Nötfodernyheter hösten 2021! Hankkijas stora och mångsidiga produktsortiment har utvecklats för att nu ännu bättre uppfylla nötgårdarnas föränderliga behov

EKM-foderserien som tagits fram för att höja mjölkens halter har utvidgats.

EKM-foderserien har utvidgats. Nya foder i serien är starka allfodret EKM-Krossi 2 och EKM-Energy som är framtaget för att användas som lockfoder. Under hösten erbjuder Hankkija för nya användare av EKM-foder tjänsten EKM-Tuotosturva, som säkerställer att det är riskfritt för kunden att övergå till EKM-foder.

Fiksu-klimatfodren är ett smart val för att också minska miljöavtrycket

Miljövänlighetstrenden syns också i våra nya produkter. I höst utvidgas vårt produktsortiment med de nya Fiksu-klimatfodren. Fiksu-klimatfodren innehåller foderämnen som enligt undersökningar minskar våmmens metanpoduktion. Produkterna kommer i fortsättningen att uppdateras i takt med att det kommer nya forskningsresultat om råvarorna och tillsatsämnena om bl.a. minskningen av djurens metanutsläpp.

Gårdsvis planerade Sopiva-produkter, en utfodring som noga beaktar djurgruppernas behov och de internationellt efterfrågade innovationerna Progut och Progres har redan länge utgjort en del av Hankkijas miljövänliga utfodring. 80 procent av Hankkijas foder tillverkas med förnybara bränslen. Allt förpackningsmaterial som kommer till foderfarbrikerna återvinns noggrant och överloppsfraktionerna från den egna tillverkningen återvinns på plats till värmeenergi. I miljöarbetet ingår också utveckling av förpackningsmaterial, förädling av livsmedelsindustrins biflöden och logistik.

Minska utfodringskostnaderna med Nurmi-Krossi-foder

Höstens nya foder Nurmi-Krossi är valet för dig som utfodrar med en budget. Nurmi-Krossi-fodren är förmånliga allfoder för minskning av utfodringskostnaderna. De gör det möjligt att utnyttja ensilage som skördats med hög smältbarhet fullt ut.

Långvarigt utvecklingsarbete och utfodringskunnande bakom produktlösningarna

Utöver de nya produkterna ska vi inte glömma det långvariga internationellt betydelsefulla forsknings- och utvecklingsarbete som Hankkijas produktutveckling gjort. I det produktutvecklingskunnandet ingår bl.a. Progut®, Progres® och energifodren Acetona. Alla dessa foders produktionsinverkan har påvisats noggrant genom laboratorie- och gårdsförsök.

Under besvärliga tider är yrkeskunskapen inom utfodringsplaneringen särskilt viktig. Vilka är din gårds målsättningar gällande utfodringen? Ta kontakt med Hankkijas yrkeskunniga utfodringsspecialister, så sätter vi tillsammans gårdens utfodring i ordning.

PS Visste du annars, att Hankkijas foder har över 150 patent och fick 2018 den stora utmärkelsen Kemiindustrins innovationspris? Arbetet med nya innovationer är ständigt pågående, efter någon måste gå i spetsen.