Erillinen tankki hukkakauran torjunta-aineelle tehostaa ruiskutuskäsittelyjä – Amazone DirectInject

Hukkakaura on yhä useamman tilan kiusa: viljellystä pinta-alasta 19 % on rekisteröity hukkakaurarekisteriin hukkakauran saastuttamaksi alaksi. Monen tilan pelloista löytyy sekä hukkakauran saastuttamia lohkoja, että hukkakaurasta vapaita lohkoja. Erilaisia kasvinsuojelukäsittelyjä vaativien lohkojen kokonaisuus voi mutkistaa kasvinsuojeluruiskutusten toteuttamista, mutta moderni konetekniikka tarjoaa tähän helpotusta.

Hukkakauran torjuntaa täsmänä?

Hukkakauran torjuntaan ei voida suositella täsmäkäsittelyjä, vaan hukkakauran saastuttamat lohkot on syytä käsitellä kauttaaltaan. Hukkakaura on tehokas lisääntymään ja yksikin hukkakaurayksilö pystyy saastuttamaan nopeasti kokonaisen peltolohkon. Täsmäkäsittelyjen sijaan hukkakauran torjunta voidaan optimoida muiden ruiskutusten yhteyteen.

Eri lohkojen erilaiset torjuntatarpeet voidaan yhdistää jouhevasti ns. kahden tankin taktiikalla. Amazone DirectInject -järjestelmä sisältää pääsäiliön lisäksi erillisen tankin, josta pumppu syöttää aineen suoraan erillisen linjaston kautta suutinputkistoon. Erillisen järjestelmän avulla hukkakauran torjunta-aineet voidaan kohdistaa vain lohkoille, joilla on hukkakaurasaastunta ja muut lohkot käsitellään päätankissa olevalla perusseoksella. Näin voidaan optimoida ruiskutustyötä ja välttää ajoa erillisillä seoksilla.

Amazone DirectInject -järjestelmässä aineen takaisinkierto pääsäiliöön on suljettu ja käyttämättömät kemikaalit voidaan palauttaa alkuperäiseen pakkaukseen. Tämän ansiosta käyttäjän ei tarvitse tietää tarvittavaa ainemäärää ennakkoon, eikä ylijääneestä aineesta ja sen hukkaantumisesta tarvitse huolehtia.

hukkakauraa

Viljassa varmin tapa torjua hukkakaura kemiallisesti on Axial 50 EC -valmiste

Hukkakauran torjunnan ajoittamisen kanssa tulee olla tarkkana. Hukkakauran tulee olla taimettunut torjuntahetkellä, sillä Axial vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Oikea torjunta-ajankohta on hukkakauran pensomiselta sen lippulehtiasteelle saakka. Normaalisti myös viljakasvusto on tällöin samassa kasvuvaiheessa, riippuen viljeltävän lajikkeen kasvuajasta ja olosuhteista. Yleensä hukkakaura orastuu epätasaisesti pellon eri osissa, joten torjuntaruiskutus kannattaa tehdä mahdollisimman myöhään eli viljan korrenkasvun aikaan. Sateinen kasvukausi voi edesauttaa uusien hukkakaurojen itämistä pitkin kasvukautta.

Amazone DirectInject -järjestelmä

Modernissa kasvinsuojelussa korostuu erilaisten kasvinsuojeluaineiden joustava käyttö pellon sisällä. DirectInject -järjestelmän avulla voit syöttää suoraan ruiskutuslinjaan erillistä kemikaalia. Käsittely voi olla esimerkiksi ongelmarikkojen torjuntaa pesäkkeistä ja päisteistä. Myös lohkojen torjuntatarpeet vaihtelevat, jolloin voidaan tarvita erilaisia vaikuttavia aineita riippuen torjuttavasta ongelmasta. Joustava annostelu sekä nestemäisille että rakeisille aineille pellon sisällä tarjoaa oikean torjunnan oikeaan kohtaan pellolla. Lisäetua syntyy myös siitä, ettei pellolla tarvitse kulkea useaan kertaan eri torjuntojen välillä.

Amazone DirectInject -järjestelmä

Amazone DirectInject järjestelmän edut:

  • Joustava ja tarveperusteinen kasvinsuojeluaineen käyttö.
  • Merkittävä säästö työajassa ja työkuluissa, laitekuluissa ja kasvinsuojeluaineissa.
  • Turvallinen käyttää täysin integroidun varusteen ansiosta.

Amazone DirectInject -järjestelmä on demokäytössä kaudella 2024, ja sitä esitellään mm. kesän Kasvuohjelma-tilaisuuksissa.