Hankkijan Facebook/Instagram arvontojen yleiset säännöt

Osallistumiskelpoisuus
Hankkijan Facebook/Instagram-arvontoihin voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, poislukien Hankkijan oma henkilökunta. Alle 18-vuotiaalla voittajalla tulee olla palkinnon lunastamiseen huoltajan suostumus.

Voittajien valinta ja palkinnot
Voittajat joko satunnaisesti arvotaan kaikkien osallistujien kesken tai kuvakilpailussa valitaan eniten ääniä saanut voittajaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja tai valitaan seuraavaksi eniten ääniä saanut osallistuja kuvakilpailussa. Päätöksestä ei voi valittaa eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle henkilölle.

Voiton verotus
Hankkija Oy vastaa arvontaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta sekä ilmoituksesta Verohallinnolle.

Palkinnon luovutus
Pienemmät palkinnot postitetaan voittajille, Hankkija Oy ei vastaa postin kadottamista lähetyksistä. Isommat palkinnot noudetaan voittajan valitsemasta Hankkija Oy:n myymälästä tai muusta erikseen sovitusta paikasta.

Järjestäjän vastuu
Hankkija Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Hankkija ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen liittyen. Hankkija Oy:n vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu arvonnan palkinnon määrään tai arvoon.

Henkilötietojen käsittely- ja julkaisuoikeus
Hankkija Oy:n arvontoihin osallistuvien oikeudet on kuvattu Hankkija Oy:n julkaisemassa tietosuojaselosteessa:
Hankkija tietosuojaseloste

Muuta
Hankkija Oy:n viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan osallistuvat vain alkuperäiseen julkaisuun osallistuneet. Osallistumalla Hankkijan Facebookissa/Instagramissa järjestämään arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sekä kussakin arvonnassa olevia yksityiskohtaisia sääntöjä. Voittajan nimi julkaistaan Facebookissa/Instagramissa ja mahdollisesti Hankkija.fi -sivustolla. Kuvakilpailuissa myös kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan käyttää Hankkija Oy:n julkaisuissa.

Mikäli arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Hankkija Oy:llä oikeus hylätä osallistuja.

Hankkija Oy:n Facebookissa/Instagramissa järjestämät arvonnat eivät ole Facebookin/Instagramin sponsoroimia, suosittelemia eikä hallinnoimia. Osallistujat vapauttavat Facebookin/Instagramin kaikesta vastuusta.

Hankkija Oy ilmoittaa markkinointikanavissaan, mikäli joutuu tekemään muutoksia arvontaan, niiden palkintoihin, ajankohtiin, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. Hankkija Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.