutuksen kautta analysointiin saakka, samalla kun viljelytoimenpiteet tehostuvat.
"Maatalousrobotit toimivat nykyään enimmäkseen suljetuissa järjestelmissä, rajoitetuilla käyttömahdollisuuksilla ja ilman mahdollisuutta käyttää niitä rinnakkain tai yhdessä muiden ajoneuvojen ja työkoneiden kanssa", kehitystiimi selittää. "Ja tässä piilee 3A:n innovatiivinen lähestymistapa: Yhdessä olemme AgXeed Boxin myötä kehittänyt teknologian, joka ensimmäistä kertaa käyttää standardoitua ISOBUS-liitäntää traktorien ja työkoneiden integroimiseksi suunnittelu- ja itsenäiseen toteutusprosessiin. Tämän käyttöliittymän kautta työkoneet voivat olla vuorovaikutuksessa peltorobottien, AgBottien ja traktoreiden kanssa automatisoitua tai autonomista prosessin optimointia varten."
Ensimmäiset tuotteet ovat 3A-ryhmässä kehitetyt Amazone AutoTill kultivaattorit ja CLAAS Autonomy connect, jotka kattavat koko maanmuokkauksen suunnittelu- ja toteutusprosessin. Nämä käytännön olosuhteissa testatut ratkaisut ovat alku uusille valmistajien välisille sovelluksille eri koneyhdistelmien muodossa kaikkiin viljelyprosesseihin.

Enemmän kuin pelkkää tehtäväsuunnittelua: ennakkosuunnittelua todellisilla koneparametreilla

Tämän päivän traktoreiden ja työkoneiden käyttö sisältää automaattiohjauksen A-B ajolinjojen tai A-B reuna-ajolinjojen ja ajoreitin optimoinnin lisäksi, levitys- ja ruiskutuskarttoja. 3A menee askeleen pidemmälle ja mahdollistaa ennakkosuunnittelun, prosessien optimoimiseksi. Tämä sisältää levitys- ja päisteajon aloitus- ja loppupisteet sekä työkoneiden lohkokohtaisen ohjauksen. Ennakkosuunnittelu todellisilla koneparametreilla - kuten esim. takanostolaite ja hydraulitoiminnot työsyvyyden ja työtehon säätöön - mahdollistaa koneyhdistelmän dynaamisten säätöjen ohjelmoinnin, halutun työlaadun saavuttamiseksi, ennen työn aloittamista. Levitysmääriä lukuun ottamatta, aiemmat suljetut järjestelmät eivät sisällä työkonekäytön suunnittelua tai ohjausta eikä seuraavaa käyttöprosessia. Autonomy connectin ansiosta CLAAS-traktorit yhdessä työkoneiden kanssa voivat tehdä peltotyöt pitkälle automatisoidusti tai jopa itsenäisesti. Automaatiotasosta riippuen, kuljettaja voi hoitaa muita tehtäviä ohjaamossa, pellolla tai pihalla. Tehtävien suunnittelu tapahtuu tunnetussa CLAAS Farm Management Information Systemissä (FMIS) tai AgXeed-portaalissa, jossa tehtävien ajolinjat ja levityskartat on jo suunniteltu.
Nykyiset maanmuokkauksen automaatiosovellukset ovat toistaiseksi rajoittuneet mukavuustoimintoihin. Amazone kultivaattorin Autotill on vaihtoehto, joka jatkuvasti vertaa maanmuokkaustyön prosessia vetokoneen tietoihin ja ottaa siten kuljettajan valvontatehtävät hoitaakseen

CLAAS Autonomy connect’in, Amazone AutoTill’in ja AgXeed AgBot’in käyttäjät saavuttavat useita merkittäviä etuja:
• Sekä traktori että työkone tekevät kaikki työprosessit juuri niin kuin viljelijä tai urakoitsija on etukäteen suunnitellut.
• Kattavan reittioptimoinnin lisäksi suunnittelussa huomioidaan myös työkoneiden optimaaliset säädöt traktorin yhteydessä. Tämä estää virheelliset säädöt ja niiden seuraukset, kuten huonon työn laadun tai tehokkuuden.
• Alustava suunnittelu luo perustan seuraavien vuosien töiden helpottamiseksi, sillä tarvitaan ainoastaan säätöjä vuodenajan mukaan - esimerkiksi pääsadon, seuraavan kasvin ja viljelykierron mukaan.
• Optimaalisen prosessin laadun ylläpitämiseksi, yhdistelmä havaitsee viat antureiden avulla ja korjaa ne itsenäisesti. Muun muassa kultivaattorin tukkeutumisvaara voidaan havaita ja tukkeutuminen voidaan välttää säätämällä automaattisesti työsyvyyttä ja nopeutta.
• Vastuu optimaalisesta työtuloksesta ei ole enää vain kuljettajalla, minkä vuoksi kuljettajan rasitus pienenee merkittävästi erityisesti pitkinä työpäivinä.
• Ennalta suunnitellut ja prosessioptimoidut koneen ja työkoneen yhdistelmät ovat energiatehokkaampia ja siten kustannustehokkaampia käyttää.
• Maanviljelijät ja kokeneet kuljettajat voivat tehdä muita ja mahdollisesti tärkeämpiäkin töitä tilalla, tehtävän mukaisen työskentelyn aikana, koska usein tehtävää valvontaa voidaan vähentää. Miehitetyillä traktoreilla voidaan tekniikan ansiosta myös vähemmän koulutetut tai kokeneet kuljettajat voivat saavuttaa optimaalisia työtuloksia.

Parhaillaan käydään keskusteluja muiden konevalmistajien kanssa, jotka haluaisivat liittyä valmistajasta riippumattomaan ryhmään ja siten osallistua aktiivisesti sovellusvalikoiman laajentamiseen.