Kymmenen ohjetta käärijälle

kuva a, b, c

1. Käytä säilörehuna vain korkealaatuista, juuri oikeassa kasvuvaiheessa (kuva a) korjattua ruohoa. Sopiva kuiva-ainepitoisuus 30–40 %. Karhon tulee olla tasaisen korkuista, ilmavaa, tasalaatuista ja paalaimen noukkimen koko leveyden levyistä (kuva b). Paalien tulee olla tiiviitä ja lieriön muotoisia (kuva c).

 
kuva d

2. Tarkista, että paalin ja kalvorullan keskipisteet ovat vaakasuunnassa samalla kohdalla, kun paali on käärimellä (kuva d).

 
kuva e

3. Tarkista kalvon esikiristys tekemällä kalvorullaan kaksi merkkiä, jotka ovat vaakasuunnassa 10 cm:n päässä toisistaan. Kääri hitaasti, kunnes merkit ovat paalin päällä. Mittaa merkkien väli: jos haluttu esikiristys on esimerkiksi 70 %, merkkien tulee olla 17 cm:n päässä toisistaan. (Kuva e).

 
kuva f

4. Tarkista paalista että kapenema on oikea. Lopullisen kalvonleveyden tulee olla kuvan f mukainen.

kuva g

5. Tarkista, että limitys on vähintään 50 % (kuva g).

6. Varmista, että paalin joka kohdassa on kalvoa vähintään 6 kerrosta, jos kuiva-ainepitoisuus on hyvin korkea, niin kalvokerroksiakin tulee lisätä.

7. Kääri paalit mieluiten varastointipaikalla, mutta ellei se ole mahdollista, kerää paalit pois pellolta heti käärinnän jälkeen.

8. Älä koskaan käytä paalien pinoamiseen terävää apuvälinettä. Korjaa paaleihin varastoinnin aikana mahdollisesti tulevat viat aina heti.

9. Suojaa paalit linnuilta ja tuholaisilta.

10. Lue aina kalvon ja käärimen ohjeet ennen käyttöä!