Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteet kasvinsuojeluaineille sisältävät tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä

Tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin ja varmista, että käytät kasvinsuojeluaineita turvallisesti ja asianmukaisesti.

Mitä käyttöturvallisuustiedotteet esimerkiksi sisältävät?

 • Tuotteen tunnistetiedot ja valmistajan tiedot.
 • Aineosat ja niiden pitoisuudet.
 • Mahdolliset vaarat ja varoitukset.
 • Turvallisuusohjeet käytön, varastoinnin ja hävittämisen osalta.
 • Ensiapuohjeet mahdollisissa altistumistilanteissa.

Miksi käyttöturvallisuustiedotteet ovat tärkeitä?

 • Ohjaavat asianmukaisiin toimenpiteisiin hätätilanteissa.
 • Ne tarjoavat olennaisen tiedon turvalliseen tuotteen käsittelyyn.
 • Auttavat vähentämään riskejä altistumisesta vaarallisille aineille.
 • Edistävät työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua.

Kuinka käyttöturvallisuustiedotteita käytetään oikein?

 • Lue tiedotteet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
 • Säilytä tiedotteet helposti saatavilla käyttöpaikalla.
 • Kouluta henkilökunta käyttämään tiedotteita ja noudattamaan niiden ohjeita.
 • Päivitä tiedotteet säännöllisesti ja tarvittaessa.

Tutustu kasvinsuojeluaineisiin