Kaura kasvaa lannoittamalla

Kiinnostus kauran viljelyyn on lisääntynyt sen elintarvikekäytön laajenemisen ja vientimahdollisuuksien myötä. Markkinahinnat vaihtelevat, mutta merkittävästi aiempaa suurempien satojen mahdollisuus antaa viljelijälle taloudellista turvaa vuodesta toiseen.
Kauran lajikekehitys on tuonut markkinoille monipuolisesti eri kasvuajan vaativia lajikkeita, joista löytyy sopiva erilaisiin kasvuolosuhteisiin. Yara Kotkaniemen kokeissa olleet myöhäinen Avenue ja aikaiset TaikaBOR ja NellaBOR ovat tästä hyviä esimerkkejä.

 
Kauran sadonlisät Kasvuohjelmalla
Taika ja Avenue ovat todella satoisia kauroja. Aikaisten Taikan ja Nellan sato nousi lähes 1000 kg/ha ja Avenuen noin 1100 kg/ha, kun lisälannoitus (30 kg N/ha) tehtiin korrenkasvun alussa.

Kauran lannoituksessa kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan. Kaura kannattaa kylvää lohkolle, josta vesi ei lopu. Vaikka kauran juuristo on suuri, kaura vaatii puolitoista kertaisen määrän vettä muihin kevätviljoihin verrattuna. Kuivuus näkyy usein röyhyissä olevina valkoisina helpeinä, joissa ei ole jyvää.
Suuri kaurasato saadaan, kun lohkon rakenne ja pH ovat kunnossa ja lannoitus koostuu lohkon viljavuuteen sopivasta YaraMila lannoitteesta, kuten YaraMila Y 10. Kevätlannoitus kannattaa tehdä viiden tonnin satoa silmällä pitäen ja lisälannoitustarpeen voi suunnitella Atfarm satelliittipalvelun ja Yara N-Testerin avulla tulossa olevan sadon mukaiseksi. Kauran on antanut hyvät vasteet rikkilannoitukselle, joten YaraBela Sulfan on suositus, mikäli lohkon rikkitila on punaisella.

 

Mangaani on kauran huippusadon avain

Kauran lannoitusohjelmaan kuuluu käytännössä aina mangaanilannoitus. YaraVita Mantrac Pro (1-2 l/ha) on tehokkain vaihtoehto kauralle. Mangaanilannoitus aloitetaan aikaisin, viimeistään rikkaruiskutuksen yhteydessä. Mikäli lohkon mangaanitila on huono, kasvukauden alun mangaanilannoitus on parasta hoitaa mangaanipitoisella YaraMilalla, kuten YaraMila Y 4. Happamasta lannoiterakeesta kasvi saa riittävän mangaanimäärän käyttöönsä heti orastumisesta alkaen. Kylmän kevään pelastus on YaraVita Starphos MnP. Sen fosfori ja mangaani antavat puhtia juurten kasvuun, jotta ravinteiden otto ja kasvu jatkuvat häiriöttä.Anne Kerminen,
Kehityspäällikkö
Yara Suomi