Hankkija ja Improvin’ yhteistyöhön – tavoitteena tukea suomalaisia viljelijöitä vihreässä siirtymässä

Improvin’ ja Hankkija -yhteistyö

Hankkija aloittaa yhteistyön ruotsalaisen Improvin'-ilmastoteknologiayrityksen kanssa ja tulee käyttämään yrityksen tarjoamaa kestävän kehityksen käyttöjärjestelmää laajasti hankintatoimenpiteissään mm. kerätäkseen ja hyödyntääkseen alkutuotannon dataa. Projekti alkaa satovuodesta 2024 ja sen ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä tuodaan Hankkijan sopimusviljelijöiden käyttöön.

Uuden järjestelmän avulla Hankkija saa kattavan kokonaiskuvan siitä, mitkä viljelykäytännöt vaikuttavat Hankkijan kasvihuonekaasupäästöihin. Järjestelmä ja sen antama data myös mahdollistavat suomalaisten viljelijöiden tukemisen siirtymässä kohti ympäristön kannalta kestävämpiä viljelymenetelmiä.

Viljojen ja palkokasvien sekä muiden raaka-aineiden alkutuotanto muodostaa merkittävän osan Hankkijan ympäristöjalanjäljestä. Tätä jalanjälkeä pienentääkseen Hankkija tarvitsee viljelijöiltä paljon yksityiskohtaista tietoa. Tiedon kerääminen ja käsittely on kuitenkin osoittautunut operatiiviseksi haasteeksi.

"Muutoksen aikaansaaminen vaatii yksityiskohtaista dataa viljelijöiltä, ja tämän saman datan perään kyselevät kaikki muutkin. Siksi juuri viljelijöiden näkökulma oli meille järjestelmähankinnan keskeinen kriteeri. Tällä ratkaisulla tulemme saamaan tarvitsemamme tiedot rasittamatta viljelijöitä – vieläpä niin, että hekin saavat vastineeksi lisäarvoa," toteaa Lumi Parviainen, Hankkijan vastuullisuuspäällikkö.

Hankkijan lähes 120-vuotisen historian ja kattavan palvelutarjoaman ansiosta yrityksellä on pitkäaikainen suhde tuhansiin suomalaisiin viljelijöihin.

"Me välitämme viljelijöistä. Päästöt ovat tietysti yksi keskeinen asia, mutta vähintään yhtä tärkeää on maatilojen kestävyyden ja hyvinvoinnin varmistaminen, nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme tarjota viljelijöillemme tietoa, palveluita ja parhaat mahdolliset työkalut, jotka tukevat heitä siirtymässä kohti ympäristöystävällisempää viljelyä," Lumi jatkaa.

Vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen

Hankkija on edistänyt uudistavaa maataloutta ja ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä jo vuosien ajan. Nykyään nämä arvot ovat keskeisiä erottautumiskeinoja.

"Markkina on murroksessa. Arvoketjujen läpinäkyvyys ja kestävyys, joita aiemmin pidettiin ns. 'nice-to-have'-tietona, ovat nykymarkkinassa välttämättömiä. Me haluamme tarjota mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteistamme kaupallisille kumppaneillemme," sanoo Hankkijan rehu- ja raaka-ainehankinnan johtaja Tarmo Kajander.

Uuden järjestelmän käyttöönotto on yksi merkittävä virstanpylväs Hankkijan kestävän kehityksen matkalla. Pitkän aikavälin vaikutusten saavuttaminen edellyttää yhteistyötä.

"Vihreän siirtymän mahdollistaminen elintarvike- ja rehuteollisuudessa on koko arvoketjun yhteinen ponnistus. Kukaan ei pysty siihen yksin," Lumi toteaa.

Improvin'in toimitusjohtaja Niklas Wallsargård toteaa: "Olemme ylpeitä Hankkijan sitoutumisesta ja odotamme innolla, että saamme yhteistyön käyntiin koko Hankkijan organisaation kanssa. Työ tulee tuottamaan lisäarvoa tuhansille suomalaisille viljelijöille ja esimerkki innostaa toivottavasti monia elintarvike- ja rehuntuotannon toimijoita muutokseen mukaan."