Huomisen Hankkija -vastuullisuusohjelma

Huomisen Hankkija -logo

Hankkija on ollut kasvun osaaja ja maataloustuotannon luottokumppani jo yli sadan vuoden ajan. Jotta meillä olisi vakaata ja turvattua kasvua tulevaisuudessakin, meillä on vastuullisuusohjelma Huomisen Hankkija.​ Se koostuu suurista ja pienistä teoista, joilla pyrimme kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kehitämme viljelyyn ja tuotantoon ratkaisuja, joiden avulla myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tuottaa ruokaa kestävästi.

Tavoitteemme on vähentää maataloustuotannosta johtuvien kasvihuonekaasujen määrää sekä olla mukana rakentamassa siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Kehitämme ratkaisuja, joiden avulla tuotantopanoksia ja koneita käytetään fiksusti. Pyrimme tehostamaan raaka-aineiden, ravinteiden ja materiaalien kierrätystä, jotta mahdollisimman vähän joutuisi vesistöjemme ja ympäristömme rasitteeksi. ​

Ilman ihmisiä ei ole tulevaisuutta, jossa Suomessa on varmuus puhtaiden ja turvallisten elintarvikkeiden saatavuudesta. Huomisen Hankkija pitää huolen siis paitsi ympäristöstä myös kaikista meistä, jotka teemme töitä maatalouden kanssa – jotta meillä olisi huominen, ja maa jota viljellä vastuullisesti.

 

Hankkijan yritysvastuu
 
Vähennämme maatalouden tuottamien kasvihuonekaasujen määrää
 
Kohdistamme tuotantopanokset oikein hyödyntämällä uusinta teknologiaa
 
Vähennämme vesistöjen ravinnepäästöjä
 
Lisäämme raaka-aineiden, ravinteiden ja materiaalien kierrätystä
 
Varmistamme puhtaiden ja turvallisten elintarvikkeiden tuotannon
 
Luomme hyvinvointia ja kasvua suomalaisella työllä
 
 
Videot
Julkaisut