Säkylän rehutehdas

Hankkijan Säkylän rehutehdas
Hankkijan Säkylän rehutehdas

Säkylän tehtaan erikoisuuksiin kuuluu olennaisena osana Melassileikkeen valmistus juurikasteollisuuden sivutuotteesta sekä pääasiallinen keskittyminen erikoisrehujen valmistukseen.

Melassileikkeen tuotantosarjan pituus vaihtelee 60 ja 90 vrk välillä yhtämittaisena jaksona syyskuun lopulta joulukuun puoliväliin asti. Melassileike valmistetaan erikoislaittein, sillä raaka-aine sisältää kosteutta n. 75 %. Valmistuksessa käytetään kuivausrumpuja, jossa valmistuvalle melassileikkeelle saadaan tavoiteltu kuiva-aine pitoisuus. Raaka-ainetta kuluu vuorokaudessa n. 1300 tn sekä lisäksi tarvitaan maittavaa melassia sokeripitoisuuden nostamiseksi. Ohessa valmistetaan myös tuoreleikettä asiakkaan tarpeisiin.

Vesihöyryä tupruaa ilmoille, kun "piipputupakkaa" valmistetaan

Melassileikkeestä osa valmistetaan perinteiseen ”piipputupakka” muotoon pakattuna, joka sellaisenaan soveltuu maatilakäyttöön. Loput melassileikkeestä rakeistetaan teollisuuden käyttöön, mutta se soveltuu hyvin myös tilakäyttöön. Tuotantosarjan pituus on n. 30000 tn valmistuskauden aikana. Maamerkkinä melassileikkeen valmistuskauden alkamisesta on vesihöyryä tupruava piippu. Tuotetta valmistetaan omiin varastoihin n. 20 000 tn, varastoa puretaan pääasiassa naudanrehujen valmistukseen seuraavan vuoden aikana omissa tehtaissamme.

Rehutehtaan erikoisuuksiin kuuluu olennaisena osana erikoisrehujen valmistus (täyskivennäiset, puolikivennäiset, energiarehut, räätälöidyt kivennäiset sekä Racing-hevosrehut). Yhtenä erityispiirteenä on mahdollisuus lisätä suurempia nestemääriä, jotka vaativat kuivausta.

Tuotannon laitteet pitkäaikaisvalmentimineen soveltuvat hyvin myös kypsennettävän tuotteen valmistukseen. Tuotannon erityispiirteenä on myös asiakkaan tarpeisiin valmistetut rehut. Erikoisuutena on rehujen pakkaaminen 15 kg:n ja 1000 kg:n välillä. Pakkaamme tuotteita 800 mm ja 1000 mm leveisiin lavoihin.

Tuotevalikoimastamme pakkaamme pienpakkauksiin noin puolet koko tuotannostamme. Pakkausten eriasteiset koot ovat haasteellisia valmistaa, sillä säkkikokojen muuttaminen aiheuttaa aina lavausjärjestelmään säätöjä. Valmistusprosessin eri vaiheita valvotaan raaka-ainevalvonnasta tuotevalvontaan. Eri valmistusvaiheista tehtaalle otetaan näytteitä omavalvontaa varten raaka-aineesta, valmistusnäytteestä, säkitysnäytteestä, irtolastausnäytteestä sekä varasto- ja aluevalvontanäytteistä. Säkkivarastomme on maksimissaan n. 1000 tn, joka sisältää noin sadan vakiotuotteen lisäksi räätälöidyt tilakivennäiset.

Tuotteita valmistetaan Säkylässä koko valtakunnan tarpeisiin. Tuotevalikoima sisältää myös vientituotteita mm. Venäjälle, Baltian maihin sekä Taiwaniin asti.