Tule siemenviljelijäksi Hankkijalle – tehdään yhdessä laatusiementä!

Etsimme osaavien siemensopimusviljelijöiden joukkoon uusia viljelijöitä tuottamaan Hankkijan Takuusiementä! Siemenraakaerät kunnostetaan ja sertifioidaan Alastaron ja Hyvinkään siemenkeskuksissa. Tällä hetkellä sopimuksia tehdään erityisesti monitahoisista ohrista, aikaisista kauroista sekä härkäpavuista. Luomusiemensopimuksia tehdään useista vilja- ja palkokasveista. Myös nurmikasveilla tavanomaiseen ja luomutuotantoon etsitään uusia viljelijöitä.

Hankkija Oy viljelyttää ja markkinoi eri kasvien lajikkeita useilta kasvinjalostajilta. Yhteistyökumppaneita on sekä kotimaassa että ulkomailla. Tanskalainen Nordic Seed ja Hankkija kuuluvat samaan konserniin ja Nordic Seedin kautta Hankkijan lajikevalikoimaan saadaan kiinnostavia uutuuksia. Nordic Seedin lajikkeita myös testataan laajasti Suomessa. Siemenviljelijän lajikevalinnan tukena ovat Suomen virallisten lajikekokeiden tuottaman tiedon lisäksi Hankkijan omat Kasvuohjelmakokeet. Myös yhteistyökumppanitiloilla uusia lajikkeita testataan käytännön viljelyssä.

Mitä on Takuusiemen?

Siemenkauppalaki määrää, millaista kylvösiemenen tulee olla. Ruokavirasto valvoo sertifioidun siemenen laatua. Osalle siemenerän ominaisuuksista on määritetty kynnysarvot. Hankkijan siementuotannon sopimusehdoissa määritetyt raja-arvot esim. itävyydelle ja vieraiden lajien määrälle ovat lakiasetusta tiukemmat, jotta Takuusiemenen raaka-aine olisi ensiluokkaista. Lisäksi Hankkija on asettanut esim. viljan siemenraakaerille vähimmäisvaatimukset tuhannen siemenen painolle lajikkeittain sekä yleisesti kauralle DON-raja-arvon. Viljelijöiden laboratorioon toimittamista siemenkauraeristä analysoidaan aina DON-arvo. Isokokoinen, hyvin itävä ja terve siemen on elinvoimainen vaihtelevissakin olosuhteissa.

Kaksi tehokasta siemenkeskusta

Alastaron siemenkeskuksessa Varsinais-Suomessa kunnostetaan kevätviljan siemeniä sekä syysviljan- ja palkokasvien siemenet. Alastarolle on hyvät maantieyhteydet 9- ja 41-teitä pitkin. Kaikki luomusiemenet kunnostetaan Alastarolla pois lukien piensiemenet. Hyvinkään siemenkeskuksessa Uudenmaan pohjoisosassa 3-tien välittömässä läheisyydessä käsitellään kevätviljojen siemeniä sekä kaikki nurmi- ja öljykasvien siemenet. Nurmisiementä sertifioidaan myös luomuna. Molemmissa siemenkeskuksissa on henkilöstöä noin kymmenen henkilöä. Siemenkeskusten yhteisvarastokapasiteetti on noin 12 000 tonnia.


Alastaron siemenkeskus

Hyvinkään siemenkeskus

Siemenviljelijä on alansa ammattilainen

Siemenviljelijä on viljelykäytännöissään tarkka ja huolellinen. Hänen tulee tuntea peltojensa ominaisuudet, jotta siementuotantoon voidaan valita oikea lajike. Kaikilla kasveilla raakasiemenestä pyritään saamaan hyvin itävää, isosiemenistä, aitoudeltaan ensiluokkaista sekä tauti- ja rikkakasvivapaata. Tähän tulokseen pyrkiessään siemenviljelijä toimii ennakoiden esim. kasvinsuojelutoimien ja lisälannoituksen tarpeen määrittämisessä ja ajoittamisessa. Hän toimii pitkäjänteisesti viljelykiertoa ja muokkauksia suunnitellessaan, jotta esim. esikasvin läpikasvu siemeneriin voitaisiin ehkäistä ja siemenraakaeristä saada mahdollisimman puhtaita.

Siementuotannon voi aloittaa tila, jolla on enintään yksi lohko hukkakaurarekisterissä. Hukkakauraa on tarkkailtava aktiivisesti. Se on sekä viljelijän että Hankkijan ja siten siementä ostavan asiakkaan etu.

Hankkijan siemenviljelijänä etuja

Hankkijan siemenviljelijöille järjestetään koulutuspäiviä, erilaisia tapaamisia sekä aika ajoin myös ammattimatkoja kiinnostaviin kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla. Siemenviljelijöistä koostuvat viljelijätoimikunnat kokoontuvat vuosittain. Tapaamisessa viljelijät ja Hankkijan siementuoteryhmän henkilöstö vaihtavat ajatuksia siemenmarkkinoista ja pyrkivät yhdessä kehittämään sopimustoimintaa.

Yhteistyöstä Hankkijan kanssa voit kysyä viljelijätoimikunnan jäseniltä: Juha Strömberg p. 040 544 9446 (Pori), Antti Väänänen p. 040 594 8960 (Siilinjärvi), Matti Tarula p. 040 547 1810 (Iitti) ja Seppo Katila p. 040 828 6598 (Eura).

Kilpailukykyiset sopimusehdot

Siemensopimusviljelijöitä Hankkijalla on ympäri Suomea, sillä sopimusehtomme ja hintamme siementuotannossa ovat kilpailukykyiset. Muun muassa pidempien matkojen raakaerätoimituksiin viljalle ja palkokasveille maksetaan rahtietua. Hankkijan sopimusviljelijänä saat ison kansainvälisen yrityksen edut. Vaikka viljelisit kauempana siemenkeskuksistamme, rahtihyvitys huomioiden se kannattaa!

Kysy lisää siemensopimuksista asiantuntijoiltamme:

Suvi Hara
Alastaron Siemenkeskus
Vilja- ja palkokasvien siemensopimukset
P. 010 768 3463,
suvi.hara@hankkija.fi
Mervi Pyykkönen
Hyvinkään Siemenkeskus
Nurmi- ja öljykasvien siemensopimukset
P. 010 768 3436,
mervi.pyykkonen@hankkija.fi