Hankkija yhteistyöhön BSAG:n ja Carbon Action -alustan kanssa

BSAG:n tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen. BSAG toimii saattamalla yhteen tieteentekijöitä ja päättäjiä sekä aktivoimalla yrityksiä löytämään ja toteuttamaan ratkaisuja Itämeren pelastamiseksi.

Hankkija on liittynyt Carbon Action -yritysalustalle, jossa yhteistyössä koko elintarvikeketjun kanssa haetaan ratkaisuja viljelyyn, jolla saadaan mitattavia vaikutuksia ympäristöjalanjäljen parantamiseen. Hankkija tuo mahdollisuuden viljelijöille olla osa tätä ketjua ja tarjoaa tuotteita ja palveluja, jotka auttavat toivottuun tulokseen pääsemiseen.

 

Uudistava viljely osaksi toimintaa ja tutkimustyötä

Uudistavan viljelyn keskeisin tavoite on pitkäaikaisen hiilen sitominen maaperään viljelytekniikkaa ja pellolla tehtäviä toimintatapoja tarkentamalla. Jo vähäiselläkin peltojen hiilivarantojen lisäyksellä voi olla huomattava vaikutus ilmastokriisin hallintaan.

Hankkija on aktiivisesti mukana tutkimassa käytännön vaikutuksia sekä tuomalla laajamittaiseen käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja. Viljelyn tukeminen modernilla teknologialla edistää maaperän hyvinvoinnin ja kasvukunnon mitattavuutta ja lisää ymmärrystä uudistavaan viljelyyn tarvittavista menetelmistä. Pystymme yhä tehokkaammin mittaamaan ja parantamaan esim. satotasoa, ravinteiden hyötykäyttöä, maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa.

 

Ratkaisukeskeistä tietoa ja mahdollisuuksia

Tutkijatiimi tuottaa koetoiminnasta ja asiakkailta saadusta datasta ympäristövaikutuslaskelmia, joista saatua tietoa pystymme hyödyntämään tilakokonaisuudet huomioon ottavassa tuote- ja palvelutarjonnassamme. Avoimella yhteistyöllä ja tiedonjaolla meillä on erinomaiset mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin.

BSAG ja CarbonAction yhteistyötä Hankkijalla koordinoi Lumi Parviainen lumi.parviainen@hankkija.fi.