Öljykasvien viljelyn valoisat puolet

Unohdetaanpa hetkeksi öljykasviviljelyyn liitetyt tuholaistorjunnan haasteet ja keskitytään valoisiin puoliin, joita on runsaasti.

Yksi painava syy ottaa öljykasvit mukaan viljelykiertoon myös ensi kesänä on ehdottomasti niiden hintakehitys. Ja varma kysyntä kotimaassa. Kirjoitushetkellä hinta yli 400 €/tn Matif’ssa eli sen suhde moneen viljalajiin peilattuna on houkuttelevalla tasolla – lähes 2,5 kertainen viljan hintaan. Näillä hintasuhteilla rypsin ja rapsin viljely parantaa tilatasolla riskien hallintaa eri kasvien hintavaihteluiden välillä.

Rypsi kukkii

Muista öljykasvien edut viljelykierrossa

Öljykasvien edut viljelykierrossa ovat moninaiset. Biologisista hyödyistä keskeisimpiä on esikasviarvo sekä tautipaineen väheneminen verrattuna yksipuoliseen viljelykiertoon. Öljykasvien vankka juuristo ja varsisto ei välttämättä hajoa maaperässä kokonaan vuodessa. Tällöin biologinen aktiivisuus voi pysyä yllä pidempäänkin kuin seuraavan satokasvin ajan.
Esikasviarvon lisäksi taloudellisesti erittäin merkittäviä asioita öljykasvien viljelyssä on pienempi varastotilan tarve, työhuippujen tasaus sekä se, että öljykasvien viljely onnistuu samalla konekannalla kuin viljan viljely.

Ei sovi unohtaa myöskään sitä, että erityisesti kevätkiireiden osalta rypsi tarjoaa mahdollisuuden joustavaan kylvöajankohtaan, kun kylvö voidaan osin venyttää myöhemmäksikin, kunhan pellossa riittää kosteutta tasaisen itävyyden varmistamiseksi. Syksyllä puolestaan öljykasvien puintiajankohdalla ei ole niin kiire kuin monen muun kasvin sadonkorjuulla, ilman riskiä laatutappioista.

Viljoihin verrattuna pienemmät satomäärät helpottavat kuljetuslogistiikkaa pellolta kuivurille, mikä tuo etua erityisesti laajentaville tiloille ja silloin, kun lohkot sijaitsevat kauempana tilakeskuksesta. Nämä muodostavat kokonaistaloudellisesti merkittävän edun, kun huomioidaan, miten suuren osan kasvinviljelyn kustannuksista konekustannukset muodostavat.

Rapsin ja rypsin viljely voi haluttaessa myös vähentää tarvetta syysmuokkaukseen. Maaperä kuivuu yleensä varsin hyvin kylvömuokkauskuntoon tai vaikka suorakylvettäväksi öljykasvien jäljiltä, vaikkei sitä olisi syksyllä muokattu. Isompaa osaa edellä mainitut voivat näytellä myös nykyisten kasvipeitteisyystukien kautta. Öljykasvipeltojen kautta voi tilatasolla myös nostaa talviaikaista kasvipeitteisyyttä selvästi korkeammalle kuin ilman niitä. Tällöin voidaan saada parhaillaan useidenkin tuhansien eurojen hyötyjä.

Saako olla populaatio-, hybridi vai Clearfield -rapsi?

Lajikkeista öljykasvien viljely ei jää kiinni. Hankkijan valikoimissa on erittäin kattava tarjonta mm. erilaisista rapsilajikkeista. Löytyy suosittu populaatiolajike Proximo, joka on edullisempaa siemenkustannuksilta. Performer on korkean sadon ja öljypitoisuuden omaava hybridikevätrapsilajike. Hybridilajikkeilla etuna on muita lajikkeita nopeampi alkukehitys.

Kolmas Hankkijan valikoimissa oleva hybridikevätrapsi, InV110 CL, on erinomainen yhdistelmä huippusatoa, korkeaa proteiinipitoisuutta sekä aikaisuutta. InV110 CL on Clearfield tuotantomenetelmän lajike, jossa yhdistyy laijke ja herbisidi eli käytössä on normaaleja lajikkeita tehokkaampi rikkakasvien torjuntamenetelmä. Kiteytetysti Clearfield -tuotantomenetelmällä torjutaan kattavasti leveälehtiset rikkakasvit, hukkakaura ja juolavehnä jää kitukasvuiseksi pääkasvuston alle. Mitä haastavammat kasvuolosuhteet ovat, sitä enemmän viljelijä hyötyy Clearfield menetelmästä, jossa satopotentiaali pääsee parhaiten oikeuksiinsa.

Yksi merkittävä etu Clearfield menetelmässä on myös viljelyvarmuus, joka osaltaan poistaa öljykasvien viljelyn riskejä rikkakasviruiskutusten osalta. Nimittäin, vaikka viljojen gramma-aineilla tehdyn rikkakasvien ruiskutuksen jälkeen ruiskuntankin pesu epäonnistuisi osittain Clearfield -lajikkeet eivät kuole vastaavasti kuin tavanomaiset lajikkeet. Menetelmässä on myös monia muitakin etuja tarjota viljelijöille, kuten vaikka selvästi joustavammat rikkakasvien torjunnan käsittelyajankohdat ja tankkiseosmahdollisuudet.

Kokemukset Clearfield menetelmästä ovat olleet pääosin niin positiivisia, että sitä kokeilleet yleensä aina jatkavat CL-lajikkeiden viljelyä tulevaisuudessa. Clearfield menetelmä on monille vielä kokeilematon ja kartoittamaton mahdollisuus öljykasvien viljelyssä.

Hankkijan valikoimissa olevat Proximo, Performer ja InV110CL ovat kevätöljykasvien jalostuksen maailman markkinajohtaja BASF:n jalostamia.