YaraVitoilla helpotusta ruokinnan suunnitteluun

Märehtijä saa yli puolet tarvitsemastaan energiasta, valkuaisaineista sekä kivennäis- ja hivenaineista nurmirehusta ja siksi ei olekaan turhaa huolehtia nurmirehun ruokinnallisesta laadusta. Tasalaatuinen nurmirehu helpottaa myös ruokinnan suunnittelua. Pellolla tehdyt korjausliikkeet ovat myös edullinen tapa varmistaa sadon ruokinnallinen laatu.

YaraVita, ruokinta. Kuvassa lehmät syövät rehua ruokintapöydällä.

Tavoitteena yli puolet nurmirehusta ensimmäisestä sadosta

Kuivien kesien myötä laadukkaan ensimmäisen sadon merkitys on korostunut. Myös ensimmäisen sadon tuotantovaikutus on paras ja se kannattaa käyttää korkeimmassa tuotosvaiheessa olevien eläinten ruokintaan. Suuren sadon myötä nurmirehun raakavalkuais- sekä kivennäis- ja hivenainekoostumus laimenee helposti alle tuotantoeläinten tavoitetason ellei ravinteiden riittävyydestä huolehdita kasvukauden aikana. Oman lukunsa ovat säästölannoitetut nurmet, joilta korjattujen satojen ruokinnallinen laatu on heikko. Kun nurmirehua korjataan hyvin eritavoin lannoitetuilta lohkoilta, ei nurmisadon ruokinnallinen laatu ole ennustetavissa. Helpoin ja halvin tapa tuottaa tasalaatuista nurmirehua on huolehtia nurmikasvien riittävästä ravinteiden saannista Nurmen Kasvuohjelman avulla. Nurmien kasviravitsemuksesta huolehtiminen palkitaan talvella ruokintasuunnitelmia tehtäessä.

Laadukasta nurmirehua YaraVita Thiotrac 300 ja YaraVita Amazinc lehtilannoituksella

Viime kesänä YaraVita lehtilannoituksen vaikutusta sadon ruokinnalliseen laatuun testattiin muun muassa Hankkijan kasvuohjelmapaikkakunnilla Simossa. Kasvuohjelman myötä nurmen kokonaissato nousi pelkkään typpilannoitukseen verrattuna + 3 110 kg ka/ha. Satotason noustessa hivenravinteiden määrä ei riitä pitämään rehun pitoisuuksia tavoitetasolla. Ilman YaraVita Thiotrac 300 (5 l/ha) ja YaraVita Amazinc (2 l/ha) käsittelyä olisi suuren nurmisadon mangaanipitoisuus jäänyt alle tavoitetason 40-100 mg/kg ka (Kuva 1). YaraVita Thiotrac 300 sisältämä rikki puolestaan varmisti valkuaissynteesin toiminnan ja rehun riittävän raakavalkuaispitoisuuden. Lehtilannoituksen ainekustannuksen hinta oli noin 15 €/ha, joka oli edullinen vakuutus ruokinnallisesta laadusta.

YaraVita Amazinc kaavio, jossa vertailut käsitellyllä ja ei käsitellyllä.
Satotason noustessa hivenravinteiden pitoisuus kasvissa laimenee. YaraVita Amazinc (2l/ha) lehtilannoituksella pystyttiin nostamaan nurmirehun mangaanipitoisuus tavoitetasolla. Hankkijan kasvuohjelma, Simo 2019.

Mervi Seppänen, Yara Suomi
Kehityspäällikkö, nurmet