Hankkija on Suomen suurin viljakauppias - myös luomussa!

Hankkija ostaa lähes puolet Suomessa kauppaan tulevasta viljasadosta. Hankkijan oma kotimainen rehuteollisuus käyttää hankitusta viljasta kolmanneksen, noin 300 miljoonaa kiloa vuodessa. Hankkijalla on näin ollen erinomaiset mahdollisuudet osoittaa toimituspaikka viljalle, joka on joko suoraan tarkoitettu rehukäyttöön tai ei syystä tai toisesta ole soveltuvaa elintarvikekäyttöön. Hankkijan rehuihin käytetään vain laadukkaimpia raaka-aineita, joiden kysyntä lisääntyy jatkuvasti.

Toinen kolmannes Hankkijan hankkimista viljoista palvelee kotimaisia teollisuusasiakkaita: myllyjä, mallastamoja ja tärkkelysteollisuutta. Viljamarkkinoiden heilahteluissakin korkealaatuisille viljoille on riittänyt kysyntää. Hankkijan sopimusviljelyala tulee edelleen kasvamaan. Sopimusviljelyyn suosittelemamme lajikkeet on esitelty tarkemmin siemeniä ja sopimustuotantoa käsittelevässä osiossa.

Hankkija on Suomen suuri viljan viejä. Viimeinen kolmannes Hankkijan vuosittain ostamasta viljasta toimitetaan vientiin ulkomaalaisille asiakkaille. Hankkija on maailmalla tunnistettu ja arvostettu kauppakumppani, jonka vahvuutena on tehokas laadunvalvonta, ensiluokkainen ja täsmällinen palvelu sekä toimiva logistiikka. Kysyntää suomalaiselle laatuviljalle on lisääntyvästi, erityisesti luomussa.