Muista nurmen perustamisvuosien fosforilannoitus

Timotei

Eri puolilla Suomea nurmien talvehtimistuhot ovat olleet suuria ja nurmikasvustot sen johdosta harvoja. Uusimisen yhteydessä kannattaa muistaa fosforin varastolannoitus, sillä satovuosina ympäristökorvauksen fosforilannoituksen maksimimäärät eivät riitä palauttamaan hyvän nurmisadon mukana poistuvaa fosforia. Nurmi kannattaa uusia suojaviljaan ja hyödyntää varastofosforilannoituksen mahdollisuus.

Hyväsatoisten nurmien fosforitaseet negatiivisia

Hyväsatoisten nurmien (10 t kg/ha) sadon mukana poistuu vuosittain 28 kg P/ha. Esimerkiksi tyydyttävässä viljavuusfosforiluokassa on satovuosien aikana mahdollisuus lannoittaa 14 kg P/ha ilman satotasokorjausta ja 20 kg P/ha satotasokorjauksen kanssa (satotasotavoite 7500 kg ka/ha).
Huolestuttavan usein ympäristökorvauksen mahdollistamaa satotasokorjausta ei hyödynnetä nurmilla ja siksi fosforitaseet onkin tyydyttävässä viljavuusluokassa miinuksella 14 kg P/ha. Satovuosina osa fosforista saadaan lietteestä, mutta ravinteiden käytön tehokkuuden kannalta on lietteen riittävä täydennyslannoitus paras ratkaisu. Tällöin lietettä käytetään 30 t/ha toiselle sadolle ja siitä saadaan n. 15 kg P/ha. Loput suunnitellaan täydennyslannoituksella.

Nurmen perustamisvaiheen fosforilannoitus

Lietettä kannattaa käyttää kohtuullisesti, noin 30-40 t/ha, nurmien perustamisvaiheessa. Tällöin perustamisvaiheessa lannoitus voidaan optimoida typen ja fosforin osalta tehokkaasti. Suojaviljaan perustettaessa välttävässä fosforiluokassa on mahdollista käyttää 36 kg P/ha. Mikäli perustamisvaihe tehdään kevätviljan suosituksilla, on mahdollisuus käyttää vain 9 kg P/ha.
YaraMila Y6 sopii hyvin perustamisvaiheessa lietteen täydennyslannoitukseen. Alla olevan taulukon esimerkki on runsasmultaiselle maalle, jossa suojaviljan typpilannoituksen enimmäismäärä on 90 kg N/ha. Huonossa ja huononlaisessa viljavuusfosforiluokassa lietteen ja YaraMila Y6 tulee täydentää vielä superfosfaatilla, jotta fosforilannoitustarve saadaan tyydytettyä.

Fosforilannoitus

Lue myös Yaran verkkosivuilta yara.fi/nurmet -> vinkkejä suuren nurmisatoon -> lannoitus ’Nurmien perustaminen ja fosforilannoitus’ sekä ’Satoisien nurmien negatiiviset fosforitaseet’.

Mervi Seppänen
kehityspäällikkö, nurmet
Yara Suomi Oy