Nautojen ruokintaohjeet

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan maito-, lihanauta- ja emolehmätiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Ruokinnasta pyritään löytämään tuotantoa rajoittavat tekijät ja korjaamaan ne jopa yksittäisten aminohappojen ja hivenaineiden tarkkuudella. Täsmällinen ruokinnan suunnittelu on tehokkainta yrittäjän talouden sekä ympäristön kannalta.

Ruokinta-asiantuntijoidemme palvelumalliin kuuluvat säännölliset navettatapaamiset asiakkaidemme kanssa. Tapaamisten yhteydessä tehdään yleissilmäys karjan tuotokseen, eläinterveyteen, nykyiseen ruokintaan ja luodaan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet tulevalle ruokintajaksolle. Asiakkaamme ovat kokeneet tapaamiset erittäin hyödyllisiksi – tuotantotavoitteet saavutetaan aktiivisella ruokintaratkaisun arvioinnilla, kehittämisellä ja päivittämisellä.

Haluatko keskustella tilasi ruokinnasta? Ota yhteyttä!

 

Lypsylehmien ruokinta

Umpilehmien ruokinta

Emolehmien ruokinta

Vasikoiden ruokinta

Hiehojen ruokinta

Lihanautojen ruokinta

Onnistumisia

Videot

Näistä ilmoitimme