Kauran kuorta hyödyntävä höyrykattilalaitos otetaan käyttöön Seinäjoella

TIEDOTE 11.3.2015

Hankkija Oy ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy ovat ottaneet onnistuneesti käyttöön uuden biokattilan Hankkija Oy:n Seinäjoen rehutehtaalla. Laitos otetaan virallisesti käyttöön keskiviikkona 11. maaliskuuta.

Vuonna 2014 solmitun kumppanuussopimuksen mukaisesti Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy toimittaa Hankkijan Seinäjoen rehutehtaan tarvitseman höyry- ja lämpöenergian. Uudella 2,5 MW:n tehoisella höyrykattilalaitoksella tuotetaan Hankkijan tarvitsema noin 12 500 MWh:n energia. Höyrykattilalaitos käyttää polttoaineenaan Hankkijan rehutehtaalta ylijäävää kauran kuorta, viljan pölyä ja paikallisia biopolttoaineita, enimmäkseen haketta. Nyt vihitty höyrykattilalaitos korvaa vanhan raskasta polttoöljyä käyttävän kattilalaitoksen, joka purettiin uuden laitoksen tieltä pois syksyllä.

Hankkijan tuotantojohtaja Jari Sivunen on iloinen onnistuneesta projektista ja kattilan käyttöönotosta: Kaikki on sujunut erittäin mallikkaasti. Projekti pysyi aikataulussa ja biokattila käynnistyi jopa muutaman viikon etuajassa. Tehtaan tarvitsema höyryenergia tuotettiin tähän asti raskaalla polttoöljyllä ja tehtaalla syntyvät sivutuotteet toimitettiin muihin laitoksiin energiakäyttöön. Nyt sivutuotteet pystytään käyttämään omaksi energiaksi ja raskaan polttoöljyn käytöstä on luovuttu. Meille on todella tärkeää käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa, jolla on myös työllistävä vaikutus alueelle.

Pitkäaikainen energiakumppanuus tarjoaa molemmille osapuolille hyvät mahdollisuudet kehittää toimintaa ja hyödyntää tehtaan sivutuotteita tehokkaasti. Polttoaineomavaraisuus, kotimaisen polttoaineen käyttö ja pienemmät päästöt sekä luotettava energiantoimitus toteutuu STEPin kumppanuusmallilla erinomaisesti, kertoo toimitusjohtaja Tomi Ihalainen.

Hankkijalle rakennettu höyrykattilalaitos on suunniteltu ja rakennettu pääosin paikallisin voimin. Laitostoimituksesta kokonaisurakkana vastasi kuortanelainen JL-Metals. Kattilalaitoksen rakentaminen on työllistänyt välittömästi noin 20 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän. Kauran kuori on polttoaineena haastava ja vaati erikoistekniikkaa, johon panostettiin laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Uusi höyrykattilalaitos korvaa raskaan polttoöljyn käytön tehtaan energiantuotannossa ja vähentää Hankkijan fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä 3 500 tonnia vuodessa. Myös polttoaineen ja kauran kuoren kuljetustarve vähenee merkittävästi. Hankkijan tehtaan ylijäämä polttoaine ei riitä kaikkeen tarpeeseen ja täydentävä biopolttoaine hankitaan Pohjanmaalta.

Lisätietoja:
Jari Sivunen, tuotantojohtaja, Hankkija Oy, puh 050 371 0761, sposti jari.sivunen@hankkija.fi

Tomi Ihalainen, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut –STEP Oy, puh. 044 701 2315, sposti tomi.ihalainen@stepenergy.fi


Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa ja suurin teollisten rehujen valmistaja Suomessa. Suurin Hankkijan Suomen Rehu –rehutehdas sijaitsee Seinäjoella, muut rehutehtaat sijaitsevat Turussa, Kotkassa ja Säkylässä. Hankkijan omistaa DLA-ryhmä (60%) ja SOK (40%). www.hankkija.fi | www.suomenrehu.fi

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteita noudattaen. Asiakkaiden tarpeet, energiatehokkuus ja räätälöidyt ratkaisut ovat keskeisessä asemassa kaikissa tarjoamissamme energiaratkaisuissa, joissa yhdistyy paikallinen ja kansainvälinen osaamisemme. STEPin omistaa Pori Energia (66 %) ja Veolia (34 %). www.stepenergy.fi