EKM-Foder - Ett lyft för mjölkens halter

Hankkijas EKM-foder har planerats för att stärka mjölkens halter och stödja en god produktion. Med hjälp av dem kan du höja avkastningen från mjölken och samtidigt trygga kornas hälsa, fruktsamhet och hållbarhet.

 

Hankkijas EKM-foder har planerats för att stärka mjölkens halter och stödja en god produktion. Med hjälp av dem kan du höja avkastningen från mjölken och samtidigt trygga kornas hälsa, fruktsamhet och hållbarhet.

EKM-fodren innehåller hårt fett som höjer mjölkens fetthalt effektivt. Dessutom innehåller de en lämplig andel mjuk växtolja, som tryggar hälsan och en god fruktsamhet.

Förutom av fett som ingår i fodret kan kon bygga upp mjölkfett också av ämnen som uppstår vid spjälkningen av fibrer. EKM- foder är planerade för att balansera våmmen och stödja en så effektiv fibersmältning som möjligt. Med hjälp av EKM-foder stärks produktionen av mjölkfett naturligt och mångsidigt.

För bildande av proteinhalter och en hög mjölkproduktion behövs AAT-protein och blodsocker. EKM-fodren innehåller högklassigt passerande protein från rybs. Dessutom stärker deras sammansättning mikrobproteinet och produktionen av blodsocker. De innehåller våmvänlig majs kompletterad med inhemsk spannmål och andra foderämnen som alstrar propionsyra, såsom snitsel och propylenglykol. EKM-fodren stöder ett gott foderintag och god fruktsamhet.

 

EKM-produktfamiljen innehåller:

• Allfoder: EKM-Krossi 1 ja EKM-Krossi 2
• Halvkoncentrat: EKM-Krono
• Lockfoder: EKM-Houkutus


Bland dem hittar man bra alternativ för de flesta gårdar.


 

Hankkija EKM- Foder för högre halter gör dina kor till grädden av grädden. Välmående djur som producerar rikliga halter utan att tumma på literproduktionen är en fröjd för sina ägare.