Mitä biokaasun tuotanto maatilalla edellyttää?

Biokaasun tuotanto maatilalla

Demeca Oy

Suomessa maatilan biokaasulaitoksia on tällä hetkellä (12/2023) toiminnassa noin 30 maatilakohtaista biokaasulaitosta. Tällä hetkellä Suomessa on rakennusvaiheessa 17 laitosta, joista 11 on maatilakohtaisia biokaasulaitoksia. Suomessa maatiloilla muodostuu lantaa noin 17,1 miljoonaa tonnia sekä ylijäämänurmia 1,5 miljoonaa tonnia, jotka sisältävät lähes 83 000 tonnia typpeä sekä 22 000 tonnia fosforia. Maatilojen syötteiden biokaasupotentiaali on merkittävä, jonka on arvioitu olevan noin 4 terawattituntia (TWh). Laskelmassa ei ole otettu huomioon biokaasun tuotantoa varten viljeltyjä peltobiomassoja ja on arvioitu, että niitä voitaisiin rehun ja ruoan tuotantoa haittaamatta tuottaa energiaa biokaasuna usean terawattitunnin verran (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry). Maatila pystyy hyödyntämään biokaasun tuotannossa tuotantoeläinten lietelantaa, ylijäämänurmea, olkea sekä kuivalantaa. Biokaasun tuotanto vaatii ympäristöluvan, johon maatilayritys hankkii asiantuntijapalveluita lupaprosessin sujuvoittamiseksi. Maatilan hyöty biokaasun tuotannossa on omavarainen energiatuotanto, lannoitehyöty, lannan separointi biokaasu prosessin yhteydessä sekä hajuhaitan vähentyminen. Biokaasuprosessi hajottaa suurimman osan valkuaisaineisiin sitoutuneesta typestä tai mineralisoituu ammoniumtypeksi, jota kasvit voivat helpommin hyödyntää. Maatilan on mahdollista ottaa vastaan ulkopuolisia syötteitä säännösten mukaisesti. Biokaasu tuotannon aloittaminen vaatii mm. syötemäärien, energiakulutuksen, tekniikan sekä kannattavuuden selvitystyön, jonka jälkeen maatila hakee ympäristölupaa ja investointitukea hankkeelle.

Minkä verran biokaasulaitos maksaa?

Biokaasulaitoksen hinta määräytyy valitun mm. reaktorin, moduulien sekä maanrakennustöiden mukaan. Hankkeen tekniikka ja kokonaisuus määrittelevät kannattavuuden sekä hinnan. CHP-laitokset (sähkön ja lämmön tuotanto) maksavat noin 800 000-1 500 000 euroa. Biokaasun jalostus, paineistus sekä polttoaineen jakeluasema 700 000-2 000 000 euroa. Suuremmat laitoskokonaisuudet hinnoitellaan hankekohtaisesti. Biokaasulaitos investoinnille on mahdollista saada 50 % investointitukea Ruokavirastosta.

Mitä biokaasulaitoksen hankinta edellyttää?

Biokaasulaitos vaatii riittävän määrän syötteitä, jotta sillä voidaan tuottaa kannattavasti ja energiatehokkaasti biokaasua. Demecan pienin reaktorikoko on 600 m3 ja suurin 2800 m3. Biokaasulaitos hyödyntää tuotantoeläinten lietelantaa sekä kuivia syötteitä. Voit selvittää maatilasi biokaasupotentiaalin laskurin avulla.

Vaatiiko biokaasulaitos lisätyövoimaa?

Biokaasulaitoksen päivittäinen käyttö vie aikaa noin 15 minuuttia, mutta biokaasulaitos tehostaa maatilan töitä mm. lannan levityksessä, lantalogistiikassa, lannoituksen optimoinnissa pelloilla, pihan puhtaanapidossa sekä hakelämmityksen huoltotoimien ja ylläpidon vähentymisestä. Lannoituksen optimoinnissa tehokkuus muodostuu fosforipitoisen kiintoaineen jakelun tarkasti. Lietealtaat eivät kuoretu eli runsasta sekoitusta ei tarvita. Partikkelit ovat liuenneet nesteeseen, jonka ansiosta lannankuljetus ei vaadi koneilta niin paljon tehoa. Lannan levityksessä konerikkojen määrä voi vähentyä, koska lannoite on nestemäistä ja isommat partikkelit ovat liuenneet sekä ne on eroteltu biokaasuprosessin aikana (heinätupot, kivet, kannot). Pihalta voidaan hyödyntää kuiva-aineet (gFeed), jotka ovat erinomaista syötettä biokaasulaitokseen.

Kuinka usein biokaasun tuotantolaitos on huollettava?

Päivittäiset askareet biokaasulaitoksella vievät aikaa noin 15 minuuttia (maatilan biokaasulaitos). Maatila voi itse vaihtaa ja huoltaa esimerkiksi kuluvat osat, öljyt, pumpun osat sekä tulpat, mutta Demeca huolto auttaa näissä tarpeen mukaan. Seuraamme biokaasulaitoksen toimintaa säännöllisesti sekä hyödynnämme huoltotoiminnassa etäyhteyttä. Annamme biokaasulaitoksen käyttöönoton yhteydessä koulutuksen, jonka avulla laitoksen perushuolto ja käyttö on helppoa. Biokaasulaitokseen on mahdollista hankkia vaivaton huoltosopimus, joka ennakoi huoltotarpeet etäyhteyden avulla.

Mitä biokaasutus tekee lietteelle Demecan tekniikalla?

Typpi liukostuu, levitettävyys helpottuu, hajuhaitta vähenee merkittävästi, liete imeytyy tehokkaasti kasvien käyttöön eikä jää kasvien pinnalle, lietesäiliön sekoituksen tarve vähenee merkittävästi (lietteen kuorikerros jää ohueksi), lannoituksen optimointi nestemäisellä ja kiintoaineella, kuiva-aine voidaan patteroida peltoon (kuiva-aine pitoisuus yli 30 %), rikkakasvien siementen itävyys vähenee merkittävästi (lupiininsiementen itävyys tutkimuksen mukaan väheni yli 95 %) sekä suuremmat partikkelit hajoavat tai erotetaan lietteestä (heinätupot, kivet, kannot).

Onko Demecan biokaasulaitos erengiatehokas?

Demecan biokaasulaitoksessa on pieni sähkönkulutus (2,5-3,5 % kokonaisenergiasta), tehokas lämmöntalteenotto rejektilietteestä sekä vahva reaktorin ja välipohjan lämmöneristys. Energiatehokas Demeca maatilan biokaasulaitos suorittaa huolellisen esikäsittelyn, joka mahdollistaa tehokkaan ja runsaan biokaasun tuotannon. Demecan biokaasulaitos on markkinoiden energiatehokkain.