Fiksu-klimatfoder minskar kornas metanproduktion och förbättrar välmåendet

Det innovativa Fiksu-klimatfodret är produkter av en ny generation för att minska mjölkproduktionens miljöpåverkan. Fiksu-klimatfodren innehåller undersökta råvarukoncept för att sänka kornas metanutsläpp och färbättra deras produktivitet och välmående. Metan är den viktigaste av de klimatpåverkande gaser som idisslare producerar.

Fiksu-klimatfodret

Fiksu-klimatfodren innehåller rybsexpeller som som minskar våmmens metanpoduktion. I Hankkijas och Naturresursinstitutet Lukes gemensamma försök och i undersökningar vid Helsingfors universitet minskade metanproduktionen med 15-20 % med finländsk ensilageutfodring, när rybskross ersattes med rybsexpeller eller krossat rybsfrö. I Lukes och Hankkihas försök ökade också mängden producerad mjölk, och förbättrades utfodringens utnyttjandegrad.

Fiksu-fodren innehåller också foderinnovationerna Progut® ja Progres® -rehuinnovaatioita, som Hankkija utvecklat och har patent på. De stödjer djurens välmående och produktivitet.

Jästpreparatet Progut har i undersökningar bl.a. förbättrat nötkreaturs foderutnytthande och ökat mjölkproduktionen.

Progres är en revolutionerande foderuppfinning, vars effekt baserar sig på resinsyror från kåda. I undersökningar har observerats, att Progres har helat tarmens ytskikt, dämpat inflammation och förbättrat tarmflorans uppbyggnad. En frisk tarm hindrar patogener att ta sig in i kroppen och effektiverar upptagningen av näringsämnen. Bättre foderutnyttjande, mjölkproduktion och välmående har en positiv inverkan på produktionens lönsamhet och miljöavtrycket per liter mjölk.

Fiksu-fodrens sammansättning uppdateras an efter som vi får nya forskningsresultat om foderämnenas eller tillsatsämnenas inverkan på metanproduktionen, och nya verksamma ämnen godkänns för användning i foder.

rybsexpeller
Fiksu-klimatfodren innehåller rybsexpeller som som minskar våmmens metanpoduktion.
resin
Progres är revolutionerande foderuppfinning, vars effekt baserar sig på resinsyror från kåda.

Hankkija har egen produktutveckling av foder där branschens bästa experter medverkar

Hankkijas produktutveckling

Hankkijas producerar inom sin produktutveckling av foder tillsammans med vårt internationella forskningsnätverk aktivt ny kunskap om nötkreatur utfodring, nya foderkoncept och internatinellt betydelsefulla foderinnovationer. Det är kännetecknande för Hankkijas produktutveckling att alla nya innovationer har både vetenskaplig grund och ekonomiskt lönsamma investeringsgrunder.

Husdjurens välmående och produktivitet är av största vikt för oss på Hankkija. För oss räcker det inte att vi producerar foder i våra fabriker, utan vi gör det så bra vi kan, med yrkeskunskap och engagemang. I egenskap av Finlands ledande fodertillverkare och som internationell aktör är det viktigt för oss att våra kundlöften syns i våra handlingar varje dag. Kärnan i vårt löfte är att Hankkija är en föregångare, specialist, pålitlig partner och ansvarsfull aktör. Det vi lovar, det håller vi!

Fiksu-klimatfodren är en del av hållbarhetsprogrammet Morgondagens Hankkija

Huomisen Hankkija hållbarhetsprogrammet

Hankkija har varit en expert på tillväxt och jordbruksproduktionens betrodda partner redan i över hundra år. För att vi ska ha en stabil och tryggad tillväxt också i framtiden har vi inrättat hållbarhetsprogrammet Morgondagens Hankkija. Det består av små och stora handlingar, med vilka vi eftersträvar FN:s mål för hållbar utveckling.

Vår målsättning är att minska utsläppen av växthusgaser som jordbruket föranleder och vara med och bygga upp övergången från fossila bränslen till användning av förnybara energiformer. Fiksu-klimatfodren är en del av hållbarhetsprogrammet Morgondagens Hankkija.

Produkterna i klimatfoderserien Fiksu innehåller undersökta råvarulösningar för att minska kornas metanutsläpp

Fiksu-Krossi, ett pelletterat tillskottsfoder av fullfodertyp för klimatvänlig utfodring av mjölkkor och andra nötkreatur.

Fiksu-Krono, ett pelletterat proteintillskottsfoder av halvkoncentrattyp för klimatvänlig utfodring av mjölkkor och andra nötkreatur.

Fiksu-Rypsi, ett starkt rybsfoder avsett som proteintillskott för alla idisslare. Minskar metanproduktionen i våmmen. Fås i pelletterad eller granulerad form.