Viljan Kasvuohjelman koetulokset

Viljan Kasvuohjelman perusta on viljelijän määrittelemä määrällinen ja laadullinen tavoite tuottamalleen sadolle ja hyvä taloudellinen tulos. Tähän päästään Kasvuohjelma-koetoimintaan perustuvilla viljelytoimenpiteillä ja oikein valituilla tuotantopanoksilla.

Viljan Kasvuohjelma perustuu laajamittaiseen tutkimustietoon

Viljan Kasvuohjelman koeruudut

Viljan Kasvuohjelman tutkimus ja koetoiminta perustuu Hankkijan omiin Kasvuohjelma-tilojen kenttäkokeisiin, Yara Suomen Kotkaniemen koelohkotoimintaan, Luken virallisiin lajikekokeisiin, sekä Nordic Seedin lajiketestauksiin. Kasvuohjelma-toiminnassa kasvatetaan vuosittain 2 000 – 3000 koeruutua ja jalostuskaistaa, joissa tutkitaan uusia lajikkeita ja niiden vastetta erilaisiin viljelytoimenpiteisiin ja tuotantopanosten käyttöön.

Koetulokset, havainnot ja kannattavuuslaskelmat kootaan sadonkorjuun ja laatutestien jälkeen loppusyksystä. Keskeiset johtopäätökset ja tulokset esitellään Kasvuohjelma-asiakastilaisuuksissa, nettisivuillamme sekä eri julkaisuissa. Kesäisin demolohkoilla pidetään Kasvuohjelma-tilaisuuksia, joissa pääsee seuraamaan kasvukauden etenemistä ja eri käsittelyjen vaikutuksia sekä lajike-eroja.Monitahoinen ohra 2022
Kaksitahoinen ohra 2022
Vehnä 2022
Kaura 2022
Monitahoinen ohra 2021
Kaksitahoinen ohra 2021
Kaura 2021
Vehnä 2021
Kaksitahoinen ohra 2020
Monitahoinen ohra 2020
Kaura 2020
Vehnä 2020
Kaksitahoinen ohra 2019
Monitahoinen ohra 2019
Kaura 2019
Vehnä 2019
Kaksitahoinen ohra 2018
Monitahoinen ohra 2018
Kaura 2018
Vehnä 2018
Öljykasvi 2018
Videot
Julkaisut