Arvot ja vastuullisuus

Hankkijan asiantuntijamyyjä ja asiakas navetassa katsomassa eteenpäin. Kuvassa taustalla lehmiä.

Hankkijan arvot ohjaavat toimintaamme

Arvot näkyvät kaikessa, mitä teemme. Perustamme tekemisemme yhteisten arvojen pohjalle. Arvomme ovat: 

  • Olemme asiakasta varten
  • Uudistamme jatkuvasti toimintaamme
  • Kannamme vastuuta ympäristöstä ja ihmisistä
  • Toimimme tuloksellisesti

Olemme asiakasta varten

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa, ovat he maatalouden ammattilaisia tai vapaa-ajan harrastajia. Luotettava, asiantunteva ja ratkaisukeskeinen palvelu on toimintamme ytimessä. Haluamme tarjota jokaiselle asiakkaalle odotukset ylittävän asiakaskokemuksen.

Uudistamme jatkuvasti toimintaamme

Olemme alan edelläkävijä ja menemme joka päivä eteenpäin. Toteutamme innolla uusia ideoita ja hankkeita. Tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia tuloksia, helpompaa arkea ja palkitsevampia harrastuskokemuksia.  

Tuotevalikoimamme ja palvelumme ovat kehityksen kärjessä. Ne perustuvat tutkittuun tietoon ja alan parhaisiin käytäntöihin. Hyödynnämme laajoja kansainvälisiä verkostojamme ja kehitämme yhä fiksumpia uusia ratkaisuja. Uudistumisen mahdollistaa rohkea henkilöstömme, jatkuva oppiminen ja uteliaisuus kokeilla uutta. Uskomme, että myös epäonnistumiset kuuluvat oppimiseen.

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja ihmisistä

Toimintaamme ohjaavat vastuullisuus ja eettisyys. Teemme joka päivä työtä paremman huomisen puolesta. Huomisen Hankkija -vastuullisuusohjelmamme sisältää lukuisia erilaisia vastuullisuushankkeita. Hankkijan tarjoamien viljelymenetelmien, tuotteiden ja ratkaisujen avulla maatalouden ympäristövaikutukset vähenevät ja tuotantotulokset paranevat huomattavasti. 

Työnantajana olemme yhdenvertainen, oikeudenmukainen ja reilu. Panostamme arkijohtamiseen ja merkityksellisen työn rakentamiseen. Haluamme henkilöstömme voivan hyvin.

Toimimme tuloksellisesti

Teemme töitä sekä Hankkijan että asiakkaidemme hyvien tuotantotulosten ja taloudellisen kannattavuuden eteen. Kun suomalainen viljelijä menestyy, mekin menestymme. Yrityksemme hyvä tulos ja vakavaraisuus tuovat varmuutta ja jatkuvuutta työntekijöillemme sekä asiakkaillemme. Menestyksen ansiosta voimme investoida kehitykseen ja kasvuun.


 
Neljä Hankkijan työntekijää taukotilassa juomassa kahvia.

Mitä vastuullisuus meille työnantajana tarkoittaa?

Vastuullisuus on asia, joka näkyy Hankkijan arjessa joka päivä. Meille vastuullisuus on mutkatonta yrityskulttuuria ja hyvää tekemisen meininkiä. Teemme yhdessä, autamme toisiamme ja pyydämme apua titteleihin katsomatta. Kaikkien ääntä kuunnellaan ja kaikki pääsevät vaikuttamaan.

Työ on merkityksellistä, kun siinä saa kasvaa. Meillä kaikki pääsevät kehittämään ja laajentamaan osaamistaan. Hankkijan työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan urapolkuun ja työnkuvaan. Jokaisella on lähellään esihenkilö, joka tukee ja valmentaa.

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista. Meillä kuunnellaan ja ymmärretään työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita ja joustetaan elämän eri tilanteissa. Kattava työterveyshuolto palvelee kaikkia. Häirintään ja epäasialliseen käytökseen puutumme viipymättä.

Meille yhdenvertaisuus on itsestäänselvyys. Tuemme ihan jokaisen mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä ja edetä urallaan. Jokainen saa olla juuri se, kuka on. Tavoitteemme on lisätä työyhteisöjemme monimuotoisuutta.  

Hankkija on mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa, joka kiteyttää työelämän vastuullisuuden seitsemään periaatteeseen. Nämä periaatteet ovat meillä arkipäivää.