Happowa-nestepeittaimet

Jauhemaisten peittausaineiden kiellon myötä siemenviljan peittauksessa on siirrytty nestemäisiin peittausaineisiin, jotka parantavat viljelijöiden työskentelyolosuhteita. Happowan laitteistolla siemenviljan nestepeittaus voidaan suorittaa erillisenä työvaiheena tai kylvökoneen täytön yhteydessä käytettäessä täyttöruuvia.