Energiatehokasta viljankuivausta

Teksti: ARTTU KOIVULAHTI, Hankkija Oy

VAIKKA BIO- JA KAASU-UUNIT ovat viime vuosina yleistyneet erityisesti suurissa kohteissa, on suurimmassa osassa kuivureista lämmönlähteenä edelleen perinteinen öljyuuni.
Vuonna 2020 viljankuivaukseen käytettiin 76 miljoonaa litraa polttoöljyä, mikä vastaa reilua 8 prosenttia Suomen maa- ja puutarhatalouden energian kokonaiskulutuksesta (Luonnonvarakeskus 2021). Viljankuivurin energiankulutukseen vaikuttaa viljan puinti- ja loppukosteuden lisäksi keskeisesti neljä asiaa: kuivausilman määrä, kuivauslämpötila, kuivurin eristäminen ja ylikuivauksen välttäminen. Antti-Teollisuuden kaikki uunimallit ovat nykyään korkean hyötysuhteen alipaineuuneja, joissa kuuma ilma imetään viljan läpi.

Samalla kuivureissa on siirrytty käyttämään taajuusmuuttajaohjattuja aksiaalipuhaltimia, jotka ovat tehokkaampia ja kestävämpiä kuin aikaisemmat radiaalipuhaltimet. Automaatio huolehtii kuivausilman määränsäädöstä joustavasti kuivausprosessin eri vaiheissa parantaen lopputulosta ja energiatehokkuutta entisestään.

Kuivauslämpötilan nostaminen säästää energiaa, koska energiaa kuluu vähemmän haihdutettua vesikiloa kohden. Samalla kuivurin kapasiteetti kasvaa, kun kuivausaika erää kohti lyhenee. Liian kuuma ilma voi kuitenkin vioittaa siementä. Antin kuivuriuuneissa korkein kuivausilman lämpötila on 90 astetta. Itävyyden ja elintarvikeominaisuuksien säilyttämiseksi siemen- ja leipäviljaa sekä mallasohraa suositellaan kuivattavan 80 asteessa. Kuivurin tuloilmaputken ja koneiston eristäminen on kustannustehokas ja nopea tapa parantaa kuivurin energiatehokkuutta. Nykyaikainen automaatio auttaa osaltaan energiatehokkuuden parantamisessa. Antin Ultima-ohjauskeskuksen jatkuva kosteudenmittaus suoraan viljasta vähentää varmuuden vuoksi tehtävän ylikuivaamisen tarvetta, mikä säästää ajan mittaan merkittävästi energiaa. Lisävarusteena on saatavana myös automaattinen Optivol-järjestelmä, joka avaa ja sulkee kuivauskennon harjakanavia viljan pinnan korkeuden mukaan maksimoiden kulloinkin kuivauksessa olevan viljan määrän.

Kuivaa uusiutuvalla!

Vuoden 2022 alusta kaikki Antin
öljyuunit ovat HVO-yhteensopivia,
joten niissä voidaan käyttää
uusiutuvaa polttoöljyä ilman
erillisiä laiteinvestointeja.