Seinäjoelle rakennetaan uusi kauran kuorta hyödyntävä höyrykattilalaitos

Hankkija Oy ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut (STEP Oy) ovat allekirjoittaneet sopimuksen energiantuotannosta sekä uuden biohöyrylaitoksen rakentamisesta Hankkija Oy:n Seinäjoen rehutehtaalle.

Uudella 2,5 MW:n tehoisella höyrykattilalaitoksella tuotetaan Hankkijan tarvitsema noin 12 500 MWh:n energia vuoden 2015 tammikuusta alkaen. Uusi höyrykattilalaitos käyttää polttoaineenaan Hankkijan rehutehtaalta ylijäävää kauran kuorta ja viljan pölyä sekä paikallista biopolttoaineita, joka on pääasiassa haketta. Uusi höyrykattilalaitos korvaa näin raskaan polttoöljyn käytön tehtaan energiantuotannossa.

Hankkijan tuotantojohtaja Jari Sivunen näkee investoinnissa suuria etuja:
- Hankkijan Seinäjoen rehutehdas on merkittävä höyrynkäyttäjä. Tehtaan tarvitsema höyryenergia tuotetaan nykyisin raskaalla polttoöljyllä ja tehtaalla syntyvät sivutuotteet toimitetaan energiakäyttöön muihin laitoksiin. Hyvä että sivuotuotteet pystytään jatkossa käyttään omaksi energiaksi ja raskaan polttoöljyn käytöstä voidaan luopua. Meille on todella tärkeää käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa, jolla on myös työllistävä vaikutus alueelle. Investointipäätöksessä ratkaisevaa oli juuri oman tehtaan sivutuotteiden käyttö sekä kattilalaitoksen polttoaineen monipuolisuus.

STEP:in kumppanuussopimuksissa yhdistyvät luotettavat ympäristöystävälliset tekniset ratkaisut ja asiakkaalle turvallinen ja muutostilanteisiin mukautuva sopimusrakenne. Voimakkaan kiinnostuksen myötä STEP:in toiminta on laajentunut nopeasti, erityisesti Pohjanmaan alueella.

- Vuosi 2013 oli nopean kasvun aikaa ja STEP:in asiakaslähtöinen kumppanuussopimusmalli on johtanut useisiin pitkäaikaisiin höyryn- ja lämmöntoimitussopimuksiin viime aikoina, toteaa toimitusjohtaja Tomi Ihalainen tyytyväisenä.

Hankkijan tehtaalla toteutettava hanke vähentää merkittävästi kasvihuonepäästöjä. Vuosittain tehtaalle jää tulematta noin 30 raskasöljyrekkaa laitoksen valmistuttua. Kauran kuori on polttoaineena haastava ja vaatii erikoistekniikkaa, johon hankkeessa satsataan. Hankkijan tehtaan ylijäämä polttoaine ei riita kaikkeen tarpeeseen ja täydentävä biopolttoaine hankitaan Pohjanmaalta. Hankkijalle rakennettava höyrykattilalaitos on suunniteltu toteutettavaksi pitkälle paikallisin voimin. Urakoitsijat tulevat olemaan pääosin lähialueelta.


Lisätietoja:

Jari Sivunen, tuotantojohtaja, Hankkija Oy,
puh 050 371 0761, sposti jari.sivunen@hankkija.fi

Tomi Ihalainen, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut (STEP Oy),
puh. 044 701 2315, sposti tomi.ihalainen@stepenergy.fi


Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa ja suurin teollisten rehujen valmistaja Suomessa. Suurin Hankkijan Suomen Rehu –rehutehdas sijaitsee Seinäjoella, muut rehutehtaat sijaitsevat Turussa, Kotkassa ja Säkylässä. Hankkijan omistaa DLA-ryhmä (60%) ja SOK (40%). www.hankkija.fi www.suomenrehu.fi

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteita noudattaen. Asiakkaiden tarpeet, energiatehokkuus ja räätälöidyt ratkaisut ovat keskeisessä asemassa kaikissa tarjoamissamme energiaratkaisuissa, joissa yhdistyy paikallinen ja kansainvälinen osaamisemme. STEPin omistaa Pori Energia (66 %) ja Dalkia (34 %). www.stepenergy.fi