Gott kraftfoder höjer mjölkens halter och avkastning. Lönar det sig att investera i kraftfoder?

Om det kraftfoder du nu använder i din mjölkbesättning byttes ut till EKM-foder och besättningens EKM-produktion steg med +1 kg/ko/dag, skulle mjölkintäkten stiga med ca 0,54 €/ko/dag. Om du använder en kraftfodergiva på 10 kg/dag, skulle EKM-fodret få vara högst 55 €/ton dyrare. På motsvarande sätt skulle EKM-robotfodret, där fodergivan är i medeltal 3,5 kg/dag, få kosta högst 150 €/ton mera än ditt nuvarande foder. Om kostnadsskillnaden mellan det nuvarande och det nya EKM-fodret är mindre än så eller om EKM-produktionen ökar mera, förbättras lönsamheten för sin mjölkproduktion så det knakar. Det fungerande EKM-fodret kan alltså vara en överrraskande lönsam investering!

EKM-fodren är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete

EKM-fodren har planerats för att stärka mjölkens halter och stödja en god produktion. Med hjälp av dem kan du höja avkastningen från mjölken och samtidigt trygga kornas hälsa, fruktsamhet och hållbarhet.

EKM-produkterna innehåller hårt fett som överförs effektivt till mjölken. Dessutom innehåller de en lämplig andel mjuk växtolja som tryggar hälsan och en god fruktsamhet. Förutom av fett som ingår i fodret kan kon bygga upp mjölkfett också av ämnen som uppstår vid spjälkningen av fibrer. EKM-fodren är därför planerade för att balansera våmmen och stödja en så effektiv fibersmältning som möjligt. Med hjälp av produkterna stärks produktionen av mjölkfett naturligt och mångsidigt.

För att skapa hög proteinhalt och en hög mjölkproduktion behövs AAT-protein och blodsocker. EKM-fodren innehåller högklassigt passerande protein från rybs. Dessutom stärker produkternas sammansättning produktionen av mikrobprotein och blodsocker. De innehåller inhemsk spannmål kompletterad med våmvänlig majs och andra foderämnen som alstrar propionsyra, såsom snitsel och propylenglykol. EKM-fodren stöder ett gott foderintag och god fruktsamhet.

EKM-produktfamiljen innehåller två allfoder, ett halvkoncentrat samt lockfoder foder för robotar. I sortimentet hittar man bra alternativ för de flesta gårdar. Vi kan också rekommendera Sopivafoder, som har samma produktionsegenskaper och är skräddarsydda enligt gårdens egna foder och mål.

Prisexemplet är beräknat enligt de mjölkpriser som varit i kraft1.1.2023 och ökningen av EKM-produktionen har åstadkommits med +0,1 % högre fetthalt, +0,1 % högre proteinhalt och +0,4 kilo mera mjölk.

Ta kontakt:

Hankkijas utfodringsspecialister har branschens bästa kunnande inom utfodring av nötkreatur. Utfodringen på kreatursgårdarna planeras noggrant så att utfodringsbehoven i de olika produktionsskedena tillgodoses och överutfodring undviks. Lämna en kontaktbegäran eller sök upp utfodringsspecialisten i ditt område:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot