Joukko suomalaisia ruokaketjun yrityksiä yksimielisiä: on aika edistää uudistavaa viljelyä

Hyväkuntoinen maaperä kestää paremmin äärisäitä ja tuo satovarmuutta. Ravinteiden kestävä kierrätys lisää ruoantuotannon omavaraisuutta ja vähentää ravinnevalumia vesistöihin. Joukko suomalaisia ruokaketjun yrityksiä ottaa kantaa ja haluaa laajasti edistää uudistavaa viljelyä sen useiden hyötyjen vuoksi.

 

Politiikka tarvitaan mukaan

Useat ruoantuottajat viljelevät jo uudistavan maatalouden menetelmien mukaisesti ja kehittävät toimintaansa jatkuvasti hyödyntäen uudistavan viljelyn periaatteita. Muutos ei kuitenkaan saa olla vain viljelijän harteilla, vaan tekoja tarvitaan koko ruokajärjestelmässä: yrityksiltä, poliittisilta päättäjiltä, kolmannen sektorin toimijoilta ja kuluttajilta.

Me allekirjoittaneet suomalaiset yritykset olemme jo ryhtyneet konkreettisiin toimenpiteisiin uudistavan maatalouden edistämiseksi Carbon Action -yhteistyössä. Olemme sitoutuneet edistämään tätä välttämätöntä muutosta yhdessä muiden ruokaketjun toimijoiden sekä tutkijoiden kanssa myös tulevaisuudessa. Näemme, että uudistava viljely on elinehto suomalaiselle ruokaturvalle. Se auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta ja parantamaan ruokajärjestelmän sietokykyä muuttuvissa ilmasto-oloissa.

Uudistava viljely kohentaa maatilojen pitkäaikaisen taloudellisen toiminnan edellytyksiä parantamalla satovarmuutta ja kannattavuutta. Uudistavan viljelyn avulla voimme vahvistaa luontopääomaa ja vähentää ravinnevalumia vesistöihin. Uudistava viljely sitoo hiiltä maaperään, tukee luonnon monimuotoisuutta ja edistää ravinteiden kiertoa.

Nyt toimia tarvitaan myös politiikassa: siirtymä uudistavaan maatalouteen tarvitsee sitä tukevan sääntely-ympäristön ja käytännön päätöksiä. Päättäjiltä tarvitaan selkeä signaali koko ruokaketjulle, että uudistava maatalous on keskeinen ympäristöhaasteiden ja ruuantuotannon kannattavuuskriisin ratkaisija.

Jotta uudistavan viljelyn menetelmät saadaan nopeasti käyttöön ja niiden tuomat hyödyt niin viljelijöille, ympäristölle kuin ruokajärjestelmälle kokonaisuudessaan:
• Tarvitaan vaalikauden ja sektorit ylittävä uudistavan viljelyn ja maan kasvukunnon toimenpideohjelma edistämään laajasti uudistavan viljelyn toimenpiteitä maatiloilla, tutkimusta, neuvontaa, koulutusta ja kokonaisvaltaista siirtymää uudistavaan viljelyyn.
• Toimenpideohjelman toteuttamiseksi on varmistettava riittävä rahoitus.

 

Hankkija edistää maataloutta uusimpaan tietoon ja tutkimukseen perustuen

Pian 120-vuotta täyttävä Hankkija on historiansa aikana vienyt suomalaista maataloutta eteenpäin aina uusimpaan tietoon ja tutkimukseen perustuvilla ratkaisuilla.

Maatalousala uudistuu ja olemme vahvasti mukana kehittämässä viljelijöillemme monipuolisia mahdollisuuksia, joiden tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa, elintarvikkeidemme laatua sekä ruoantuotannon kannattavuutta ja tuottajien työssäjaksamista.

Maaperän hiilensidonnalla hidastamme ilmaston lämpenemistä. Yhtenä ratkaisuna ilmastonmuutoksen torjunnassa toimme Suomeen ensimmäisen maaperähiilen sertifiointiohjelman yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa. Kehitämme uudistavasti tuotettuja elintarvikeketjuja yhdessä elintarvikeyritysten kanssa uutta teknologiaa hyödyntäen, jolloin tuotannon monitorointi; vaikutusten todentaminen, jäljitettävyys, läpinäkyvyys ja luotettavuus, on tehokasta ja mahdollisimman pitkälle automatisoitua. Tavoitteemme on, että viljelijä pystyy samanaikaisesti viljelemään kannattavasti ja parantamaan maaperän tilaa kokonaisvaltaisesti. Tämä työ on pitkäjänteistä ja jotta viljelijämme jaksavat paneutua maaperän uudistamiseen siinä onnistumisen vaatimalla painolla, on viljelijöille taattava riittävä ja kannustava tulotaso ja muutoksen mahdollistava poliittinen ilmapiiri.