Nautojen ruokintaohjeet

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan maito-, lihanauta- ja emolehmätiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Ruokinnasta pyritään löytämään tuotantoa rajoittavat tekijät ja korjaamaan ne jopa yksittäisten aminohappojen ja hivenaineiden tarkkuudella. Täsmällinen ruokinnan suunnittelu on tehokkainta yrittäjän talouden sekä ympäristön kannalta.

Ruokinta-asiantuntijoidemme palvelumalliin kuuluvat säännölliset navettatapaamiset asiakkaidemme kanssa. Tapaamisten yhteydessä tehdään yleissilmäys karjan tuotokseen, eläinterveyteen, nykyiseen ruokintaan ja luodaan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet tulevalle ruokintajaksolle. Asiakkaamme ovat kokeneet tapaamiset erittäin hyödyllisiksi – tuotantotavoitteet saavutetaan aktiivisella ruokintaratkaisun arvioinnilla, kehittämisellä ja päivittämisellä.

Haluatko keskustella tilasi ruokinnasta? Ota yhteyttä!

 
Lypsylehmien ruokinta
Umpilehmien ruokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Hiehojen ruokinta
Lihanautojen ruokinta
Onnistumisia
Videot
Julkaisut