Sopivarehu®

Tuotekoodi: 5412

Rekisteröityneet tiliasiakkaat voivat ostaa tuotteen myös verkkokaupasta.

Sopiva är alltid resultatet av ett samarbete mellan Hankkija och gården. Produkten optimeras helt utifrån gårdens egna foder, så att de passar till gårdens teknik och uppfyller gårdens målsättningar. Med Sopiva får du hem alla satsningar på besättningen och vallen, fullt ut. Optimeringen sker utgående från de nyaste vetenskapliga rönen om utfodring med Hankkijas eget planeringsprogram, Maito-programmet. Sopivafodren är granulerade och kornade allfoder, halvkoncentrat, koncentrat, spannmålsblandningar, uppfödningsfoder och andra slags produkter inom och utanför de normala produktfraktionerna, enligt din gårds behov. Vid tillverkningen av Sopivaprodukterna har man tillgång till Hankkijas unika foderinnovationer, bl.a. Progres® och Progut®, och hela råvarusortimentet. Sopivafodren har förutom på konventionella gårdar också blivit mycket populära på ekogårdarna. Inte ens snabba omställningar av utfodringen är något problem med Sopiva, produkterna anpassas flexibelt till det ensilageparti som för tillfället används. Kontinuerlig optimering av utfodringen stöder djurhälsan och en hög avkastning bäst. Bakom Sopiva står ett sammansvetsat team av Hankkijas utfodringsexperter som skaffat sig en djupgående kunskap om utfodring och foderplanering. Den unika Sopiva-produktmodellen är resultatet av planerarnas knowhow i kombination med din gårds behov och målsättningar.

Asiakkaidemme kokemuksia Sopivarehuista

Lue lisää klikkaamalla alla olevista linkeistä.

 

Näin saat Sopivan käyttöösi

1. OTA YHTEYTTÄ
Soita ja sovi tapaaminen Sopiva-suunnittelijamme kanssa.
Löydä oman alueesi ruokinta-asiantuntija:
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi

2. KOKOA REHUANALYYSIT JA TAUSTATIEDOT
Ennen Sopiva-suunnittelua käydään läpi tilan nykyinen ruokintasuunnitelma, -tekniikka ja kotoiset rehut. Sopiva-suunnittelun pohjaksi tilan omista karkearehuista ja viljoista on hyvä teettää valmiiksi laajat kivennäis- ja hivenaineanalyysit. Sopiva suunnitellaan aina näiden pohjalta tuomaan vain tarvittava täydennys tilasi tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi.

3. SOPIVA SUUNNITELLAAN
Sopiva-suunnittelijoiden käyttämään Maito-ohjelmaan on koottuna uusin tietämys nautojen ravitsemuksellisista tarpeista ja täyden tuotantopotentiaalin mukaisista ravintoainetavoitteista. Suunnittelijat on koulutettu hallitsemaan tuotteen teknisen toimivuuden lisäksi mm. Hankkijan monipuolisen raaka-ainevalikoiman mahdollisuudet.

4. SOPIVA VALMISTUU
Hyväksyttyäsi tilallesi suunnitellun Sopiva-tuotteet, resepti lähetetään rehutehtaalle. Puhtaat raaka-aineet ja kuumennuskäsittely varmistavat rehujen erinomaisen hygieenisen laadun. Jokaisen Sopiva-tuotteen mukana lähtee tilalle tuoteseloste. Tuoteselosteessa ilmoitetaan rehun ravintoaineet rehulain edellyttämällä tavalla.

5. SOPIVAN TOIMITUS
Sopiva-tuotteen toimittaa rehujen kuljettamiseen erikoistunut kuljetusliikkeemme Movere. Sopivarehujen minimitoimituserät ovat Kotkan ja Säkylän tehtailta 6 tn ja Seinäjoen rehutehtaalta 9 tn.

