Acetona Energy -liuos ehkäisee ketoosia Nikulan ja Koiviston navetassa

Karoliina Koivisto ja yksi tilan muutamasta jersey-lehmästä.

Liedossa lypsää Kalle Nikulan ja Karoliina Koiviston tilalla 56 lehmän karja. Seosruokinnalla olevat lehmät saavat houkutusrehuna robotilta täysrehua ja Acetona Energy -liuosta. Energialiuos on tarkoitettu alkulypsykauden energiavajeen korjaamiseen ja ketoosin ennaltaehkäisyyn.

Karoliina kertoo olevansa tyytyväinen Acetona Energy-liuokseen. ”Enemmän olisi ollut ketooseja, jos se ei olisi ollut käytössä”, Karoliina sanoo. Liuos on maittanut lehmille hyvin, ja ketooseja ei paljoa ole tilalla ollut sen käytön aikana. ”Jos lehmälle on tullut ketoosi, niin taustalla on ollut silloin muitakin ongelmia kuin vain ruokinnasta johtuva energiavaje”, hän tarkentaa.

Acetona Energy -liuoksen annostelu aloitetaan poikimispäivänä ja sitä jatketaan 90 päivän ajan. Annostaso riippuu lehmän tuotostasosta. Alkuvaiheen jälkeen annostelu jatkuu yksilöllisesti niin kauan, kun lehmä lypsää yli 50 kg päivässä. Automaattisen ruokintataulukon mukaan energialiuoksen annostelu loppuu, kun lehmän tuotos laskee alle viidenkymmenen.

Seosruokintaa kaikille

Lehmien seoksessa on säilörehun ohella rypsiä, murskeviljaa, kivennäistä ja suolaa. Umpilehmät puolestaan saavat säilörehua, rypsiä ja kivennäistä. Säilörehun koostumuksesta riippuen umpilehmien seosta laimennetaan oljella tarvittaessa. Hiehot saavat samaa seosta kuin umpilehmät, mutta kivennäiset jaetaan molemmille ryhmille erikseen. Lypsäville, ummikoille ja hiehoille on kullekin räätälöity oma Sopivakivennäinen®. Näin pystytään parhaiten huomioimaan kunkin eläinryhmän kivennäisruokinnan erityistarpeet ja välttämään ongelmat.

Hyvinvoivia lehmiä, monipuolisia nurmiseoksia

Tilan säilörehu koostuu hyvin monipuolisesta seoksesta timoteitä, nurmi- ja ruokonataa, englanninraiheinää sekä puna- ja alsikeapilaa. Välillä viljellään myös härkäpapua kokoviljana viljan seassa. Pääsadot ja kokoviljasäilörehu korjataan laakasiiloihin, mutta kuiva heinä, oljet ja umpilehmien sekä nuorenkarjan säilörehu paalataan.

Kalle ja Karoliina ovat aloittaneet tilanpidon vuonna 2008 silloisessa 30 lehmän parsinavetassa. Viisi vuotta myöhemmin käyttöön otettiin 79-paikkainen lypsyrobottinavetta, jossa lehmäpaikkoja on yhteensä 62. Vanha navetta remontoitiin hiehoille pihatoksi. Valtaosa karjasta on holsteinia ja viidesosa ayrshirea. Joukossa on myös muutama jersey. Tilan päivämaidot ovat tilalla tällä hetkellä 34,2 kg/lehmä keskituotoksen ollessa 10543 EKM kg/lehmä. Maidon pitoisuudet ovat holsteinvaltaisesta karjasta huolimatta hyvällä tasolla: rasvaa 4,11 % ja valkuaista 3,4 %. ”Olosuhteiden on oltava kunnossa, jotta eläimet voivat hyvin”, Karoliina sanoo. Lehmien hyvinvointi on hänelle tärkeää.

 
Tilan ensimmäinen satatonnari, Atomi.