Grafiittijauhe parantaa siementen juoksevuutta kylvökoneessa

  • Peitattu siemen juoksee huonosti joissakin kylvökoneissa. Kaura on tuottanut eniten ongelmia. Kaikilla viljelijöille ei kuitenkaan ole ollut ongelmia huonon juoksevuuden kanssa.
  • Grafiittijauhe parantaa siementen juoksevuutta, sitoo kosteutta ja toimii voiteluaineena kylvökoneessa.
  • Käyttömäärä 500 g / 1 tn kylvösiementä.
  • Levitetään tyhjän kylvökoneen siemensäiliöön ja lisätään sopiva annos aina koneen täytön yhteydessä.
  • Agro Graphite Universal -grafiittijauhetta on saatavana Hankkijan myymälöistä.
 

Siemenen peittaus vaikuttaa sen juoksevuuteen ulos kylvökoneesta. Tällä on suora vaikutus halutun siemenmäärän toteumaan. Vaikutus voi olla jopa 100 kg/ha vähemmän, kuin mitä on tavoiteltu kylvömäärä.

Yleisimmin ongelma esiintyy kauralla ja vanhoissa kylvökoneissa. Merkeissä ja malleissa on eroja, mutta tarkkaa jaottelua ei voi tehdä. Syöttörullien ja siemensäiliön pohjan rakenne ja muoto, pinnan ’liukkaus’ (maalipinta, pölyn kertyminen, ruoste tms.) sekä syöttölaitteiston pyörimisnopeus vaikuttavat juoksevuuteen.

Vuosien välillä on suurta vaihtelua. Siemenen koko, paino, kuoren rakenne ym. vaikuttavat suuresti. Riski on suurin, kun tjp on alhainen ja käytössä on ’vanha’ kylvökone. Suomessa muilla viljoilla ei samanlaista tai yhtä suurta ongelmaa kuin kauralla. Yksi syy on Suomessa käytettävä suuri kylvömäärä kg/ha. Jos peittauksessa lisätään hivenravinnetta, niin juoksevuus huononee entisestään.

Syngenta on selvittänyt ratkaisua juoksevuusongelmaan

Kanadassa juoksevuuden kanssa on ollut samanlaisia ongelmia. He ovat ratkaisseet asian grafiittijauheen avulla. Siemenen joukkoon lisätään grafiittijauhetta kylvökoneen täytön yhteydessä. Grafiitti sitoo itseensä kosteutta ja vähentää kitkaa pinnoilla, mikä parantaa juoksevuutta. Se toimii samalla myös voiteluaineena kylvökoneessa. Ilma-avusteisten kylvökoneiden valmistajista osa (mm. Horsch) suosittelee grafiitin käyttämistä, koska se parantaa koneen toimivuutta ja suojaa sitä kulumiselta.

Grafiitti on hiilen yleisin ilmenemismuoto (mm. lyijykynän ”lyijy”). Jauhe pölyää voimakkaasti, joten suojainten käyttö on suositeltua: Hengityssuojain, suojakäsineet ja suojalasit.

Grafiittijauhe lisätään kylvökoneeseen, samalla kun siemensäiliö täytetään. Annosmäärä on 500 g / tonni siementä, mutta annostelun tasaisuus ei ole millipeliä.

Ensimmäinen annos laitetaan tyhjään kylvökoneeseen. Siemensäiliön reunat tulee käsitellä kauttaaltaan. Seuraava annos laitetaan aina koneen täytön yhteydessä. Annosta voi vähentää parin ensimmäisen siemen täytön jälkeen.

Viljelijät kommentoivat, että juoksevuus parani ja koneen tyhjennys/puhdistus helpottui. He, jotka mittasivat eroja, saivat n. 20 kg/ha enemmän siementä läpi samoilla asetuksilla, kuin ilman grafiittijauhetta. Vielä tärkeämpänä pidettiin sitä, että enää ei tarvinnut ns. pitää luukkuja täysin auki, vaan säätövaraa jäi vielä.

Tuotetta Agro Graphite Universal on saatavana Hankkijalta 5 litran pakkauskoossa.

Grafiittijauhe sekoitetaan siemenen joukkoon täytön yhteydessä. Ensimmäinen annos kannattaa laittaa tyhjään kylvökoneeseen. Lisättävä kylvösiemen levittää jauheen säilöön

SYNGENTA TALK 7 - Kylvösiemenen juoksevuus

Kevätkylvöt lähestyvät, joten aiheena on kylvösiemenen juoksevuus. Miksi erityisesti peitatulla viljan siemenillä voi esiintyä huonoa juoksevuutta kylvökoneesta ulos. Mistä huono juoksevuus johtuu? Ja tärkeimpänä asiana miten juoksevuutta voi parantaa. Esittelyssä mm. grafiittijauhe.