 

Yhteistyöllä tavoitteisiin

Teemme kaikkemme asiakkaidemme kannattavuuden turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteeseen päästään hyvillä tuotantotuloksilla ja eläinterveydellä. Tilakohtaiset tuotantotavoitteet luovat pohjan Sopivarehun suunnittelulle, olipa tavoitteenasi sitten:

 • Hyvä hedelmällisyys
 • Paremmat kasvutulokset
 • Erinomainen maitotuotos
 • Entistä parempi sorkkaterveys
 • Korkeat maidon pitoisuudet

 • Näiden tavoitteiden saavuttaminen on avain resurssitehokkaaseen tuotantoon. Ympäristön sekä kustannustehokkuuden
  näkökulmasta korkean EKM-tuotoksen tai päiväkasvujen ylläpitäminen on aina kannattavinta. Sopivarehuilla saavutetaan hyvä eläinterveys, tiinehtyvyys ja korkea tuotos läpi koko tuotantokauden hyödyntäen kotoisten rehujen potentiaali täysimääräisesti.

  Kestävä ja ympäristöystävällinen rehuratkaisu

  Toimintaympäristön muutoksissa isoksi trendiksi on noussut ympäristövastuullisuus. Maitotilojen ja rehutehtaiden ympäristövastuullisuus ei ole pelkästään peltojen suojavyöhykkeiden leveyden lisäämistä tai pötsin metaanipäästöjen minimoimista, vaan se on asioiden tekemistä taloudellisesti tuottavalla ja järkevällä tavalla.

  Ympäristöystävällisyyttä tarkasteltaessa Sopiva on sopivin. Se toteuttaa täysimääräisesti ajatuksen hukan minimoimisesta. Sen mukana toimitetaan tilalle vain niitä raaka-aineita, joita kotoisten rehujen optimaalinen täydennys edellyttää, ei mitään ylimääräistä. Ympäristöystävällisen tekemisen lähtökohtana on yleinen lainalaisuus: lehmien elinikäistuotosta kasvattamalla maidontuotannon ympäristötehokkuus paranee. Sopivarehujen avulla pystytään tukemaan eläinten terveyttä ja hedelmällisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

  Sopiva on myös paras ratkaisu kuljetuksien ympäristövaikutusten minimoimiseen. Sopivarehu voidaan suunnitella toimivaksi tilalla ainoana rehuna koko lypsykauden ajan, jolloin muiden ruokinnan komponenttien ylimääräiset kuljetukset jäävät kokonaan pois. Kuljetuksien järkeistyessä myös ruokinta tarkentuu ja päivittäinen vaihtelu esimerkiksi seoksen koostumuksessa pienenee
  huomattavasti.

  Vastuullisuus ympäristöstä on otettu Hankkijalla myös muutoin vakavasti. Olemme panostaneet rehutehtaidemme energiaratkaisuissa ja materiaalivirroissa kestäviin vaihtoehtoihin, mm. 80 prosenttia Hankkijan rehuista valmistetaan täysin kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Hankkijan rehutehtailla minimoidaan ja lajitellaan jätteet tarkasti, eikä sekajätettä synny lainkaan. Oman valmistuksen ylijäämäjakeet käytetään rehutehtaan lämpöenergiaksi, ja Rehuissa hyödynnetään elintarviketeollisuuden ihmisravinnoksi sopimattomia sivuvirtoja ts. hukkaa.

  Kokonaisvaltaista suunnittelua vankalla osaamisella

  Sopiva on tilan kanssa yhteistyössä suunniteltu ja kehitetty ainutlaatuinen kokonaisuus osaamista, tutkimusta sekä tiedettä. Sopiva-suunnittelijoiden käytössä on Hankkijan tuotekehityksen sekä kansainvälisen tutkimusyhteistyöverkostomme luoma uusin tieto eläinten ravitsemuksesta.

  Kotieläintilan kannattavuuden parantaminen on rehutuotekehityksemme tavoitteista edelleen tärkein, mutta kotieläintuotannon kestävyyden edistäminen ja kuluttajatarpeisiin vastaaminen on yhä tärkeämpää. Teemme jatkuvaa työtä asiakastarpeiden tunnistamiseksi ja kohdistamme kehityspanokset hankkeisiin, jotka onnistuessaan tuottavat todellisia asiakashyötyjä. Nämä hyödyt ovat ensimmäisten joukossa sovellettavissa yhteiskehityksen tuloksena syntyviin Sopivarehuihin. Sopiva-suunnittelijoiden pitkä kokemus ja vahva osaaminen ovat lisäämässä tämän työn tuloksellisuutta.