Elinkaariajattelu näkyy Ala-Talkkarin tuotteissa

Teksti ja kuvat: ARTO TAKALAMPI

PUUPOHJAISTEN LÄMMITYSLAITTEIDEN valmistaja, lapualainen Veljekset Ala-Talkkari Oy on kehittänyt lämmitys- ja polttolaitteistoja elinkaariajatteluun perustuen entistä pitkäikäisemmiksi ja teknisemmiksi. Laitteistojen käyttäjä saa siitä hyödyn niiden kestävyytenä, muunneltavuutena ja helppokäyttöisyytenä.
– Suunnittelemme ja valmistamme laitteistot kestämään pitkää käyttöä, teemme niistä monikäyttöisiä ja hyödynnämme uusinta ohjaustekniikkaa. Tämä parantaa niiden käytettävyyttä, korostaa toimitusjohtaja Antti Ala-Talkkari. Yrityksen päätuotteet ovat hakelämmityskattilat sekä vähäpäästöiset kiinteän polttoaineen biopolttolaitteet, stokerit. Yrityksen lippulaivoja ovat Veto Cont -lämpökeskukset eli -kontit, jotka ovat sellaisenaan käyttövalmiita ja paloluokiteltuina sijoitettavissa lämmitettävien rakennusten kylkeen.
– Konteilla on laaja käyttäjäryhmä, joista suurimmat ovat maatilayritykset, kasvihuoneet ja kunnalliset lämpölaitokset. Konttien suosio kasvaa energian hinnan kallistuessa, Ala-Talkkari sanoo. Kuivaajia varten yritys tekee yhteistyössä Antti-Teollisuuden kanssa myös kuivurikontteja, joissa on valmiina Antin biouuni sekä viljankuivauksen ohjaustekniikka. Niitä on mennyt tänä keväänä jo toistakymmentä. Ala-Talkkari laskee, että normaalilla öljyn hinnalla kuivurikontin takaisinmaksuaika on 100–200 hehtaarin viljatilalla energiansäästön ansiosta pari vuotta, mutta nykyisellä hintatasolla selvästi vähemmän. Yritys tekee yhteistyötä myös eri tutkimuslaitosten kanssa. Jo useamman vuoden ajan se on kehittänyt saksalaisen Dresdenin yliopiston kanssa pienimuotoista CHP- eli yhdistettyä lämmön- ja sähköntuotantoyksikköä.
– Pilottilaitos on valmistumassa ja viemme sen pian saksalaiseen kylään, jossa on jo ennestään kolme 500 kilowatin kattilaa samassa lämpökeskuksessa. CHP-yksikkö asennetaan sen yhteyteen jauhamaan sähköä kylään, Ala-Talkkari esittelee. Saksassa sähkön hinta on ollut ennen nykyistäkin hintapiikkiä kolminkertainen Suomeen verrattuna. Ala-Talkkari uskoo, että laitoksella voisi olla kannattavat toimintaedellytykset Suomessa sähkön hinnan jäädessä nykytasolle.

 

KÄYTTÄJÄ HYÖTYY PITKÄNÄ KÄYTTÖIKÄNÄ

Veljekset Ala-Talkkarin toimintaa on ohjannut koko sen toiminnan ajan elinkaariajattelu, silloinkin, kun koko termiä ei vielä edes tunnettu. Antti Ala-Talkkari ottaa esimerkiksi tavallisen lämmityskattilan ja sen kehityksen.
– Kattila koetaan osaksi rakennuskokonaisuutta, ja sen oletetaan olevan yhtä pitkäaikainen kuin rakennus itse. Se johti luontaisesti kattilan elinkaariajatteluun, joka on ohjannut suunnittelua ja valmistusta. Tehontarpeiden kasvun sekä hyötysuhde- ja helppokäyttöisyysvaatimusten seurauksena kattilalaitoksilta alettiin vaatia entistä enemmän ominaisuuksia. Se johti esimerkiksi erilliseen poltintekniikkaan ja polton automatisointiin, apulaitteiden kehittämiseen ja modulaarisiin ratkaisuihin.
– Modulaariset laitteistot ovat kuin palikat, joita voi tehon ja muiden tarpeiden mukaan muuttaa ja yhdistellä. Näin käyttäjän ei tarvitse uusia koko laitteistoa, kun kuluvat tai laajennettavat irralliset osat ovat yhteensopivina vaihdettavissa.
– Ja se lisää käyttöikää, Ala-Talkkari sanoo. Kun isojen tilojen tuotantoa on automatisoitu ja etävalvonta on arkipäivää, samoin lämmöntuotantokin on teknistynyt. Sen ansiosta käyttäjä vapautuu turhista rutiineista. Anturitekniikkaa hyödyntävät teollisuuspohjaiset ohjausautomatiikat mahdollistavat kaikkien kattilahuoneen toimintojen yhdistämisen yhteen ohjelmaan, ja jopa liittämiseen muuhun tilan tietojärjestelmään.
– Automatiikan ansiosta valvonta ja hälytykset hoituvat käyttäjälle etäyhteydellä. Samalla voidaan ennakoida huoltotarpeet tai tiedetään, milloin haketta on lisättävä. 120 000 linnun broileritilalla eivät lämmöt saa yhtäkkiä laskea, Ala-Talkkari ottaa esimerkin.

 

VELJEKSET ALA-TALKKARI OY

 • Lapualainen puupohjaisten lämmitysjärjestelmien valmistaja.
  Päätuotteet lämmityskattilat ja stokerit sekä Veto Cont -lämpökeskukset.
 • Perheyritys, perustettu 1955
 • Työntekijöitä 85, liikevaihto 2021 noin 12 miljoonaa euroa.
  Viennin osuus 30 prosenttia, ennen koronaa puolet.
 • Liikevaihdosta kaksi kolmasosaa lämmitys- ja polttolaitteista,
  viidennes alihankintakoneistuksesta ja 15 prosenttia lumilingoista
  ja hiekoittimista. Lumisina talvina jälkimmäinen osuus suurempi.