Viljelysopimukset

Hankkijan viljelysopimus on viljelijän ja Hankkijan välinen yhteistyösopimus korkealuokkaisen viljan tuottamisesta ja sen markkinoinnista parhaalla mahdollisella hinnalla. Viljelysopimuksen tekeminen kannattaa, sillä Hankkijan sopimusviljelijänä saat selviä etuja ja varmistat satosi markkinoinnin missä tahansa markkinatilanteessa.

 
Sopimustoiminta

Viljelysopimusehdot pääpiirteittäin

Viljelysopimus on Hankkijan ja sopimusasiakkaan välinen laatu- ja yhteistyösopimus.
Viljelysopimuksella tuotetun sadon hinta ja hinnoittelu sovitaan erillisillä kauppasopimuksilla ennen toimitusta.

LIIKE SITOUTUU
- Ostamaan kauppakuntoisen sopimussadon.
- Etsimään sopimussadolle soveltuvimman käyttötarkoituksen toimitetun esinäytteen perusteella.
- Suorittamaan sopimuskasvien ennakkoanalysoinnin. Sopimussadon ennakkoanalysointi on maksutonta (pl. itävyysanalyysit).
- Noudattamaan viljakaupassa yleisesti käytettäviä maksu- ja toimitusehtoja, ellei muuta ole erikseen sovittu.

SOPIMUSASIAKAS SITOUTUU
- Myymään sopimussadon liikkeelle.
- Toimittamaan edustavan näytteen sopimussadosta, viimeistään 15.10. mennessä ja vastaamaan esinäytepussissa oleviin tuotantoa koskeviin Kasvuohjelma-kysymyksiin
- Tuottamaan sopimussadon noudattaen Suomessa käytössä olevan ympäristötukijärjestelmän ehtoja.
- Tuottamaan Vilja-alan yhteistyöryhmän laatiman ”Viljan hyvät tuotanto- ja varastointitavat” (www.vyr.fi) ohjeen mukaisesti.

SOPIMUSSADON LAATU
- Sopimussadon tulee olla tuleentunutta, tervettä ja kauppakelpoista.
- Kasvuston käsittely glyfosaatilla ennen sadonkorjuuta on kielletty
- Yhdyskuntapuhdistamolietteitä sisältävien lannoitteiden käyttö ei ole sallittua. Muiden hyväksyttyjen kiertolannoitteiden käyttö on suositeltavaa.
- Käyttötarkoituksen mukaiset vähimmäislaatuvaatimukset löytyvät viljelysopimusehdoista.
- Mikäli sopimussato ei täytä em. peruslaatuvaatimuksia, pyrkii liike etsimään sadolle laatua vastaavan käyttötarkoituksen

JÄLJITETTÄVYYS
- Viljan jäljitettävyys ja tuotantotapojen dokumentointi vahvistaa kotimaisen viljaketjun kilpailukykyä, jäljitettävyyttä myös vaaditaan myös kasvamassa määrin vientiin myytäviltä eriltä.
- Yksittäisen sopimusviljelijän lohko- ja viljelytietoja ei esitetä erikseen
- Tietokantoihin kerättyjä esinäyte ja muita viljelytietoja käytetään lisäksi ostajien kaupallisten eräkohtaisten vaatimusten mukaiseen dokumentointiin. Kauppaerien tiedot kootaan ko. erään toimitettujen sopimusviljelijöiden aineistosta ja tiedot toimitetaan vain ko. erän ostajalle.
- Sopimusasiakkaan luottamuksellisia tietoja voivat käyttää vain liikkeen viljakaupan sekä tutkimustoiminnasta vastaavat henkilöt. Tietoja ei esitetä yksittäin missään yhteydessä.

MUUTA
- Mikäli sopimusasiakas ei hänestä riippumattomien syiden takia toimita sopimussatoaan liikkeelle, tästä on ilmoitettava liikkeelle viipymättä.
- Ylivoimaisen esteen sattuessa voidaan sopimus purkaa molemminpuolisesti yhteisesti sopien.
- Sopimuskasvien hinnoittelussa ja kaupoissa noudatetaan liikkeen yleisiä voimassa olevia kauppaehtoja.

 
Videot
Julkaisut