Ny klimatsmart ost tillverkad av mjölk som är lättare för klimatet

Kuusamon Juusto, som är känt för sina rena nordliga smaker, och Hankkija, som är känt för sin högklassiga forsknings- och prodututveckling inom foderindustrin, har tillsammans utvecklat en helt ny klimatsmart ost. Den nya Parempi-osten är tillverkad av mjölk som är lättare för klimatet, -15 % CH4 (metan).

Kuusamon Juusto, Parempi-osten
Den skivade osten Parempi från Kuusamon Juusto är tillverkad av mjölk från kor som utfodrats med klimatfodret Fiksu.

En gemensam utmaning för livsmedelssektorn är att producera livsmedel för mänskligheten med allt mindre klimatutsläpp

Finlands regering har som mål att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. Inom EU är motsvarande mål år 2050. Av den globala produktionen av växthusgaser kommer ca 30 % från livsmedelsproduktionkedjan och 17 % från husdjursproduktionen. I enlighet med Paris’ klimatavtal beslöts att klimatuppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Enligt beräkningar skulle det förutsätta att husdjurens metanproduktion minskas från 2010 års nivå 11-30 % tillår 2023 och till 24-47 % till år 2050, beroende på vilket scenarie som tillämpas.

Det nya innovativa Fiksu-klimatfodret minskar mjölkproduktionens klimatpåverkan

Fiksu-klimatfodret
Klimatosten produceras av mjölk som utfodras med klimatfoder.

Mjölkproduktionens klimatpåverkan ökas av den metangas som produceras i kornas våm. Med hjälp av våmmikroberna kan idisslarna utnyttja fiberrikt foder som inte duger som människoföda, bland annat vallgräs, och förvandla det till näringsrika animalieprodukter. Som biprodukt bildas emellertid metan.

Forskningen om husdjurens avel och utfodring i Finland och i världen letar nu efter sätt att minska idisslarnas metanproduktion. Kuusamon Juusto strävar tillsammans med Hankkija och mjölkproducenterna efter att konkret minska de utsläpp av växthusgaser som uppstår vid mjölkproduktionen med hjälp av den nya innovationen. Det nya innovativa Fiksu-klimatfodret minskar mjölkproduktionens miljöpåverkan och förbättrar kornas välmående och produktivitet.

Gynnsam inverkan på miljöavtrycket med foderinnovation som förädlats från naturen och rybsexpeller

Viktiga element i Fiksu-klimatfodren är de av Hankkija utvecklade och patenterade Progres® och Progut® foderinnovationerna som förädlats av naturliga råvaror samt rybsexpeller, vars inverkan för att minska metanet har undersökts vid ett gemensamt projekt av Naturresursinstitutet Luke och Hankkiha samt vid en undersökning av Helsingfors universitet Enligt undersökningarma var metanproduktionen hus kor som fick foder som innehåller rybsexpeller 15-20 % lägre per liter mjölk än hos en jämförgrupp.

Foderinnovationen Progut som Hankkija har patent på är ett mycket effektivt jästpreparat som framställs genom hydrolysbehandling, och som aktiverar våmmikroberna. Progut har i undersökningar bl.a. förbättrat nötkreaturs foderutnyttjande och ökat mjölkproduktionen.

Konkreta gärningar för en hållbarare produktionskedja

Kuusamon Juusto, Parempi-osten

"Jag vill framför allt tacka Kuusamon Osuusmeijeri och Hankkija för gott och smidigt samarbete. Det här är ett viktigt steg mot en hållbarare produktionskedja, trots att det bara är fråga om tre produkter. De nordliga mjölkgårdarna är viktiga för oss, och detta är ett exempel på hur man an producera värde för hela livsmedelskedjan. Det är fint att vi kan erbjuda ostkonsumenterna möjlighetern att välja bättre", säger Sami Syrjälä, kommersiell direktör vid Kuusamon Juusto.

"Tack till alla för gott samarbete. Vi på Hankkija gör mycket arbete för en bättre morgondag. Detta projekt är ett konkret exempel på det. Det har varit fint att märka, hur den nytta för djur och miljö vi genererat med Hankkijas patenterade foderinnovationer och foderkunnande baserad på gedigen forskningskunskap, genom samarbete genom hela livsmedelskedjan kunnat synliggöras även för konsumenterna", säger Teemu Seppälä, avdelsningschef inom nötkreaturs- och specialfoder på Hankkija.

Hållbarhetsprogrammet Morgondagens Hankkija minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Hållbarhetsprogrammet Morgondagens Hankkija

Hankkija har varit en expert på tillväxt och jordbruksproduktionens betrodda partner redan i över hundra år. För att vi ska ha en stabil och tryggad tillväxt också i framtiden har vi inrättat hållbarhetsprogrammet Morgondagens Hankkija. Det består av små och stora handlingar, med vilka vi eftersträvar FN:s mål för hållbar utveckling. Vår målsättning är att bl.a. minska utsläppen av växthusgaser som jordbruket föranleder och vara med och bygga upp övergången från fossila bränslen till användning av förnybara energiformer. Fiksu-klimatfodren är en del av hållbarhetsprogrammet Morgondagens Hankkija

Kuusamon Juustos nya Parempi-ost är en konkret gärning för att minska klimatutsläppen tillsammans med producenterna. Den löser inte alla miljöutmaningar kring ostproduktionen, men är ett bevis på att man med ihärdig attityd kan utveckla den nordliga mjölkproduktionen så den blir hållbarare med tanke på klimatet.

Kuusamon Juustos skivade ost Parempi som är en helt ny typ av ost kommer i butik i maj.

Husdjursgårdarnas välmående och produktivitet är av största vikt

För oss på Hankkija räcker det inte att vi producerar foder i våra fabriker, utan vi gör det så bra vi kan, med yrkeskunskap och engagemang. I egenskap av Finlands ledande fodertillverkare och internationell aktör är det viktigt för oss att våra kundlöften syns i våra handlingar varje dag. Kärnan i vårt löfte är att Hankkija är en föregångare, specialist, pålitlig partner och ansvarsfull aktör. Det vi lovar, det håller vi!