Växterna behöver balanserad tillförsel av alla näringsämnen också i ekoodling

Växter behöver balanserad gödsling för att ge en högklassig skörd. Brist på näringsämnen leder till störningar i tillväxten och en sämre skörd. Ekogårdens gödsling baserar sig i första hand på växtcirkulation och tillförsel av ekologiskt producerad organisk substans till åkern. Kompletterande gödsling kan användas om man inte uppnår tillräcklig näringsmängd med växtcirkulation eller organisk substans som kommer från den egna eller en annan ekologisk produktionsenhet.

Bio är Yaras nya organiska återvinningsgödsel som är framställt i Finland

Yara har kommit på marknaden med ett nytt organiskt återvinningsgödselmedel som lämpar sig för ekologisk odling. YaraBio är en kornad, pelletterad produkt vars kornstorlek är 2-6 mm och NPK-förhållande 8-4-2 och som är förpackad i 800 kilos storsäck. Produkten är tillverkad i Finland och har märket Nyckelflaggan, som beviljas av Förbundet för Finländskt arbete.

Forskad kunskap

Bio är ett resultat av Yaras egen produktutveckling och forskning på Yara Kotkaniemi och finländska gårdar. Bioprodukterna har en bred råvarubas, och innehåller både animaliska och vegetabiliska biprodukter.

Även Vinass ingår som råvara. Det är en utmärkt råvara för ekogödselmedel, som också förbättrar markens mekaniska kvalitet. Bio har stor granulatstyrka och produkten fungerar bra i olika såningsmaskiner.
Bio är det enda ekogödselmedlet som innehåller Siilinjärvi Apatit. Apatit är ett långverkande fosforgödselmedel för ekoodling.

Bio är förpackat i 800 kilos storsäckar. Stora säckar innebär billigare transportkostnader och mindre förpackningsavfall. Bio-säckarna kan återvinnas i säckinsamlingen Rejäl handling genom att säckarna levereras till den lokala 4H-föreningens insamlingspunkt.

Produkten Bio 8-4-2 har testats på Yaras forskningsstation i Kotkaniemi och på gårdar i Finland. I vårvete var skördeökningen med 50 kilo kväve 1000 kg/ha och de största merskördarna var så mycket som över 2000 kg/ha.

Produktserien YaraVita har alternativ också för ekoodling

YaraVita Biotrac

Produktserien YaraVita innehåller produkter som kan användas vid konstaterat behov i ekologisk odling. Användningen kan påvisas t.ex. med en kalkyl över gödsel- eller näringsbehovet.

Nyheten YaraVita Biotrac är en biostimulantprodukt som förbättrar växternas stresstålighet och näringsämnenas användbarhet.
YaraVita Biotrac innehåller bioaktiva ämnen som extraherats ur havsalger och utvalda näringsämnen som ökar produktens effekt. De bioaktiva ämnena hjälper växtern att tåla stresstillstånd som torka, hetta, kyla och väta.