Varokkeet

Sulakkeet suojaamaan sähkön käyttäjää, sähköverkon osia ja laitteita vahingoilta.