Vixeran – Uusi tapa suunnitella ja tehdä typpilannoitus

Vixeran sitoo ilmakehän typpeä kasvin käyttöön. Vixeran levitetään viljelykasviin esim. kasvinsuojeluruiskulla ja sen voi sekoittaa useimpien kasvinsuojeluaineiden sekä lehtilannoitteiden kanssa. Vixeran sopii kaikille kasveille. Eniten sitä on tähän mennessä tutkittu viljoilla sekä nurmella.

Viljoilla ruiskutusajankohta on 3-4 -lehtivaiheessa, kun lehtipinta-alaa riittävästi. Näin bakteerilla on aikaa aloittaa toimintansa kunnolla siihen mennessä, kun viljalla koittaa sen suurin tarve saada typpeä. Yksi käsittely keväällä/alkukesällä riittää. Nurmilla käsittely tehdään keväällä 3-4-lehtivaiheessa, kun lehtipinta-alaa on riittävästi ja kasvu on lähtenyt käyntiin.

Jotta bakteerin toiminta jatkuisi tehokkaasti myös toista nurmisatoa varten, suositellaan uutta ruiskutusta odelmalle ensimmäisen niiton jälkeen. Viljoilla ruiskutusajankohta sopii hyvin yhdistää Moddus Evo ja/tai rikkakasviruiskutukseen ja nurmilla keväiseen rikkakasvi- ja hivenravinneruiskutukseen.

vilja oraalla

Vixeran osana kasvinsuojelua

Bakteerin kannalta optimaaliset ruiskutusolosuhteet ovat periaatteessa samat kuin kasvinsuojeluaineilla. Paras ajankohta on aamulla ja illalla, kun ilmankosteus on yli 60 % ja auringon säteilyn voimakkuus alhainen. Lämpötilan tulisi olla käsittelyä seuraavina tunteina vähintään 10-12 °C ja seuraavina päivinäkin yli 5 °C. Näin bakteeri saa parhaan lähdön kasvuunsa ja aloittaa symbioosin kasvin kanssa. Optimaalisissa olosuhteissa bakteeri aloittaa toimintansa kasvissa muutaman tunnin sisällä ruiskutuksesta, jolloin se alkaa lisääntymään ja kolonisoimaan kasvutilaa itselleen sekä sitomaan ilmakehän typpeä. Jotta symbioosi kasvin kanssa toimisi kunnolla, tulee myös kasvin voida hyvin. Näin bakteeri ja kasvi hyötyvät toisistaan.

Koska bakteeri on elävä olento, ei sekoituskumppani saa haitata sen elinvoimaa. Ruiskutusliuoksen pH ei saa olla alle 5, sillä se on bakteerille tuhoisaa. Tankkiseokseen eivät käy valmisteet, joiden pH on alle 5, kuten ei myös väkevät kuparilannoitteet. Veden klooripitoisuuden tulee olla alle <2ppm, joten kunnallinen vesijohtovesi käy ruiskutusvedeksi ihan hyvin. Sopivuus seoksiin eri aineiden kanssa testataan laboratorio-oloissa varmistamalla, että bakteeri säilyy seoksessa hengissä. Suositus vesimääräksi on 100-200 l/ha, tosin sen voi asettaa käytettävän tankkiseoskumppanin mukaan. Ruiskutusväliksi tankkiseokseen sopimattomaan valmisteeseen suositellaan n. viikko. Tarkista tankkiseosmahdollisuudet Hankkijan tai Syngentan edustajalta.

Ruiskutusliuos tehdään niin, että ensin veteen sekoitetaan tankkiseoskumppani. Kun se on sekoittunut hyvin, lisätään Vixeran. Vixeranin voi lisätä liuokseen suoraan sellaisenaan. Valmiste sekoittuu veteen erittäin hyvin, joten mitään esiseosta tarvitse tehdä. Ruiskutusliuos on ruiskutettava pian sen teon jälkeen ja avattu pussi on käytettävä kyseisen kasvukauden aikana. Avatussa pakkauksessa bakteeri saa ilmasta kosteutta, mikä herättää sen lepotilasta. Bakteerin menettää toimintakykynsä, koska se ei pääse yhteyteen kasvin kanssa. Avaamattomana Vixeran säilyy pakkauksessaan toimintakuntoisena kaksi vuotta.

Vixeran tankkiseostesti
Testillä varmistetaan, että bakteeri säilyy elinvoimaisena tankkiseoksessa esim. kasvinsuojeluaineen kanssa.

Vixeran lisää lehtivihreäpitoisuutta, biomassaa ja satoa

Vixeran on ollut kokeissa Euroopassa kahden vuoden ajan ja se on ollut mukana hyvin erilaisissa olosuhteissa. Kokeissa Vixeran on syysviljoilla korvannut keskimäärin 30 kg mineraalilannoitteena annettua typpeä. Vixeranin vaikutus näkyy verrannetta suurempana lehtivihreäpitoisuutena, suurempana biomassana, korkeampana TJP:nä sekä suurempana satona.

Vixeran osana lannoitusta

Vixeranilla voi korvata korrenkasvun aikana annettavaa lisätyppilannoitusta tai käyttää normaalilannoituksen lisäksi, lannoitussäädösten mukaan. Vixeran tuottama typpi on ns. hidasta typpeä. Se ei korvaa mineraalilannoitteilla tehtävää perustyppilannoitusta, mikä tehdään syysviljoilla aikaisin keväällä ja kevätviljoilla kylvön yhteydessä. Se ei myöskään korvaa oraslannoitusta eikä vehnän tähkävaiheen valkuaislannoitusta, joissa molemmissa tarvitaan nopeaa typpivaikutusta. Mallasohrasta ei tähän mennessä ole vielä kokemuksia. Vixeran sopii luomutuotantoon ja se on Ruokaviraston luomulannoiteluettelossa.

Vixeran ja lannoitus

Vixeranin hiilijalanjälki on väkilannoitetyppeä pienempi

Vixeran osana viljanviljelyä

Koska Vixeranin tuottama typpi tulee kasvin ulottuville ilmasta, on sen hiilijalanjälki väkilannoitetyppeä pienempi. Ulkomaisissa tarkasteluissa Vixeranin sitoma ja kasville luovuttama typpimäärä 30 kg/ha merkitsee syysvehnän tuotannossa 13,5 % pienempää hiilijalanjälkeä hehtaaria kohti ja sianlihan tuotannossa 4 % tuotettua lihamäärää kohti.

Vixeran
Satoa ilmasta – Ilmasta satoa
Biologinen kasville typpeä sitova bakteeri

Liittyvät tuotteet