Foder för högre halter - lyfter mjölkens fett- och proteinhalt

Produkterna enligt konceptet Höga halter är, som namnet säger, planerade för att ge mjölk med höga halter av näringsämnen. Mjölkens halter av fett och protein binder mycket energi, så utgångspunkten då man vill producera höga halter är tillskottsfoder som innehåller optimalt högklassiga energi- och proteinkomponenter och ensilage med utmärkt ätkvalitet och fibersammansättning.


Förstadierna till mjölkfett, ättiks- och smörsyra, kommer främst från NDF-fiber som nedbryts i våmmen. Det fås från vallfoder. Vallfoder med god smältbarhet, god ensileringskvalitet, tillräcklig sockerhalt och stort foderintag främjar produktionen av mjölkfett. Fibern smälter effektivt när våmmens pH är i balans och högt. Om ensilaget har låg fiberhalt eller fodret är vått är det bra att tillsätta hö till foderstaten. Tillskottsfodren för konceptet Höga halter säkerställer en jämn och effektiv smältning av fibrerna, varvid det bildas rikligt med förstadier till mjölkfett i våmmen. De innehåller också våmskyddade foderfetter som överförs effektivt till mjölken. Fodren i Höga halter-konceptet innehåller måttliga mängder av mjuka växtoljor, eftersom riklig användning av växtoljor kan sänka mjölkens fetthalt.


Mjölkproteinet bildas av andra ämnen än mjölkfettet. För hög proteinhalt behövs tillräcklig mängd protein som upptas i tunntarmen, AAT-protein, som består av mikrobprotein som bildats i våmmen och aminosyror som ingår i foderämnen, bland annat rybs. Vid livlig mikrobaktivitet i våmmen produceras AAT-protein av god kvalitet. Fodren i konceptet Höga halter innehåller rikligt med högklassigt AAT-protein och säkerställer en effektiv produktion av mikrobprotein i våmmen.


Om fodren enligt konceptet Höga halter:


  • En Innehåller rikligt med energi i förhållande till proteinhalten, vilket stöder uppkomsten av höga halter

  • Stärkelse med våmvänlig sammansättning som spjälks i jämn takt utan att försura våmmen

  • Lagom förhållade av skyddat hårt fett, som effektivt överförs till fetthalter i mjölken

  • Rikligt med rybsprotein


På videon (på finska) berättar utvecklingscefen för nötfoder Pirjo Hissa, vad mjölkens fett- och proteinhalt bildas av. Vilka faktorer påverkar halternas uppkomst och vad lönar det sig att satsa på om man vill höja mjölkens halter?