Viljan viljelyohjeet

Viljan Kasvuohjelman perusta on viljelijän määrittelemä määrällinen ja laadullinen tavoite tuottamalleen sadolle ja hyvä taloudellinen tulos. Tähän päästään Kasvuohjelmakoetoimintaan perustuvilla viljelytoimenpiteillä ja oikein valituilla tuotantopanoksilla.

Viljan Kasvuohjelma
 

Viljan Kasvuohjelma perustuu tutkittuun tietoon

Suurempi sato

Kasvuohjelman mukaisella tuotannolla tavoitellaan aina parasta mahdollista satotasoa. Kasvuohjelmassa parhaat tuotantopanokset ja -menetelmät yhdistetään potentiaalisten lajikkeiden viljelyyn. Pitkäaikaiset koetulokset ovat osoittaneet, että Kasvuohjelmalla on saatu keskimäärin tuhannen kilon sadon lisäyksiä tavanomaiseen viljelymenetelmään verrattuna. Kasvuohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja nostaa koko tilan satotasoa pitkäjänteisesti. Hyvä satotaso tarkoittaa usein myös parempaa laatua.

Käyttötarkoituksen mukainen laatu

Viljelysuunnitelma lähtee aina käyttötarkoituksesta. Sadon haluttu käyttötavoite - laadukas mallasohra, vientikaura tai rehuvehnä broilerin ruokintaan – vaikuttaa heti mm. lajikevalintaan, lannoitukseen ja kasvinsuojeluun. Perusta laadukkaalle sadolle tehdään kylvövaiheessa, mutta kasvukaudella oikeaan aikaan tehtävillä lisätoimenpiteillä voidaan vaikuttaa lopulliseen tulokseen paljonkin. Isojyväiset lajikkeet, jaettu lannoitus, valkuaisen nostaminen lisätypellä ja olosuhteiden mukainen tautitorjunta ovat mukana Kasvuohjelmatutkimuksissa vuosittain.

Varmuutta kannattavuuteen

Viljan tuotannon kannattavuuteen vaikuttavat monet tekijät, suurimpina viljasta saatava markkinahinta myyntihetkellä sekä käytettyjen tuotantopanosten kustannus. Viime vuosina molemmat näistä ovat vaihdelleet suuresti ja erittäin nopeastikin eikä tasaisuutta voi vieläkään ennustaa. Kasvuolosuhteet ovat vaihdelleet myös voimakkaasti, kuten alkukesän sademäärät. Kasvuohjelmaan liittyy siksi myös riskienhallinta kuten sopiva kasvivalinta, syyskasvien osuuden lisääminen, parhaat lajikkeet, jaettu lannoitus ja olosuhteiden mukainen kasvinsuojelu. Peltolohkoistakin kannattaa valita optimaaliset toimenpiteet parhaille lohkoille ja viljellä osa ehkä kevyemmillä panoksilla. Kasvuohjelman mukaisen tuotannon tavoitteena onkin nostaa viljelyn kokonaiskannattavuutta pitkällä aikavälillä.

Vastuullista tuotantoa

Kasvuohjelman mukainen tuotanto tähtää aina ympäristön huomioimiseen, tehokkaaseen ravinteiden kiertoon ja tarkkaan tuotantopanosten käyttöön. Maan kasvukunnon ylläpitäminen on kaiken viljelyn perusta. Kasvuohjelmakokeilla on osoitettu, että suurempi sato merkitsee tarkempaa ja tehokkaampaa ravinteiden ottoa maasta jyviin ja olkiin. Mitä vahvempi ja menestyvämpi kasvusto on sitä enemmän se myös sitoo hiiltä kasvaessaan.
 
 

Tervetuloa Hankkijan Kasvuohjelma -Facebook-ryhmään!

Tule seuraamaan Hankkijan Kasvuohjelma-toimintaa sekä keskustelemaan ajankohtaisista asioista ammatillisessa ryhmässämme!
 
Valitse oikea viljalajike
Viljan lannoitus
Viljan rikkakasvien ja tautien torjunta
Maan kasvukunto viljan tuotannossa
Videot
Julkaisut